Weksel z poręczeniem i indosem to taki dokument, w którym oświadcza się przeniesienie własności weksla na inną osobę. Wyraża się to stosowną adnotacją na wekslu, jak również podpisem zbywającego. By takie przeniesienie nastąpiło, wymagane jest wydanie weksla, jak również nieprzerwany ciąg indosów (o ile takowe miały miejsce).