Awal, czyli innymi słowy poręczenie wekslowe, to zobowiązanie umożliwiające dochodzenie należności zapisanych na wekslu od poręczyciela w sytuacji, gdy osoba której udzielono poręczenia, z różnych powodów nie spłaciła kwoty widniejącej na wekslu. Aby poręczenie było ważne, wystarczy sam podpis poręczyciela na przedniej stronie weksla. Dla pewności można dodać adnotację, że chodzi o poręczenie. Dodatkowo, w zależności od uzgodnień pomiędzy stronami, można zabezpieczyć się ograniczeniem kwotowym. W takim wypadku poręczyciel odpowiada tylko do kwoty zapisanej na wekslu.

Co ważne, nie można poręczenia wekslowego ograniczyć czasowo - jest ono nieodwołalne.