Świadczenia dla niepełnosprawnych - jakie dodatki będą przysługiwały w 2024 roku? Świadczenie wspierające, renta socjalna i inne dodatki

Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg takich jak: ulga rehabilitacyjna, ulga na podróże PKP czy zwolnienie z abonamentu RTV.
Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg takich jak: ulga rehabilitacyjna, ulga na podróże PKP czy zwolnienie z abonamentu RTV. nanastudio / 123rf.com
Osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom przysługuje kilka świadczeń oraz dodatków wypłacanych przez państwo. Mogą oni pobierać m.in. zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną czy specjalny zasiłek opiekuńczy. Na jakie formy wsparcia mogą liczyć niepełnosprawni w 2024 roku?

Spis treści

Według danych BAEL około 3 mln Polaków zmaga się z niepełnosprawnością. Osoby te często nie są w stanie pracować, zarabiać czy nawet samodzielnie funkcjonować. Oznacza to, że na co dzień wymagają nie tylko opieki, ale też wsparcia finansowego.

W tym celu państwo od lat oferuje niepełnosprawnym różnego rodzaju świadczenia, ulgi, a także programy pomocowe. Zależnie od formy wsparcia można się u nie ubiegać w ZUS-ie lub MOPS-ie. Na jaką pomoc mogą liczyć osoby niepełnosprawne w 2024 roku?

Świadczenie wspierające - na czym polega?

Świadczenie wspierające to najnowsza forma wsparcia finansowego przewidziana dla osób z niepełnosprawnościami. Zapowiadany dodatek zadebiutuje już 1 stycznia 2024 roku, jednak początkowo obejmie tylko wąską grupę osób, spełniającą określone warunki.

W pierwszej kolejności środki otrzymają osoby z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia. Decyzja o tym, kto zalicza się do tej grupy, będzie podejmowana przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

- Ocena poziomu potrzeby wsparcia będzie dokonywana przez specjalne zespoły składające się ze specjalistów odpowiednio przygotowanych do jej wykonywania. Ocena będzie dokonywana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub na jej wniosek, w miejscu zorganizowanym przez zespół oceniający - wyjaśnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Jak dodaje resort, „ocena będzie uwzględniała każdy aspekt funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, w tym wpływ konieczności stosowania technologii wspierających na jej funkcjonowanie czy sposobu radzenia sobie z jej zachowaniami”. W przyszłym roku na wspomniane wsparcie finansowe będą mogły liczyć osoby, które uzyskają najwyższe wyniki w 100-punktowej skali.

- Osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia od stycznia 2024 r. Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać po uzyskaniu oceny, z zastrzeżeniem, że co do zasady w 2024 roku świadczenie będzie wypłacane wyłącznie osobom, które uzyskały najwięcej punktów - wyjaśnia ministerstwo.

Jaka będzie wysokość świadczenia wspierającego? W zależności od liczby punktów przyznanych przez komisję wyniesie ono:

  • 95-100 pkt. - 220 proc. renty socjalnej (obecnie 3176 zł „na rękę”)
  • 90-94 pkt. - 180 proc. renty socjalnej (obecnie 2600 zł „na rękę”),
  • 85-89 pkt. - 120 proc. renty socjalnej (obecnie 1734 zł „na rękę”),
  • 80-84 pkt. - 80 proc. renty socjalnej (obecnie 1156 zł „na rękę”),
  • 75-79 pkt. - 60 proc. renty socjalnej (obecnie 867 zł „na rękę”,
  • 70-74 pkt. - 40 proc. renty socjalnej (obecnie 578 zł „na rękę”.

W 2024 roku pieniądze otrzymają osoby z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia. Rok później świadczenie zaczną pobierać ze stopniem średnim, a w 2026 roku środki zostaną przekazane osobom, które uzyskały najmniej punktów.

Świadczenie wspierające będzie przyznawane bez względu na dochód, wiek, datę powstania niepełnosprawności czy inne formy wsparcia. Środki będzie mogła pobierać każda osoba niepełnosprawna, która ukończyła 18 rok życia.

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Świadczenie „Za życiem” to jednorazowe wsparcie przyznawane z tytułu urodzenia dziecka z nieodwracalnym lub ciężkim upośledzeniem, lub chorobą nieuleczalną, zagrażającą życiu. Wniosek o przyznanie środków może być złożony przez matkę, ojca, opiekuna prawnego albo opiekuna faktycznego dziecka.

Warunkiem koniecznym, którego spełnienie upoważni do odebrania świadczenia, jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego nieodwracalne i ciężkie upośledzenie dziecka lub jego nieuleczalną chorobę, które powstały w czasie porodu lub prenatalnym okresie rozwoju.

- Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej - wyjaśnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Świadczenie „Za życiem” wynosi 4000 złotych. Co istotne, przyznawane jest wnioskującym bez względu na ich dochody.

Przeczytaj również:Orzeczenia o niepełnosprawności stracą ważność. To przez koniec zagrożenia epidemią

Kto może pobierać zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny to kolejna forma wsparcia przyznawana osobom, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji oraz potrzebują pomocy innych osób. Zgodnie z prawem świadczenie przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie powyżej 75 roku życia,
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia (znaczny stopień niepełnosprawności),
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia (umiarkowany stopień niepełnosprawności), jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego to obecnie 215,84 zł miesięcznie. Środki nie przysługują osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego lub niepełnosprawnym umieszczonym w instytucjach oferujących nieodpłatnie utrzymanie całodobowe.

Czym jest dodatek pielęgnacyjny?

Kolejnym świadczeniem comiesięcznym jest dodatek pielęgnacyjny. Warto podkreślić, że pod kilkoma względami wsparcie te różni się od zasiłku pielęgnacyjnego.

Zgodnie z przepisami dodatek pielęgnacyjny mogą pobierać osoby uprawnione do renty lub emerytury, jeśli zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy, a także samodzielnej egzystencji, albo ukończyły 75. rok życia.

- Dodatek pielęgnacyjny z tytułu ukończenia 75 lat nie jest wypłacany rencistom pobierającym rolnicze świadczenia rentowe, którzy nie zaprzestali prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników - czytamy na portalu gov.pl.

Od 1 marca 2023 roku do 28 lutego 2024 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 256,44 zł. Co istotne, wspomniane świadczenie podlega corocznej waloryzacji. Wypłatą środków zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kto może pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

W Polsce mamy możliwość pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Warto pamiętać, że są to trzy różne formy wsparcia, cechujące się odmiennymi kryteriami czy wysokością.

Świadczenie pielęgnacyjne to dodatek przyznawany osobom, które porzuciły pracę zarobkową w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Co istotne, środki można pobierać, tylko jeśli niepełnosprawność danej osoby powstała do 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole czy uczelni wyższej do 25 roku życia.

Zgodnie z przepisami świadczenie pielęgnacyjne może być pobierane przez matkę lub ojca albo inne osoby spokrewnione, „jeśli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności”.

Obecnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2458 zł miesięcznie. Warto pamiętać, że nie może być pobierane jednocześnie ze świadczeniem rodzicielskim, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, dodatkiem do zasiłku rodzinnego czy zasiłkiem dla opiekuna.

Czym jest specjalny zasiłek opiekuńczy?

Specjalny zasiłek opiekuńczy to forma wsparcia podobna do dodatku pielęgnacyjnego, dlatego świadczenia te nie mogą być pobierane jednocześnie. Zgodnie z przepisami mogą o niego wnioskować osoby, które nie podejmują zatrudnienia albo pracy zarobkowej lub rezygnują z pracy zarobkowej czy zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

- Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto - wyjaśnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Świadczenie może być pobierane przez osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym (pokrewieństwo 1. oraz 2. stopnia), czyli wnuki - dziadkowie lub dzieci - rodzice. W przeciwieństwie do większości świadczeń dla niepełnosprawnych specjalny zasiłek opiekuńczy wymaga między innymi spełnienia kryterium dochodowego.

Renta socjalna - komu przysługuje?

Renta socjalna to kolejne świadczenie wypłacane niepełnosprawnym. Przysługuje ono osobom pełnoletnim, które stały się niezdolne do pracy przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki do ukończenia 25 roku życia.

Wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku o rentę konieczne jest dołączenie zaświadczenia ze szkoły lub uczelni, która potwierdzi czas nauki, zaświadczenia o stanie zdrowia (OL-9), a także innej dokumentacji, potwierdzającej stan zdrowia.

Od 1 marca 2023 r. do 28 lutego 2024 r. wysokość renty socjalnej to 1588,44 zł brutto. Świadczenie przyznawane jest okresowo albo na stałe przy trwałej niezdolności do pracy.

Ulgi dla osób niepełnosprawnych

W Polsce osoby niepełnosprawne mogą także korzystać z ulg, obniżek i udogodnień takich jak:

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: „Wojna cenowa” sklepów. Ile sklepy na tym zarabiają?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu