Wezwanie do wykupu weksla to dokument, który wierzyciel wekslowy wysyła dłużnikowi. W piśmie tym wnosi on o wykup długu zapisanego na wekslu. Wezwanie do wykupu weksla stosuje się najczęściej w przypadku weksli płatnych za okazaniem w miejscu innym, niż miejsce zamieszkania wystawcy, a także umów słownych dotyczących weksli in blanco.