WAŻNE! Zmiany w PIT i składce zdrowotnej. Ustawa w Sejmie: ile zyskają-stracą osoby o dochodach 30-144 tys. zł: 25.09.2021

OPRAC.:
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Dochód do opodatkowania 120 000 zł (10 000 zł netto miesięczniePodatek w 2001 roku wynosi:  25 447 złPodatek w 2022 roku wynosi 15 300 złKorzyść podatkowa dla podatnika 10 147 złUlga dla klasy średniej ma zniwelować wysoką składkę zdrowotną, (9 proc. od dochodu 120 000 zł to 10 800 zł) ł
Dochód do opodatkowania 120 000 zł (10 000 zł netto miesięczniePodatek w 2001 roku wynosi: 25 447 złPodatek w 2022 roku wynosi 15 300 złKorzyść podatkowa dla podatnika 10 147 złUlga dla klasy średniej ma zniwelować wysoką składkę zdrowotną, (9 proc. od dochodu 120 000 zł to 10 800 zł) ł Jaroslaw Jakubczak / Polska Press
Największą korzyścią planowanej reformy podatkowej w PIT jest zmiana tabeli podatkowej. Poza podwyższeniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, dzięki czemu od podatku odejmuje się 5 100 zł, jest to podwyższenie progu podatkowego, od którego stawka podatku wynosi 32 proc. do 120 tys. zł.

Z OSTATNIEJ CHWILI. Ministerstwo finansów w osobie wiceministra Jana Sarnowskiego upubliczniło informację o korekcie zasad płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców. Osoby rozliczające się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na karcie oraz korzystające z podatku w stałej wysokości 19 proc. - tzw. podatku liniowego w 2022 r. zapłacą składkę w wysokości 4,9 proc..
Natomiast osoby rozliczające się na zasadach ogólnych czyli według skali tabeli podatkowej zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. dochodu, podobnie jak osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę czy umów cywilnych.
Począwszy od 1 stycznia 2022 r. nikt nie będzie mógł odliczyć ani od podatku ani od dochodu części ani całości składki zdrowotnej.
Więcej gdy ostateczny projekt ustawy nowelizacyjnej zostanie zaakceptowany przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu.

Według projektu poddanego konsultacjom

Dla uproszczenia wyliczeń zaś najważniejsze jest zlikwidowanie skomplikowanego systemu wyliczania kwoty wolnej dla osób o dochodach do opodatkowania do 13 tys. zł i powyżej 85 528 zł. Jak bardzo jest to skomplikowane – wystarczy popatrzeć na aktualnie obowiązujący system, patrz ilustracja niżej.

WAŻNE! Zmiany w PIT i składce zdrowotnej. Ustawa w Sejmie: ile zyskają-stracą osoby o dochodach 30-144 tys. zł: 25.09.2021
tabela podatkowa 2021 - obowiązująca

Gdyby nie zmiana sytemu płacenia składki zdrowotnej - brak możliwości odliczenia od podatku 7,75 proc. z płaconych 9 proc. dochodu, korzyści praktycznie dla wszystkich płacących PIT byłyby ogromne. A tak układa się to różnie, nawet przy tzw. uldze dkla klasy średniej, która pozwala zniwelować ogromny wzrost składki zdrowotnej w grupach średniozarabiających. Tym bardziej, że dotyczy ona tylko osób na umowach o pracę - zawieranych na podstawie Kodeksu pracy.

Z OSTATNIEJ CHWILI. Być może właśnie w zmianach dotyczących składki zdrowotnej rząd zrobi krok w tył. W trakcie konsultacji projektu ustawy nowelizacyjnej te przepisy bowiem były najbardziej krytykowane. Bardzo znacząco bowiem pogarszają sytuację (zwiększają obciążenia) osób uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zatrudnionych na umowy cywilne.
Wszystko będzie klarowne już za kilka-kilkanaście dni bowiem rząd projektem ustawy nowelizującej PIT w ramach Polskiego Ładu ma zająć się na jednym z najbliższych posiedzeń a więc 7 albo 14 września.

Czwarta fala koronawirusa. Ile będzie nowych zakażeń?Bez wątpienia fali koronawirusa nie da się zapobiec, jeśli większość Polaków nie będzie zaszczepiona. Według najnowszych danych dzienna liczna szczepień wynosi 52 602. Jeśli tempo się nie poprawi, w czasie czwartej fali koronawirusa może spodziewać się że 14-15 tys. nowych zakażeń dziennie - szacuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.Od września nauka stacjonarna. W szkołach będą punkty szczepieńDo czwartej fali koronawirusa przygotowują się też szkoły. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapewnia jednak, że uczniowie od września wracają do nauki stacjonarnej. W szkołach natomiast ruszą punkty szczepień. Zapisy w formie ankiet od rodziców będę prowadzone na początku września. - Na podstawie danych z ankiet szkoły będą się mogły do nas zwrócić o zorganizowanie punktów szczepień dla dzieci i młodzieży. Zakładamy, że ruszą one w trzecim tygodniu września. To wszystko będzie zależało od zainteresowania rodziców dzieci, samej młodzieży od 18. roku życia i dyrektorów szkół, którzy będą sobie tego życzyli - powiedział Czarnek.

WAŻNE. Jak i kiedy zaatakuje nas czwarta fala COVID-19. Wszy...

Ogólny bilans jest taki, że na pewno nikt nie zyska na składce zdrowotnej, a w konsekwencji nawet dwie trzecie emerytów, którzy nie zapłacą PIT, zapłacą zamiast 1,25 proc. aż 9 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne wprost od dochodu. Zaś tak zwana klasa średnia, w ramach ulgi nowej odzyska tylko częściowo to co w ramach składki zdrowotnej zapłaci. Na dodatek dotyczy to tylko pracowników etatowych.
Jeśli chodzi o przedsiębiorców, to trzeba być szalonym, by po zmianach korzystać z podatku liniowego w stałej wysokości 19 proc. - dla wielu obciążenie fiskalne wręcz się podwaja.
Oto szczegóły.

Z OSTATNIEJ CHWILI. Do końca miesiąca trwają konsultacje nad projektem ustawy, która nowelizuje podatki i tryb płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Być może rząd ulegnie sugestiom dotyczącym płacenia składki zdrowotnej przynajmniej w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności korzystających z podatku liniowego (podatku w stałej wysokości 19 proc.), dla których zmiana sposobu oblicania i opłacania składki oznacza niemal podwojenie obciążeń z tego tytułu. Wszystko rozstrzygnie się jednak w Sejmie.

WARTO WIEDZIEĆ. Kliknij i przeczytaj!

WARTO WIEDZIEĆ. Kliknij i przeczytaj!

Ulga dla klasy średniej, która ma rekompensować osobom o zarobkach 5-8,5 tys. zł miesięcznie konieczność płacenia całej składki zdrowotnej od dochodu, co w rzeczywistości oznacza dodatkowy "podatek" w wysokości 7,75 proc. (obecnie tylko 1,25 proc. płaci się z opodatkowanego dochodu, a 7,75 proc. odlicza od podatku) dotyczy tylko osób na umowach o pracę (równorzędnych regulowanych przez kodeks prac). Nie chroni ani przedsiębiorców, w m samozatrudnionych, ani emerytów, ani osób zarobkujących na podstawie umów cywilnych.
To dziwoląg ekonomiczno-prawny. Pierwszy chyba w historii przypadek kraju, w którym klasa średnia ma się składać tylko z pracowników.

Jak to się kształtuje dla osób o różnych dochodach, policzyliśmy na przykładach osób o rocznych dochodach do opodatkowania: 30 tys. zł, 36 tys. zł, 60 tys. zł, 96 tys. zł, 120 tys. zł oraz 144 tys. zł.

Kwota wolna od podatku to aż 30 tys. zł!

Projekt ustawy przewiduje podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników do poziomu 30 000 zł, poprzez podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5 100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). To europejski poziom porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy więcej niż jeszcze pięć lat temu.
Efektem tych zmian będzie zmniejszenie wysokości płaconego podatku lub całkowita jego likwidacja dla 18 mln pracujących Polaków i emerytów. Dzięki tej zmianie podatnicy uzyskujący wynagrodzenie lub emeryturę do 2 500 zł miesięcznie nie będą musieli płacić podatku dochodowego od osób fizycznych.

WAŻNE! Po zmianie kwota zmniejszająca podatek nie będzie już miała degresywnego charakteru (nie będzie malała wraz ze wzrostem dochodów) oraz jej wysokość dla potrzeb obliczania zaliczek na podatek oraz rocznego obliczenia podatku będzie taka sama.

