Bony na laptopy dla nauczycieli. Kto może się starać i jak złożyć wniosek? Ile wyniosą bony na laptopy dla pedagogów?

Barbara Wesoła
Barbara Wesoła
Wideo
od 16 lat
Ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli gwarantuje laptopy dla czwartoklasistów i bony dla nauczycieli. Rozporządzenie do ustawy precyzuje, kto z nauczycieli otrzyma bon. Uprawnionych jest określona grupa pedagogów. Wiesz o tych zmianach? Ile wynoszą bony? Kto może się starać? Kiedy nauczyciel może starać się o bon na zakup laptopa? Jak złożyć wniosek i gdzie kupić laptopa z bonu? Sprawdź.

Spis treści

Laptopy dla uczniów i nauczycieli

Szef MEiN już na początku roku zapowiedział rządowy program dotyczący zakupu laptopów dla uczniów IV klas szkół podstawowych. W tym roku sprzęt otrzyma 370 tys. uczniów.

kobieta uśmiechnięta przy biurku z laptopem
Rozporządzenie ministra cyfryzacji doprecyzowało projekt bonów dla nauczycieli. Na początku realizowania programu jednorazowe świadczenia w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych trafi do wychowawców i nauczycieli wszystkich przedmiotów w klasach IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.


Pozostałe grupy nauczycieli będą mogły starać się o bon w późniejszym terminie. Ministerstwo cyfryzacji mówi najpóźniej o połowie przyszłego roku.

Na stronie ministerstwa cyfryzacji przygotowano zestaw materiałów nt. bonów. Unsplash

– To jest projekt, który będzie nam towarzyszył od 1 września 2023 r. przez kolejne lata. Każdorazowo uczniowie, którzy będą przystępowali do nauki w czwartej klasie szkoły podstawowej, będą dostawali laptop na własność, by mogli rozwijać się przy pomocy nowoczesnych urządzeń – podkreślił Czarnek.

Dodał, że choć wielu uczniów ma laptopy, to nie wszyscy. „Chcemy wyrównywać szanse, by wszyscy mieli dostęp do nowoczesnych technologii”, wskazał. Jak poinformował programie „Siódma 9” pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński, laptopy będą zabezpieczone przed sprzedażą.

Bony na laptopy dla nauczycieli

Ustawa, która już została podpisana przez prezydenta, zakłada także przekazanie nauczycielom bonu o wartości 2,5 tys. zł z przeznaczeniem na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego.

Środki będzie można wykorzystać do 31 grudnia 2025 r. Nauczyciel będzie mógł zakupić dowolny sprzęt spełniający wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Zainteresowani będą także mieli możliwość dopłacenia do droższego modelu sprzętu – w tym przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu. W przypadku zakupu droższego laptopa trzeba będzie dołożyć brakującą kwotę ze środków własnych.

Ile wyniosą bony na laptopy dla pedagogów? Zasady przyznawania bonów

Bony na zakup laptopów mają wynieść 2500 zł. Na zakup laptopa nauczyciel będzie mógł otrzymać dofinansowanie raz na 5 lat.

– W przypadku uczniów postawiliśmy na jednolity standard dla wszystkich w klasie, ale nauczyciele mają różne potrzeby i ustawa daje im możliwość wyboru takiego sprzętu, jaki najlepiej przyda im się w pracy. Dopuszczamy zarówno tradycyjne komputery przenośne, jak i sprzęt oparty o chmurę – mówił Cieszyński.

Organ prowadzący szkołę będzie mógł złożyć wniosek o bon dla uprawnionego nauczyciela za pomocą dedykowanej platformy, która zostanie udostępniona przez ministerstwo cyfryzacji.

– Co ważne, jeżeli ktoś uzna, że warto dopłacić jakąś kwotę od siebie do sprzętu, który bardziej mu pasuje, taka możliwość – tak samo, jak w przypadku programu z dekoderami – będzie dostępna – dodał Cieszyński.

Bony na laptopy tylko dla nauczycieli szkół podstawowych?

Jak czytamy na stronie MEiN, wsparcie finansowe będą mogli otrzymać nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni, którzy będą zatrudnieni na dzień 30 września 2023 r.

Ustawa wyjaśnia, że chodzi o osoby pracujące w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Jednak Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych doprecyzowuje, że uprawnieni nauczyciele to:

 • wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych;
 • wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych;
 • wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;
 • inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Jak wskazuje podstawa programowa kształcenia ogólnego, dzieci od II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII wykorzystują komputery i technologie ICT na wszystkich przedmiotach, dlatego też rozporządzenie obejmuje nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV-VIII w szkołach podstawowych. Dodatkowo należy wskazać, że nauczyciele uczący w klasach IV-VIII szkół podstawowych to grupa, która jest najbardziej zaangażowana w aktywności związane z realizacją rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – Laboratoria przyszłości – wyjaśniło ministerstwo

Podano, że biorąc pod uwagę przepisy ustawy, w przyszłości grupa uprawnionych nauczycieli będzie rozszerzana o kolejne grupy nauczycieli. Dlatego nauczyciele uczący w klasach I-III, a także w szkołach ponadpodstawowych także otrzymają prawo do wnioskowania o bon.

Bony dla wszystkich nauczycieli do końca roku szkolnego

Jak zapewnia minister cyfryzacji, pozostałe grupy nauczycieli, które są uprawnione do otrzymania bonu (według ustawy), będą mogli skorzystać z tego bonu najpóźniej do połowy przyszłego roku. Podkreślił, że wsparcie to jest zagwarantowane w ustawie i program będzie zgodnie z nią realizowany.

Kto nie otrzyma bonu na laptopa?

Ustawa wskazuje, że prawo do bonu nie przysługuje nauczycielowi, który na dzień składania zbiorczego wniosku:

 • pozostaje w stanie nieczynnym;
 • przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym;
 • przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia;
 • jest zawieszony w pełnieniu obowiązków;
 • przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;
 • jest urlopowany;
 • jest całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych.

Ważne! Jeśli nauczyciel otrzymał laptopa, laptopa przeglądarkowego lub świadczenia na sfinansowanie ich zakupów z innych programów finansowanych ze środków publicznych, nie może skorzystać z obecnego programu, chyba że zwróci poprzedni sprzęt lub środki.

Nauczyciel składa oświadczenie do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły, że nie otrzymał laptopa, laptopa przeglądarkowego lub świadczenia na sfinansowanie ich zakupów w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – czytamy w ustawie

Jak ubiegać się o dofinansowanie na laptopa? Wniosek i procedura

Nauczyciel uprawniony do skorzystania z bonu składa wniosek do organu prowadzącego szkołę. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem dyrektora placówki. Co musi zawierać wniosek o przyznanie bonu na laptopa? Podstawowe dane:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • numer telefonu komórkowego,
 • adres poczty elektronicznej.

Przykładowy wniosek oraz szczegółowe informacje dla dyrektorów szkół i nauczycieli zostały zamieszczone na stronie ministerstwa cyfryzacji.

Organ prowadzący w terminie 30 dni od otrzymania wniosków ze szkół składa jeden wniosek dla wszystkich uprawnionych nauczycieli w systemie teleinformatycznym. Przyznanie środków odbywa się na podstawie weryfikacji wniosku i nie wymaga wystawienia decyzji. Nauczyciel otrzyma kod potwierdzający przyznanie bonu na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz rozporządzenie ministra cyfryzacji z 28 września 2023 roku.

FAQ - Bony na laptopy dla nauczyciela

Najważniejsze informacje o bonach dla nauczycieli

Kiedy następuje wypłata bonów?

Przyznanie środków odbywa się na podstawie weryfikacji wniosku i nie wymaga wystawienia decyzji. Nauczyciel otrzyma kod potwierdzający przyznanie bonu jest na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Jak złożyć wniosek o bon?

Nauczyciel uprawniony do skorzystania z bonu, składa wniosek do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora placówki. Organ prowadzący w terminie 30 dni od otrzymania wniosków ze szkół składa jeden wniosek zbiorczy dla wszystkich uprawnionych nauczycieli w systemie teleinformatycznym.

Według rozporządzenia ministra cyfryzacji wnioski mogą być złożone w terminie 30 dni od 10, 11, 12 lub 13 października (w zależności od tego, do której grupy uprawnionych nauczycieli należymy).

Czy nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może otrzymać bon?

Nie. Prawo do bonu nie przysługuje nauczycielowi, który na dzień składania wniosku:

 • pozostaje w stanie nieczynnym,
 • przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia,
 • jest zawieszony w pełnieniu obowiązków,
 • przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni,
 • jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych.

Ponadto o bon mogą się obecnie starać tylko nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych.

Kto może skorzystać z bonu na laptopa dla nauczycieli?

Bon mogą otrzymać nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni, którzy będą zatrudnieni na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i będą nauczać klasy IV-VIII. Dotyczy to także publicznych szkół artystycznych, a także w niepublicznych szkół artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Czy oznacza to, że w 2023 roku o bon na zakup laptopa mogą ubiegać się tylko nauczyciele klas IV-VIII, a wykluczeni ze wsparcia są nauczyciele klas I-III oraz szkół ponadpodstawowych? NIE. Minister cyfryzacji podał, że projekt bon la nauczyciel będzie realizowany zgodnie z ustawą, a kolejne grupy nauczycieli będą mogły starać się o bony najpóźniej do połowy przyszłego roku (końca roku szkolnego 2023/2024).

Ile wynosi bon na laptopa dla nauczyciela?

Nauczyciele mogą otrzymać bon o wartości 2,5 tys. zł

Na co można przeznaczyć bon dla nauczycieli?

Ustawa zakłada, że bon dla nauczycieli może być przeznaczony na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego.

Źródło:

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Bony na laptopy dla nauczycieli. Kto może się starać i jak złożyć wniosek? Ile wyniosą bony na laptopy dla pedagogów? - Strefa Edukacji

Komentarze 6

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

T
TaB
2 października, 16:14, Nauczyciel LO:

To jednak tylko podstawówki IV-VIII. Nauczyciele szkół średnich nie dostaną bonu ☹️☹️☹️?

5 października, 21:09, Teść:

Zgadza się, mieli dostać nauczyciele z LO nawet szkolenia o tym im robiono a na koniec jak zwykle okazało się to oszustwem. Ale ważne, że opinia publiczna myśli, że nauczyciele DOSTALI.

Precz z PiS!

6 października, 09:50, Wytrzeźwiej!:

https://wiadomosci.wp.pl/kto-dostal-obiecane-przez-tuska-laptopy-dla-uczniow-6037857798902401a

... już Wytrzeźwiałeś i nie będziesz więcej mówił do siebie??

K
Kłamstwo ma szybkie nogi:)
6 października, 10:00, Gość:

Łódzki europoseł Marek Belka (SLD), który twierdził u Sowy, że łódzkie lotnisko jest "ch... wie komu potrzebne", już raz przyznał, że Grzegorz Schetyna kłamie w słusznej sprawie, obiecując nauczycielom podwyżkę 1000 zł.

W trakcie wywiadu z Węglarczykiem dla Der Onet, ponownie oznajmił: "jedno kłamstwo trzeba szybko przykryć drugim kłamstwem, tak żeby o tym pierwszym ludzie zapomnieli":

Wideo poniżej:

https://twitter.com/fydrychpiotr/status/1121339865478647808

...

W
Wytrzeźwiej!
2 października, 16:14, Nauczyciel LO:

To jednak tylko podstawówki IV-VIII. Nauczyciele szkół średnich nie dostaną bonu ☹️☹️☹️?

5 października, 21:09, Teść:

Zgadza się, mieli dostać nauczyciele z LO nawet szkolenia o tym im robiono a na koniec jak zwykle okazało się to oszustwem. Ale ważne, że opinia publiczna myśli, że nauczyciele DOSTALI.

Precz z PiS!

https://wiadomosci.wp.pl/kto-dostal-obiecane-przez-tuska-laptopy-dla-uczniow-6037857798902401a

T
Teść
2 października, 16:14, Nauczyciel LO:

To jednak tylko podstawówki IV-VIII. Nauczyciele szkół średnich nie dostaną bonu ☹️☹️☹️?

Zgadza się, mieli dostać nauczyciele z LO nawet szkolenia o tym im robiono a na koniec jak zwykle okazało się to oszustwem. Ale ważne, że opinia publiczna myśli, że nauczyciele DOSTALI.

Precz z PiS!

T
Tomek
Podobnie jak nauczyciele klas I-III to polityka partii mającej w nazwie sprawiedliwość. Brawo pad brawo czarnek, cały czas wierzę w Wolną Polskę i dzień kiedy stracicie imunitety
N
Nauczyciel LO
To jednak tylko podstawówki IV-VIII. Nauczyciele szkół średnich nie dostaną bonu ☹️☹️☹️?
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu