Bezrobocie

Niemożność lub brak chęci do znalezienia pracy przez osoby w wieku produkcyjnym, czyli bezrobocie, to złożone zjawisko społeczne. Rozwiń opis

Niemożność lub brak chęci do znalezienia pracy przez osoby w wieku produkcyjnym, czyli bezrobocie, to złożone zjawisko społeczne.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy definiuje osobę bezrobotną jako osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, pomimo tego, że jej stan zdrowia oraz wiek na to pozwalają. Według tej definicji bezrobocie może dotyczyć zatem obywateli w wieku od 18 do 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) roku życia. Nasilenie tego zjawiska mierzy się poprzez obliczanie tzw. stopy bezrobocia. Przyczyny braku zatrudnienia mogą być bardzo zróżnicowane – obejmują czynniki takie jak niskie wykształcenie, brak obiecujących ofert i perspektyw w miejscu zamieszkania bezrobotnego, a także nagłe zmniejszenie popytu na daną usługę czy produkt, które może skutkować zwolnieniami i problemami ze szukaniem pracy w danej branży. Więcej na temat bezrobocia i jego wpływu na sytuację gospodarczą w Polsce przeczytasz poniżej.

Powiązane tematy

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu