Mała firma - mały ZUS: 11.02.2019. Małe firmy zapłacą niższe składki. Ile i od kiedy? 11 lutego ostatni dzień zapłaty za styczeń!

Zbigniew Biskupski AIP
Łukasz Kowalski / Polska Press
Wszystko stało się jasne gdy Sejm uchwalił ustawę gwarantującą około 175 tys. małych firm prawo do płacenia obniżonych składek ZUS, począwszy od stycznia 2019 r. Pierwsze trzeba zapłacić najpóźniej 11 lutego.Kto skorzysta, kto jest wyłączony spod tego przywileju, jakie formalności i terminy?

To ważne

Przedsiębiorcy chcący opłacać niższe składki od 2019 r., mają siedem dni, czyli czas do 8 stycznia, na zawiadomienie ZUS-u o zmianie tytułu ubezpieczenia. Podobnie 7-dniowy termin obowiązuje w przypadku wznowienia działalności gospodarczej albo w przypadku zakończenia korzystania z preferencyjnych składek ZUS.
Nowe kody (05 90, 05 92) zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak płacić składki ZUS od własnej działalności w 2019 roku - po zmianach. Kliknij po prostu w ten tekst a poznasz szczegóły.

Sprawa wlokła się, wlokła prawie dwa lata, ale potem poszło już szybko, w niespełna miesiąc. 26 czerwca Rada Ministrów zdecydowała o skierowaniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, popularnie określaną mianem „Mały ZUS dla małych firm”. projekt trafił błyskawicznie do Sejmu, ten ustawę uchwalił w ekspresowym tempie, Senat nie wniósł poprawek. Wszystko jest więc przesądzone:

Już od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie przekroczą średniomiesięcznie 5 250 zł, będą mogli skorzystać z nowych regulacji.

Zgodnie z propozycją rządu, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których średnie miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności płacy minimalnej (w 2018 r. - 5 250 zł), będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne. Obecnie przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości przychodu, płacą taką samą składkę ZUS. Z proponowanych zmian skorzysta prawie 200 tys. małych firm. Wiele z nich działa w mniejszych miastach i powiatach. Obniżenie składki ZUS poprawi ich rentowność i perspektywy rozwoju. Obecnie prawie 60 tys. przedsiębiorców rocznie wypada z systemu zabezpieczenia społecznego właśnie z powodu nieosiągnięcia odpowiedniej skali lub rentowności biznesu. Planowane rozwiązania pomogą również ograniczyć szarą strefę oraz pobudzą aktywność zawodową i przedsiębiorczość.

Mocą tej ustawy prawo no niższego ZUS uzyskają przedsiębiorcy, których przychód z działalności nie przekracza 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę; licząc w skali miesiąca zaś - 2,5-krotności tego wynagrodzenia czyli 5250 zł.

Rząd postanowił użyć przeciętnego wynagrodzenia za pracę jako podstawy do określania limitu osób uprawnionych do korzystania ze zryczałtowanego ZUS z kilku powodów. Przede wszystkim dzięki temu w prosty sposób limit ten będzie waloryzowany - automatycznie ze wzrostem płacy minimalnej. Z kolei przyjęta 30-krotność tego wynagrodzenia ma uchronić projektodawców przed zarzutem naruszania zasad pomocy publicznej obowiązujących w krajach UE. Z wyliczeń rządu wynika, że przedsiębiorcy osiągający przychody poniżej tego limitu maja średni zysk brutto 5 500 zł rocznie, a przeciętną rentowność sprzedaży brutto w wysokości 18,8 proc. Pełny roczny koszt składek ZUS dla takiego przedsiębiorcy stanowi ok. 41 proc. przychodu i jest istotną barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dlatego zryczałtowany ZUS oparta na powyższych zasadach w ocenie rządu nie jest pomocą publiczną, ale jest „elementem wsparcia socjalnego”. Dzięki temu nie narusza też zasad konkurencji.
Według szacunku rządu z przywileju niższych składek skorzysta ok. 175 tys. przedsiębiorców (dla takiej grupy to rozwiązanie ma być opłacalne) . Wprawdzie przychody poniżej 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę uzyskuje prawie 900 tys. przedsiębiorców, ale tylko ok. 500 tys. jest zobowiązanych do opłacania składek z tytułu działalności (bo ubezpieczeni już są z innych tytułów: praca, emerytura itp.). Dodatkowo ok. 320 tys. z tego grona korzysta z preferencyjnych składek przysługujących przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności.

Duże grono przedsiębiorców jest jednak rozczarowanych projektem. Liczyli oni na zmniejszenie składek ZUS według kryterium dochodu. W handlu np., o ile podatnik nie korzysta z ryczałtu, ale prowadzi księgę przychodów, dochód jest niewielki choć skala przychodów może być wielka.

na dodatek mocno - aż o 7,1 proc. składki wzrosną dla przedsiębiorców, którzy obecnie są w okresie pierwszych 24. miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej i korzystają z tzw. małego ZUS. W ich przypadku podstawą wymiaru składek jest minimalne wynagrodzenie za pracę. A to od 1 stycznia wzrośnie - już wiadomo, bo Rada Ministrów wydała stosowne rozporządzenie - aż o 7,1 proc. Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie bowiem 2 250 zł (obecnie 2 100 zł).

Ważne przed 11 lutego!

Ostatecznie właściciele firm uprawnieni do skorzystania z najnowszej ulgi w ZUS, tj. składek liczonych proporcjonalnie do zarobków przedsiębiorcy, przykładowo mogą zaoszczędzić ok. 200 zł miesięcznie przy przychodach rzędu ok. 55 tys. zł i założeniu, że przepracowali cały zeszły rok. W konkretnych przypadkach wyniesie to minimum 555,89 zł i nie więcej niż 1 316,95 zł miesięcznie.

Składki ZUS standardowe w roku 2018 i 2019
Emerytalna = 558,08 zł (w 2018 r. = 520,36 zł)
Rentowa = 228,72 zł (w 2018 r. = 213,26 zł)
Chorobowa (dobrowolna) = 70,05 zł (w 2018 r. = 65,31 zł
Wypadkowa = 47,75 zł (44,52 zł w 2018 r.); składka jest zróżnicowana, przedsiębiorcy płacą najczęściej w wysokości 1,67 proc. podstawy wymiaru.
Na Fundusz Pracy = 70,05 zł (65,31 zł w 2018 r.)
Zdrowotna = 342,32 zł (319,94 zł w 2018 r.)
Razem = 1 228,70 zł w 2018 r.
Razem = 1 316,97 zł w 2019 r.

Składki ZUS preferencyjne w roku 2018 i 2019
Emerytalna = 131,76 zł (122,98 zł w 2018 r.)
Rentowa = 54,00 zł (50,40 zł w 2018 r.)
Chorobowa (dobrowolna) = 16,54 zł (15,44 zł w 2018 r.)
Wypadkowa = 11,27 zł (10,52 zł w 2018 r.); składka jest zróżnicowana, przedsiębiorcy płacą najczęściej w wysokości 1,67 proc. podstawy wymiaru.
Zdrowotna = 342,32 zł (319,24 zł w 2018 r.)
Razem = 519,28 zł w 2018 r.
Razem = 555,89 zł w 2019 r.

Kiedy przedsiębiorca może skorzystać

Za podstawę ustalania prawa do zryczałtowane ZUS w przyszłym roku brany będzie przychód uzyskany w 2018 roku oraz przeciętne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu 2018 r., a więc 2 100 zł czyli 63 tys. zł.
By jednak skorzystać z tego uprawnienia dodatkowo w roku 2018 (kolejnych latach obowiązywania przepisów) trzeba prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 60 i.
Co ważne, przywilej dotyczy wyłącznie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nie będą mogli skorzystać z niego przedsiębiorcy działający w spółkach cywilnych i innych osobowych.

Co zmieni ustawa

Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS - 1232,16 zł. Dzięki planowanym zmianom osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia ( w 2018 r. to 5250 zł), będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne. Oszczędności przedsiębiorców będą zależeć zatem od ich rocznych przychodów. Jak bardzo „mały ZUS” poprawi sytuację najmniejszych firm najłatwiej zobrazować na konkretnym przykładzie. Przedsiębiorca, którego miesięczne przychody wynoszą tyle, ile minimalne wynagrodzenie, obecnie odprowadza co miesiąc do ZUS - 1232,16 zł., czyli ponad połowę swojego przychodu. Po zmianach składka ZUS przedsiębiorcy wyniosłaby niecałe 660 zł.

Oszczędności dla firm, korzyści dla gospodarki

Wiele małych firm działa w mniejszych miastach i powiatach z ciągle jeszcze stosunkowo wysokim poziomem bezrobocia. Obniżenie składki ZUS poprawi ich rentowność i perspektywy rozwoju. Obecnie prawie 60 tys. przedsiębiorców rocznie wypada z systemu zabezpieczeń społecznych właśnie z powodu nieosiągnięcia odpowiedniej skali lub rentowności biznesu. Dzięki niższym miesięcznym obciążeniom więcej z nich przetrwa próbę czasu i łatwiej będzie się im rozwijać. Planowane zmiany pomogą również w ograniczeniu szarej strefy oraz pobudzą aktywność zawodową i przedsiębiorczość. Liczymy, że dzięki mniejszemu ZUS-owi ludzie zamiast szukać pracy daleko od domu, będą zakładać nowe firmy u siebie na miejscu. To jest rozwiązanie także dla tych, którzy chcą łączyć swoją aktywność życiową – np. zajmowanie się dziećmi w domu z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zgodnie z szacunkami korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wyniosą ok. 1,5 mld zł w pierwszym roku. Wyliczenia te uwzględniają wyłącznie mierzalne skutki, jak stymulacja popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego. Nie wzięto w nich pod uwagę m.in. korzyści wynikających z ograniczenia szarej strefy.

1,5 mld zł w 2019 roku – to spodziewane korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, związane z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Projekt ustawy przyjęła dziś Rada Ministrów. Nowe regulacje mają obowiązywać już od stycznia przyszłego roku.

Za kilka miesięcy nie będzie można kupić w Polsce w ogóle papierosów? Czy to możliwe, kliknij po prostu w ten tekst a dowiesz się więcej.

"Oszczędności dla przedsiębiorców, większa przeżywalność firm, lepsze perspektywy rozwoju, a także wzrost liczby osób zakładających własny biznes to spodziewane efekty wprowadzanych przez nas zmian" – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Nowe przepisy obejmą najmniejszych przedsiębiorców, których przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. W tym roku to 5250 zł. Będą oni płacić proporcjonalnie niższą stawkę.

Z zakupami w niedzielę nie będzie w tym roku łatwo. Które są handlowe: w styczniu, w lutym i w całym 2019 roku? Kliknij w ten tekst, dowiesz się wszystkiego.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

kup najtaniej

Targus

Targus Clamshell do 13,3 " (CN313)

60,89 zł

kup najtaniej

DEFENDER

Defender Monte 17'' Czarny

47,40 zł

kup najtaniej

Samsonite

SAMSONITE Vectura Evo Bailhandle 17,3" Czarny

399,00 zł
Materiały promocyjne partnera

Nowe narządzie do walki z cyberprzestępczością od CERT Polska

Komentarze 305

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
Smutne to, bardzo smutne. Ucieśniony naród Polski...
o
opiekunnestbank
Szanowny Panie, Nest Bank nie ma w swojej ofercie kredytu na taki cel. Oczywiście może Pan wziąć kredyt firmowy i sfinansować z niego Placówkę Partnerską. Więcej informacji: nestbank.pl/dla-ciebie-i-rodziny/kredyty

Gdyby pojawiły się jeszcze jakieś pytania, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,

Opiekun Klienta Nest Bank

nestbank.pl
S
Skandal
Nigdy nie warto założyć firma. Przesada masakra utrzymanie. 1400zl plus ksiegowa 200zl plus vat od 50zl plus reklama od 300zl plus materiały plus lokal od 1000tys. Razem wynosi jaja kosmiczna
o
opiekunnestbank
Szanowni Państwo, osoby zainteresowane własnym biznesem w branży bankowej zachęcam do zapoznania się z informacjami w kwestii otwarcia placówki partnerskiej na zasadzie franczyzy: nestbank.pl/franczyza. Korzyści jakie płyną z takiej formy współpracy, to m.in.: prowadzenie działalności konkurencyjnej poza placówką, prowadzenie sprzedaży mobilnej oraz telemarketingu czy też profesjonalne szkolenia produktowe.

Gdyby pojawiły się jeszcze jakieś pytania, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Opiekun Klienta Nest Bank
nestbank.pl
E
Eh
Przychód to nie dochód może zarabiać 10zl miesięcznie i nie lapac sie na maly zus . Ba moze dokladac do interesu tysiace co miesiac i sie nie lapac na maly zus. Ale ciemny lud sie cieszy ze tyle robia dla kraju i patologia kupiona w kolejnych wyborach. Ciemny lud nie ma podstawowej wiedzy i mysli ze przychod to tyle ile przedsiebiorca wyplaca spbie wyplaty. W polsce jal w lesie
G
Gosc
Niższy ZUS będzie przysługiwał tym którzy i tak do tej pory kręcili tj fryzjerom kosmetyczkom paniom od paznokci itp itd usługa bez paragonu. aha jeszcze wszyscy przedstawiciele handlowi którzy są na działalności. Ktoś kto prowadzi np handel wynajmuje lokal płaci media i żeby zarobić na j...any ZUS z którego i tak nic niezbędnie musi miec przychód więcej niż 5500 żeby pokryć koszty. Ale dla ciemnego ludu słowo partii rzadzącej’’ przecież obnizylismy zus” wyglada jakby uratowali świat. Szara strefa się cieszy bo zyskała
A
Adam
Witam, moja znajoma zarabia na czarno, ale chciałby założyć firmę i być w zgodzie z prawem, jej zarobki to około 1200zł miesięcznie ile miałby opłacac zus na preferncyjnych stawkach?
Acha i NAJWAŻNIEJSZE czy ten preferencyjny Zus jest nieograniczony czasowo jeśli zarabiamy tak mało, czy np 2 lata i koniec?

Pozdrawiam!
k
kinga
niższe zusy przy dochodach 60 tysięcy rocznie i to przychodu a nie dochodu zapłacimy 1199 naprawdę na kolana przed zusem wielkie dzięki teraz to dojdziemy do kasy
P
Paula
MAC - tak możesz złożyć wniosek. Pamiętaj tylko aby najlepiej złożyć go - tak aby obowiązywał od początku miesiąca, np. za styczeń zapłacisz 1.246,92 lub 1.316,97 natomiast na luty już możesz preferencyjnie.
a
aaataaam
Jakby ta księgowość była taka dobra to nie reklamowałaby się w taki desperacki sposób :)))
M
MAC
witam, czy można jeszcze złożyć do ZUSu wniosek o niższe składki, do termin był do 08.01 czy został przedłużony??
t
tzytz
Składka zdrowotna jest taka sama, zmniejsza się tylko emerytalna
N
Nie wieże
Żenujące. Dzisiaj poszłam do zusu. Moje zarobki tj miesięczny przychód to 4200 zł . Z tego muszę zakupić sprzęt , zapłacić skarbówkę. Mój Mały ZUS to żart 1116 zł !!! Jaki to jest mały ZUS po opłaceniu składek , skarbówki i sprzętu który co miesiąc muszę kupić to zostaje mi 2200 zł. Żart poprostu. W ta czy w ta będę zmuszona zamknąć działaność bo mój rząd uważa że stać nas na płacenie takich podatków i zusu. Żeby płacić mały ZUS trzeba było by zarobić ok 2000 zł z tego wyliczyli by faktycznie 600 zł tylko kto prowadzi firmę dla 1400 zł gdzie na stacji benzynowej czy w sklepie zarobi 2000 na rękę ?
W
Wku*wiony
Szczerze w czym pomoze ten niski zus jesli ktos zachoruje to i tak dostanie z chorobowego 10zl za dzien . Na przyklad jestem chory 3 tydzien i nie mam zrudla dochodu , na leki wydalem juz 380 zloty a na ta chwile zus wyplaci mi z chorobowego 150 zloty i zeby dego bylo malo za jakies poltorej miesiaca .
L
Luka
No to mam nadzieje, ze juz nie zaglosujesz na PIS !! Okradaja nas wszystkich na każdym kroku. Ludzie naiwni ponabierali sie na 500+. Nie dość ze niektorzy nie dostali to panstwo tak manipuluje wszystkim ze jak juz ktos dostanie to potych wszystkich podwyżkach nie zostanie mu nawet polowa!! Obudz sie Polsko !
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu
Dodaj ogłoszenie