Oczywiście tak wielkie zyski w znacznej części niweluje planowany sposób płacenia składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotnej, w tym brak możliwości odliczenia choć części z niej od podatku albo od dochodu przed opodatkowaniem.
Składka zdrowotna „zje” więc znaczną część zysków z niższego podatku. Ile dokładnie – policzyć będzie można gdy już ustawa zostanie uchwalona.
By u osób o tzw. średnich dochodach nie wystąpił efekt wzrostu obciążenia – mimo niższego podatku - projekt przewiduje nową ulgę podatkową – ulgę dla klasy średniej. Niestety w projekcie prawo do niej mają mieć tylko pracownicy

Czwarta fala koronawirusa. Ile będzie nowych zakażeń?Bez wątpienia fali koronawirusa nie da się zapobiec, jeśli większość Polaków nie będzie zaszczepiona. Według najnowszych danych dzienna liczna szczepień wynosi 52 602. Jeśli tempo się nie poprawi, w czasie czwartej fali koronawirusa może spodziewać się że 14-15 tys. nowych zakażeń dziennie - szacuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.Od września nauka stacjonarna. W szkołach będą punkty szczepieńDo czwartej fali koronawirusa przygotowują się też szkoły. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapewnia jednak, że uczniowie od września wracają do nauki stacjonarnej. W szkołach natomiast ruszą punkty szczepień. Zapisy w formie ankiet od rodziców będę prowadzone na początku września. - Na podstawie danych z ankiet szkoły będą się mogły do nas zwrócić o zorganizowanie punktów szczepień dla dzieci i młodzieży. Zakładamy, że ruszą one w trzecim tygodniu września. To wszystko będzie zależało od zainteresowania rodziców dzieci, samej młodzieży od 18. roku życia i dyrektorów szkół, którzy będą sobie tego życzyli - powiedział Czarnek.

WAŻNE. Jak i kiedy zaatakuje nas czwarta fala COVID-19. Wszy...

Dochody z pracy od 68 412 zł do 133 692 zł – ulga dla klasy średniej

Adresatami tego rozwiązania są podatnicy zatrudniani na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Ulga polega na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty, której wysokość uzależniona jest od poziomu rocznych przychodów. Przy czym nie chodzi o każdy rodzaj przychodów, a wyłącznie o przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy PIT, czyli podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. z wyłączeniem przychodów wolnych od podatku.
Prawo do ulgi będą mieli podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskają ww. przychody kwalifikowane do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w wysokości mieszącej się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł).

Zyski już w tracie roku

Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł będzie stosowana już przy obliczaniu zaliczek na podatek poprzez odliczenie od podatku kwoty w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12 z kwoty 5 100 zł). Dotyczy to zaliczek obliczanych w sposób narastający, czyli z uwzględnieniem dochodów uzyskanych od początku roku.

Przykładowe wyliczenia

Dochód do opodatkowania 30 000 zł (2 500 zł netto miesięcznie)
Podatek w 2001 roku wynosi: 4 575 zł
Podatek w 2022 roku wynosi 0 zł
Korzyść podatkowa dla podatnika 4 575 zł
Składka zdrowotna 2 700 zł

Dochód do opodatkowania 36 000 zł (3 000 zł netto miesięcznie)
Podatek w 2001 roku wynosi: 5 595 zł
Podatek w 2022 roku wynosi 1 020 zł
Korzyść podatkowa dla podatnika 4 575 zł zł
Składka zdrowotna 3 240 zł

Dochód do opodatkowania 60 000 zł (5 000 zł netto miesięcznie)
Podatek w 2001 roku wynosi: 9 675 zł
Podatek w 2022 roku wynosi 5 100 zł
Korzyść podatkowa dla podatnika 4 575 zł zł
Składka zdrowotna 5 400 zł
a więc wzrost obciążeń fiskalnych, bo w obecnym systemie 1,25 proc. tylko obciąża podatnika (750 zł), reszta odliczna jest od podatku; bez ulgi dla klasy średniej bilans wypada na minus 75 zł

Szczegółowe wyliczenia dla przedsiębiorcy z dochodem rocznym 100 tysięcy i 60 tysięcy złotych rocznie poznasz, klikając w ten tekst

Dochód do opodatkowania 96 000 zł (8 000 zł netto miesięcznie)
Podatek w 2001 roku wynosi: 17 475 zł
Podatek w 2022 roku wynosi 11 220 zł
Korzyść podatkowa dla podatnika 6 255 zł zł
Ulga dla klasy średniej ma zniwelować wysoką składkę zdrowotną, (9 proc. od dochodu 96 000 to 8 640 zł)

Dochód do opodatkowania 120 000 zł (10 000 zł netto miesięcznie)
Podatek w 2001 roku wynosi: 25 447 zł
Podatek w 2022 roku wynosi 15 300 zł
Korzyść dla podatnika 10 147
Ulga dla klasy średniej ma zniwelować wysoką składkę zdrowotną, (9 proc. od dochodu 120 000 to 10 800 zł) ł

Dochód do opodatkowania 144 000 zł (12 000 zł netto miesięcznie)
Podatek w 2001 roku wynosi: 33 251 zł
Podatek w 2022 roku wynosi 22 980 zł
Korzyść dla podatnika 10 271 zł
Bez ulgi dla klasy średniej w tym przypadku nastąpi wzrost obciążeń fiskalnych (PIT plus składka zdrowotna), bo składka zdrowotna wyniesie 12 960 zł a przy braku ulgi dla klasy średniej sumaryczne obciążenie będzie o 2 689 zł wyższe

Kliknij w ten tekst a poznasz szczegółowe wyliczenia dotyczące podatku dochodowego oraz składki zdrowotnej i porównanie obciążeń sumarycznych teraz i po zmianach.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Ceny złota na nowym, historycznym poziomie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 13

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
Wszyscy mamy taki sam standard opieki zdrowotnej: wszyscy leczymy się q tych samych szpitalach, u tych samych lekarzy, wszyscy czekamy w kolejkach do "lekarza -specjalisty" (he he!!) czy na najprostsze badanie. Więc dlaczego jeden ma płacić za to grosze, albo mieć wrecz za darmo, a inny - ma płacić kilka /kilkanaście tysięcy?

Wszyscy mamy ten sam srandard państwowej opieki zdrowotnej, WIĘC WSZYSCY POWINNIŚMY PŁACIĆ JEDNAKOWĄ SKŁADKĘ ZDROWOTNA, bez względu na wysokość dochodu.... a jak NFZ brakuje, to proponuję pogonić do roboty tych wszystkich nierobów, co siedzą i "psują powietrze" na zasiłkach- spokojnie polowa, jak nie 75 % może iść do pracy - jakiejkolwiek, tyle, że się nie chce... A ja mam już dość utrzymania nierobów!!!
G
Gość
To co zyskasz przez rok w miesiąc zje inflacja.
G
Gość
Na jakie zdrowie mam płacić więcej!!!!!!

Do specjalisty czekać trzeba półtora roku!!!!!

Czyli będziesz płacić składki i dodatkowo prywatnie chodzić do specjalisty!!!!

Za darmo na fundusz to tylko TELEPORADA i S.o.r

Trzeba mieć zdrowie żeby się leczyć w tym kraju
G
Gość
24 sierpnia, 09:29, Gość:

Tragedia. Ktoś zarabia 12k miesięcznie to bez ulgi zapłaci 200 zł podatków więcej. Ciekawe jak ten ktoś wyżyje za taką drobnicę. Przecież wyższe podatki mają płacić ci, co zarabiają po 3 k miesięcznie.

W sumie racja . Do tego pisowska rekordowa inflacja . Trudno będzie przeżyć .

G
Gość
Żadnej rewolucji nie będzie. Projektu ustawy nie ma nawet w sejmie. Gdy już będzie, będzie trudno o większość. Gdy już jakimś cudem znajdzie się większość to senat "popracuje" miesiąc by wnieść swoje poprawki. Sejm będzie musiał szukać większości by poprawki senatu odrzucić a to wymaga czasu, którego już nie będzie.

PiS wszedł na ścieżkę - trzy razy obiecać to jak raz dać.
G
Gość
Nie ma jeszcze ostatecznej wersji zmian PIT, to co tu redaktorzyna spłodził, to są projekty. Już głośno się mówi o obniżeniu składki zdrowotnej. Artykuł gniot i tyle.
G
Gość
Tragedia. Ktoś zarabia 12k miesięcznie to bez ulgi zapłaci 200 zł podatków więcej. Ciekawe jak ten ktoś wyżyje za taką drobnicę. Przecież wyższe podatki mają płacić ci, co zarabiają po 3 k miesięcznie.
Q
Qu
REWOLUCJA w okradaniu obywateli jak sie patrzy ;]
G
Gość
A dlaczego wszędzie porównuje się rok 2001 do roku 2022 - "Podatek w 2001 roku wynosi" ? Sprzed dwudziestu lat ! ? Jaki to ma sens ?
J
Jan
Takich taką łamigłówkę wymyślili że nie wierzę że oni w to wierzą
G
Gość
To co "zyskasz" zezre ci PIS i wystawi jeszcze rachunek!
S
Stefan Kłos
Te obliczenia są bez sensu. Niby 6000 zyskam rocznie na podatku ale 8000 straty na składce zdrowotnej., i piszecie ze zyskam na tych zmianach.
G
Gość
Dochód do opodatkowania 60 000 zł (5 000 zł netto miesięcznie)

Ktoś. Nie kumaco to nettoa co brutto.

Albo ja albo redaktor i wydawca.
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu