Płuca i drogi oddechowe, to naturalny filtr organizmu. Wszystkie zanieczyszczenia deponowane są w płucach- tłumaczy w rozmowie z AIP dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, Wojskowy Instytut Medyczny, Lider akcji Dni Spirometrii.- Jeżeli powietrze jest zanieczyszczone, to te zanieczyszczenia odkładają się w układzie oddechowym, krótko mówiąc- prowadzą do destrukcji dróg oddechowych- dodaje.

Dopuszczalne limity stężenia w powietrzu szkodliwych pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 oraz rakotwórczego benzo(a)pirenu, wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), w naszym kraju przekroczone są nawet dziesięciokrotnie.