Skarga kasacyjna należy do grupy nadzwyczajnych środków zaskarżenia w procesach cywilnych. W ten sposób można zaskarżyć zarówno prawomocny wyrok sądu lub postanowienie w przedmiocie odrzucenia pozwu. Istnieją jednak takie kategorie procesów cywilnych, w których skarga kasacyjna nie ma zastosowania. Są to sprawy:

  • o prawa majątkowe, gdy zaskarżany przedmiot ma wartość niższą, niż 50 tys. zł

  • z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, gdy zaskarżany przedmiot ma wartość niższą, niż 10 tys. zł

  • o separację lub rozwód

  • o alimenty, czynsz i naruszenie posiadania

  • dotyczące świadectw pracy

  • dotyczące kar porządkowych

  • dotyczące rozpoznania w postępowaniu uproszczonym