Bezrobocie, choć realtywnie niskie, w dalszym ciagu spada. W październiku było niższe o kolejne 0,2 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Tak niskie było jeszcze na poczatku polskiej transformacji - w styczniu 19991 roku.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku 6,6 proc., poinformowało w środę 8 litopada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społęcznej (MRPiPS). W stosunku do ubiegłego miesiąca oznacza to spadek o 0,2 pkt. proc. W analogicznym okresie ubiegłego roku (wrzesień 2016 – październik 2016) miał miejsce spadek natężenia bezrobocia o 0,1 pkt. proc., z poziomu 8,3 proc. do poziomu 8,2 proc.  Zatem stopa bezrobocia w październiku br. była o  1,6 punktu procentowego niższa niż rok temu, zakomunikowało MRPiPS.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w październiku 2017 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 151,2  tys. Liczba ofert zgłoszonych w październiku br. była o 34,2 tys., czyli o 29,3 proc. wyższa niż w październiku 2016 r. 

W październiku br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,4 punktu procentowego), odnotowano we wszystkich województwach.

Najsilniej (o 0,4 punktu procentowego) wskaźnik bezrobocia spadł w województwie opolskim i podlaskim. Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 3,8 proc.) utrzymuje się w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (11,6 proc.).

     
 
Liczba bezrobotnych w końcu października 2017 roku wyniosła 1 071,1 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca września 2017 roku  spadła o 46,0 tys. osób (o 4,1 proc.).      

To warto wiedzieć. Po prostu - kliknij!

Nareszcie jest sposób, by klienci biur podróży nie cierpieli z powodu ich bankructwa!

Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (wrzesień 2016 – październik 2016) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 16,1 tys. osób (o 1,2 proc.). Zatem spadek liczby bezrobotnych odnotowany w bieżącym roku był prawie 3-krotnie silniejszy.
Spadek liczby bezrobotnych w październiku 2017 roku miał miejsce we wszystkich województwach. 
 
Liczba bezrobotnych w końcu października br. była o 236,9 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 18,1 proc.).