Rewolucja w ulgach podatkowych: nowe 9 000+ dla pracującego seniora. Czy to sposób na emeryturę wyższą niż po waloryzacji

Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Festiwal pracy i aktywności seniorów, Gdańsk 2019.
Festiwal pracy i aktywności seniorów, Gdańsk 2019. Przemysław Świderski / Polska Press
Takiej ulgi podatkowej nie było nigdy. Osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego nie składają wniosku o emeryturą, ale pracują dalej, od 1 stycznia 2022 r. praktycznie nie płacą PIT, bowiem przysługuje im kwota wolna od podatku w wysokości 85 528 zł rocznie w ramach tzw. ulgi PIT-0 dla seniora. Biorąc pod uwagę fakt, iż dotyczy to kwoty dochodu do opodatkowania, a więc po odjęciu składek na obowiązkowe ubezpieczenia ZUS, praktycznie w grę wchodzą zarobki nawet ponad 9 tys. zł miesięcznie. To trzecia korzyść dla wydłużających czas aktywności zawodowej po przekroczeniu 60. i 65. roku życia. Jakie są inne?

Spis treści

To także szansa by np. pieniądze zaoszczędzone na podatku dochodowym złożyć w choć mały kapitalik do wykorzystania w kolejnych latach gdy już przejście wyłącznie na emeryturęz ZUS stanie się nieuniknione, a wcześniej nie było ku temu okazji.

Od razu to podkreślmy, bo stan zdrowotny Polaków zbliżających się do wieku emerytalnego jest bardzo zły i setki tysięcy Polaków czekają z niecierpliwością momentu ukończenia 60. roku życia (kobiety) i 65. roku życia (mężczyźni) jak wybawienia - to jest sposób na odłożenie na emeryturę metodą "last minute" tylko dla osób, którym zdrowie pozwala na aktywność zarobkową także po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego.

Ulga PIT-0 dla seniora tylko dla płacących składki ZUS

Zauważmy też od razu, że ulga jest premią wyłącznie dla seniorów, którzy uzyskują oskładkowane ZUS dochody: umowa o pracę, umowa zlecenie. Umowy o dzieło, które są co do zasady zwolnione z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne (także zdrowotne) nie uprawniają do tej ulgi - dochody na ich podstawie uzyskane podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach, a wolna od podatku jest kwota 30 000 tys. zł rocznie - dodatkowe pieniądze, jak dla wszystkich innych podatników.

Dzięki wydłużeniu pracy i odłożeniu terminu złożenia wniosku o emeryturę te osoby do końca 2021 roku zyskiwały dwojako:

  • każdy miesiąc aktywności podwyższał wymiar emerytury z chwilą złożenia wniosku (ze względu na sposób jej wyliczania, o czym dalej),
  • dodatkowe składki emerytalne wpływające do ZUS zwiększały kapitał, od którego wyliczona zostanie w przyszłości emerytura.

Teraz od początku 2022 roku dochodzi korzyść trzecia: trafiające tu i teraz do ręki oszczędności na podatku - dzięki obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. nowej uldze dla seniorów - tzw. PIT-0 dla seniora.

PIT-0 dla seniorów: kto może liczyć na zwolnienie z podatku uzyskiwanych przez siebie dochodów

PIT-0 dla seniorów to zachęta do pozostania na rynku pracy. Będą z niego korzystać zatrudnieni na etacie, pracujący na zleceniach i przedsiębiorcy (skala, „liniówka” i ryczałt), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo.

Trzeba jeszcze raz podkreślić, że to jest przywilej, a nie jakiś nakaz. Jeśli ktoś ze względu na stan fizyczny i psychiczny wyczekuje - w zależności od płci - ukończenia 60. lub 65. roku życia, by przejść na zasłużoną emeryturę - nie musi z ulgi korzystać. Składa wniosek o świadczenie emerytalne z dniem uzyskania praw do emerytury i po sprawie.

Jeśli jednak ktoś chce dalej funkcjonować na rynku pracy lub prowadzić biznes, zamiast przechodzić od razu na emeryturą może skorzystać z ulgi - nadal składki do ZUS będą zwiększać jego kapitał, od którego w przyszłości zostanie wyliczona wysokość emerytury (wyższa z każdym miesiącem dodatkowej aktywności zawodowej), a ponadto w portfelu zostanie PIT, który trzeba by normalnie od takich dochodów zapłacić. I to są takie dodatkowe pieniądze, premia podatkowa dla seniora.

PIT-0 dla seniorów: ile wyniesie zwolnienie z podatku

PIT-0 dla seniora zadziała tak jak stosowany kolejny rok z rzędu PIT-0 dla młodych, tzn. obejmie m.in. roczny przychód z pracy do kwoty 85 528 zł. Seniorzy emeryci nawet jeśli zarabiają, ale równolegle korzystają z emerytury, mają do wykorzystania tylko kwotę wolną, która wynosi 30 tys. zł.

Jak łatwo policzyć, daje to dochód do opodatkowania (po odliczeniu obowiązkowych składek ZUS) w wysokości średnio miesięcznie 7 217,30 zł czyli brutto ponad 9 000 zł miesięcznie.

Kontroluj swoje zdrowie

Materiały promocyjne partnera

Niestety, PIT-0 dla seniora nie dotyczy osób, które uzyskują dochody na podstawie umowy o dzieło. Tego typu umowy nie są objęte obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie emerytalne. Dodane do ustawy o PIT zwolnienie z podatku od 1 stycznia 2022 r. nie obejmuje więc kobiet po ukończeniu 60. roku i mężczyzn w wieku 65+, którzy uzyskują takie dochody. Jeśli zaś takie osoby mają dochody i oskładkowane i z tytułu umów o dzieło, to do limitu zwolnienia z PIT wliczane są tylko dochody oskładkowane. Dochody z umów o dzieło podlegają podatkowi na standardowych zasadach, czyli pełna kwota dochodu podlega podatkowi według stawek skali podatkowej.

Te osoby jednak też zyskują dzięki kwocie wolnej od podatku - jeśli w płaconych na podatek zaliczkach nie jest uwzględniana kwota wolna, to po zakończeniu roku podatkowego fiskus zwróci im 5 100 zł; wcześniej zwracał nieco ponad 500 zł, a więc też można roczny zysk podatkowy rzędu 4,5 tys. zł odkładać: rok, dwa, trzy a konto przyszłego budżetu na emeryturze.

Już teraz jest takich osób 142 tys., a w przyszłości może ich być jeszcze więcej. W przyszłym roku zaoszczędzą one na podatku ok. 500 tys. zł. Co ważne, jest to rozwiązanie, z którego skorzystają zarówno pracownicy jak i przedsiębiorcy.

PIT-0 dla seniorów: dwie korzyści

To naprawdę dobra wiadomość dla seniorów, którzy mimo przekroczenia 65. roku życia nie składają wniosku o emeryturę, lecz dalej są aktywni zawodowo: pracują na etacie lub na umowach cywilnych albo prowadzą działalność gospodarczą.

Dla osób uprawnionych do emerytury w nowym systemie tzw. kapitałowym wysokość emerytury mocno zależy od tego, w jakim wieku przejdą oni na emeryturę. W uproszczeniu rzecz ujmując, wyliczana jest ona w matematyczny sposób: zgromadzony na kontach ZUS kapitał dzielony przez liczbę miesięcy, przez które emerytura ma być wypłacana. Ta liczba to różnica między aktualnym średnim wiekiem życia wyliczanym statystycznie a wiekiem (rok, miesiąc), w którym jest osoba wnioskująca o emeryturę w tym momencie.

Nawet jeśli więc do ZUS nie wpływają składki emerytalne związane z bieżącą aktywnością zawodową seniora-osoby, która osiągnęła już wiek emerytalny, to i tak emerytura z miesiąca na miesiąc staje się wyższa. Przy aktywności zawodowej podwyższa ją zaś dodatkowo choćby o małą kwotę każda składka emerytalna, która wpłynie do ZUS z tytułu pracy, zlecenia czy działalności gospodarczej seniora.

PIT-0 dla seniorów: jak zainwestować pieniądze zaoszczędzone na podatku, by zwiększyć emeryturę

Osoba zarabiająca brutto aktualnie 9,5 tys. Zł brutto może odłożyć w trzy lata 23 544 zł, bo tyle zaoszczędzi na podatku dochodowym od osób fizycznych – szczegółowe rozliczenie, dalej.

Oczywiście przy osobach o niższych zarobkach nie będą to kwoty aż tak imponujące.

Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że potrącana wciąż od wynagrodzenia składka emerytalna będzie powiększać kapitał w ZUS, od którego w chwili złożenia wniosku o emeryturę zostanie ustalona jej wysokość; dzięki temu emerytura będzie odpowiednio wyższa. Podobnie jak przez sam fakt zwłoki z przejściem na emeryturę – dzięki przesunięciu ów zgromadzony kapitał zostanie podzielony przez mniejszą liczbę miesięcy pozostających do statystycznego wieku życia.

Oznacza to, że jednak decyzja o przedłużeniu aktywności zarobkowej zamiast natychmiastowego przejścia na emeryturę z chwilą uzyskania do tego prawa daje aż trzy korzyści – z punktu widzenia ostatecznego wymiaru emerytury i pieniędzy zgromadzonych nawet w ostatniej chwili na okres po zakończeniu aktywności zawodowej.

Zarobki brutto-netto osoby na umowie o pracę
Zarobek brutto 9 500 PLN
Kwota netto 6 805,77 PLN

Kwotę netto pomniejszają:

  • ubezpieczenie emerytalne 927,20 PLN
  • ubezpieczenie rentowe 142,50 PLN
  • ubezpieczenie chorobowe 232,75 PLN
  • ubezpieczenie zdrowotne 737,78 PLN
  • zaliczka na PIT 654 zł

Warto dodać, że do końca czerwca pobierana przez płatnika zaliczka była wyliczana według skali, w której pierwsza stawka wynosiła 17 proc., zaliczka więc wynosiła 805,00 PLN - czyli 151 PLN więcej.
Ponieważ ostatecznie nowa stawka PIT 12 proc. obowiązuje z mocą wsteczną, od 1 stycznia, w takim przypadku podatnik dostanie zwrot przy rozliczeniu rocznym równy 6 razy po 151 zł, czyli 906 PLN.

Ile zyska na uldze PIT-0 dla seniora osoba zarabiająca na etacie 10 000 zł brutto miesięcznie

Zysk roczny z tytułu ulgi to 8 441,12 zł (nie 8 460, jak wychodzi z pomnożenia 12 razy o 705 zł, ale minus 28,88 zł podatku od nadwyżki ponad kwotę ulgi 85 528 zł).

Jeśli chcesz poznać szczegółowe wyliczenia, po prostu kliknij w ten tekst

Po obniżeniu wieku emerytalnego do 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet na początku rządów PiS i prezydentury Andrzeja Dudy trwały cały czas dyskusje jak zachęcić seniorów do wydłużania czasu aktywności zawodowej, bo wiadomo, że ceną za skrócenie stażu pracy i czasu aktywności zawodowych są automatycznie niższe emerytury niż w wariancie przechodzenia na nie dopiero w wieku 67 lat.
Były różne projekty, łącznie z wypłacaniem specjalnej premii (10 000+), nie zmaterializowały się one jednak w regulacje prawne. Zwolnienie z podatku seniorów pozostających aktywnych (zarobkujących) to bardzo dobry pomysł temu sprzyjający – większość osób, które ukończą 65 lat, będzie praktycznie obciążona wyłącznie 9-procentową składką na ubezpieczenie zdrowotne (a osoby prowadzące działalność gospodarczą w wielu przypadkach nawet mniejszą składką). Można przypuszczać, że będzie to skuteczna zachęta do wstrzymania się z przejściem na emeryturę dla osób, które mają wciąż siły i możliwości zarobkowania przez dłuższy okres stażu seniora.

Podstawa prawna:
Art. 21 ust. 1, pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn.zm.; ostatnia zmiana 2022 poz. 1265):

Chcesz poznać dokładną treść przepisów regulujących zasady korzystania z PIT-0 dla seniorów, po prostu kliknij w ten tekst.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Inflacja będzie rosnąć, nawet do 6 proc.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu