Eksport

Wywóz dóbr (towarów, usług i kapitałów) wytwarzanych w danym kraju jako ich sprzedaż poza granice tego kraju nazywamy eksportem. Rozwiń opis

Wywóz dóbr (towarów, usług i kapitałów) wytwarzanych w danym kraju jako ich sprzedaż poza granice tego kraju nazywamy eksportem. Jego przeciwieństwem jest import. O eksporcie można mówić zarówno w skali mikro, jak i makro. Pierwsza odnosi się do eksportu przez jedną firmę (eksportera) lub obejmującym dany sektor czy grupę produktów. Skala makro to z kolei eksport w odniesieniu do całego kraju.

W klasyfikacji eksportu najczęściej można się spotkać z podziałem z punktu widzenia kształtowania kanałów marketingowych na: pośredni i bezpośredni.
• Eksport pośredni – to sprzedaż produktów za granicę poprzez niezależnych pośredników w kraju eksportera. Sprzedaż ma wówczas właściwie charakter sprzedaży krajowej.
• Eksport bezpośredni – to sprzedaż własnych produktów do kontrahentów zagranicznych bez pośredników.
Eksport można też podzielić z punktu widzenia inicjatywy zbytu na:
• aktywny – gdy eksporter angażuje się w rozwój dostawy swych dóbr na dany rynek;
• bierny (nieregularny, okazjonalny) – gdy inicjatywa leży po stronie przedsiębiorstwa zagranicznego, które szuka w danym kraju produktu do zaimportowania.

Powiązane tematy

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu
Dodaj ogłoszenie