GUS

Dane statystyczne mają kluczowe znaczenie w dziedzinie zarządzania i planowania strategicznego. Rozwiń opis

Dane statystyczne mają kluczowe znaczenie w dziedzinie zarządzania i planowania strategicznego. W naszym kraju jednym z centralnych urzędów administracji rządowej jest Główny Urząd Statystyczny GUS. Instytucja ta zajmuje się zbieraniem i udostępnianiem danych statystycznych dotyczących większości dziedzin życia publicznego i wybranych obszarów życia prywatnego obywateli.

Przekazywanie danych regulują obowiązujące przepisy prawa. W Polsce jest to ustawa o statystyce publicznej oraz coroczne Programy Badań Statystycznych. Zebrane przez Główny Urząd Statystyczny dane są publikowane i udostępniane w specjalnie opracowanej formie, która uniemożliwia identyfikację poszczególnych respondentów.

GUS prowadzi także kilka centralnych rejestrów, które pomagają w identyfikacji podmiotów gospodarczych oraz ułatwiają zarządzanie państwowymi organami terenowymi. Chodzi tu w szczególności o prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny rejestry:

• Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowe – REGON,
• Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – TERYT.

Powiązane tematy

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu