Kogo obejmuje automatyczna kwarantanna, a kogo izolacja? Jak zgłosić się na kwarantannę do sanepidu?

Anna Bartosiewicz
Anna Bartosiewicz
Kelly Sikkema/ Unsplash.com
Jak zgłosić się do sanepidu na kwarantannę? Kto podlega automatycznej kwarantannie? W jakiej sytuacji zdrowy pracownik może zostać skierowany na kwarantannę, a kiedy ma miejsce izolacja domowa? Przypominamy, co robić w razie kontaktu z osobą zakażoną.

Jeżeli pracownik jest chory na koronawirusa albo podejrzany o zakażenie, występują u niego objawy koronawirusa, miał styczność z osobą zakażoną lub możliwie zakażoną bądź przekroczył granicę z UE, państwowy inspektor sanitarny, a także państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o kwarantannie lub izolacji. Ponadto otrzymanie skierowania na test na koronawirusa od lekarza POZ z NFZ-u, lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej lub w ramach opieki długoterminowej, a także mieszkanie z osobą chorą na COVID-19 lub wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego z osobą zakażoną jest równoznaczne z automatycznym objęciem kwarantanną.

Kiedy pracownik może zostać poddany kwarantannie?

Inspektor sanitarny może nałożyć obowiązek odbycia kwarantanny na:

 • osobę zdrową, która miała kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie
 • osobę mieszkającą z osobą skierowaną na kwarantannę lub izolacją domową
 • osobę z objawami wskazującymi na możliwość zakażenia koronawirusem
 • osobę, która przekroczyła granicę z Unią Europejską

Automatyczna kwarantanna – czym jest i kiedy zostaje nałożona?

Początkowo decyzję o kwarantannie mogła wydać wyłącznie inspekcja sanitarna. Takie procedury wprowadzono m.in. w zakładach pracy z potwierdzonymi przypadkami koronawirusa wśród pracowników. Teraz kwarantanna może zostać nałożona automatycznie, bez oficjalnej decyzji.

Od 3 listopada obowiązkowa kwarantanna obejmuje osoby, które nie otrzymały decyzji inspektowa sanitarnego, ale mieszkają z osobą chorą na koronawirusa, prowadzą z nią wspólnie gospodarstwo domowe lub otrzymały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

automatyczna kwarantanna zostaje nałożona na wszystkich domowników zamieszkujących z osobą, która ma COVID-19 lub współgospodarujących, nawet bez decyzji GIS. „Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się" – napisano w rozporządzeniu. W takim przypadku kwarantannę będzie można zakończyć po 7 dniach od dnia zakończenia izolacji przez osobę chorą.

Przed wejściem rozporządzenia w życie osoby mieszkające z kimś chorym na koronawirusa czekały na kontakt ze strony sanepidu. Rozpoczynały kwarantannę, gdy odpowiednia decyzja została wydana przez inspekcję sanitarną. Teraz nie mogą wychodzić z domu od momentu stwierdzenia zakażenia u osoby, z którą wspólnie zamieszkują lub prowadzą gospodarstwo domowe.

W dalszym ciągu kontakt z sanepidem będzie konieczny. Pracownik inspekcji sanitarnej powinien skontaktować się z osobą objętą automatyczną kwarantanną ze względu na chorobę innego domownika, aby wpisać ją do systemu, co będzie podstawą do ewentualnej wypłaty świadczenia z tytułu choroby.

- Kwarantannę odbywa się wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Kwarantanna osoby zamieszkującej z osobą izolowaną trwa tak długo, aż osoba zakażona zakończy izolację (w czasie trwania izolacji osoby współzamieszkującej jesteśmy stale narażeni na zachorowanie) oraz 7 dni od ostatniego dnia styczności (ostatniego dnia izolacji osoby chorej) – podkreśla Wiesława Kostuj.

Jak samodzielnie zgłosić się na kwarantannę?


[b]Warto wiedzieć, że na kwarantannę można zgłosić się samodzielnie. Osoby, które mają pozytywny wynik testu na koronawirusa, mogą także zgłosić swoich domowników.

W tym celu należy wypełnić formularz online, którego treść trafi do pracowników sanepidu. W ciągu 24 godzin od wypełnienia formularza inspekcja sanitarna powinna skontaktować się z nadawcą. Kontakt z sanepidem jest zalecany, jeżeli dana osoba:

 • miała bliski kontakt z osobą zakażoną
 • chce zgłosić bliski kontakt w imieniu kogoś innego

Formularz z pytaniem do sanepidu może wypełnić osoba, która posiada Profil Zaufany, dowód osobisty z warstwą elektroniczną lub konto internetowe w iPKO, Inteligo bądź Banku Spółdzielczym. Osoby, które nie spełniają tych warunków, mogą otrzymać poradę, dzwoniąc pod numer +48 22 25 00 115.

Czy podlega się kwarantannie, jeśli ktoś w pracy ma koronawirusa?

Z reguły kwarantanna trwa 10 dni. W szczególnych przypadkach może zostać wydłużona nawet do 20 dni, np. ze względu na przewlekłe choroby towarzyszące lub wystąpienie objawów infekcji.

Nie każdy wie, co zrobić, jeżeli ktoś z pracy zachorował na koronawirusa. W takim przypadku inspektor sanitarny ma możliwość wysłania pracownika na kwarantannę lub izolację domową. Zanim to nastąpi, inspekcja sanitarna ustala, kto miał kontakt z osobą zakażoną. Pracodawca nie może skierować pracownika na kwarantannę, ale ma możliwość polecić mu pracę zdalną.

- Kwarantanna jest obowiązkowa dla osób, które miały kontakt z osobą zakażoną. Pracownik PSSE podczas przeprowadzania wywiadu epidemiologicznego z osobą zakażoną ustala krąg osób, które muszą zostać objęte kwarantanną – mówiła Wiesława Kostuj z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Kiedy pracownik musi odbyć kwarantannę? Co zrobić, żeby dostać wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy lub zasiłek opiekuńczy podczas kwarantanny? Czy lekarz może zabronić wychodzić z domu? Oto lista 10 rzeczy, które pracownik powinien wiedzieć na temat kwarantanny i izolacji.

10 rzeczy, które każdy pracownik powinien wiedzieć o kwarant...

Kiedy pracownik może zostać poddany izolacji?

Osoby, które uzyskałaby pozytywny wynik testu na koronawirusa, zostają skierowane na izolację domową z powodu zakażenia koronawirusem. Pracodawca może opłacić pracownikowi testy, ale nie ma takiego obowiązku. Najbardziej wiarygodne są badania wykonane metodą Real Time PCR (na podstawie wymazu z nosa i gardła).

Między 8. a 10. dniem choroby COVID-19 odbywa się teleporada. W jej trakcie lekarz podejmuje decyzję, co robić dalej. Izolacja może zostać przedłużona lub zakończyć się po 10 dniach. Za zgodą lekarza pacjent objawowy może zakończyć izolację najwcześniej trzy dni po ustąpieniu objawów infekcji górnego układu oddechowego i ustąpieniu gorączki, nie wcześniej niż po 13 dniach od wystąpienia objawów.

- Na izolację domową lekarz kieruje po uzyskaniu dodatniego wyniku testu na koronawirusa. W obecnej sytuacji, gdy liczba zakażeń rośnie, można spekulować, iż lekarze będą wysyłać na izolację po wyniku dodatnim większą ilość osób – przyznaje Wiesława Kostuj.

Jak sprawdzić, czy jest się na kwarantannie?

Na początku pandemii informacje o konieczności odbycia kwarantanny były przekazywane ustnie, np. telefonicznie. Decyzja inspektora sanitarnego była także wysyłana pocztą.

Obecnie coraz częściej zdarza się, że osoba wysłana na kwarantannę nie otrzymuje powiadomienia o odosobnieniu bezpośrednio albo dowiaduje się o nim z opóźnieniem. Dlatego warto samodzielnie monitorować sytuację. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • logując się do swojego profilu na stronie pacjent.gov.pl (np. przez ePuap)
 • w aplikacji Kwarantanna domowa (jej pobranie jest obowiązkowe dla każdego właściciela smartfona skierowanego na kwarantannę)
 • dzwoniąc na infolinię, pod numer podany w aplikacji Kwarantanna domowa
 • na Platformie PUE ZUS w zakładce Kwarantanna, izolacja domowa (prawa kolumna na dole), widocznej jedynie dla osób poddanych kwarantannie lub izolacji domowej, płatników odprowadzających za nich składki i pracowników ZUS
 • dzwoniąc na infolinię GIS w sprawie koronawirusa (22 250 01 15)
 • dzwoniąc do lokalnego oddziału państwowej inspekcji sanitarnej
 • wysyłając wiadomość tekstową (mail lub przez formularz) do lokalnego oddziału państwowej inspekcji sanitarnej (niestety nie ma żadnej gwarancji, że uzyskamy odpowiedź)
 • logując się na stronie, gdzie publikowane są wyniki testów (przed testem w państwowym punkcie pobrań osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem otrzyma instrukcję, jak to zrobić) - wynik ujemny oznacza, że kwarantanna zostanie zdjęta po upływie 24 godzin

Decyzja o kwarantannie jest wiążąca. Pracownik powinien niezwłocznie poinformować o niej swojego przełożonego. Trzeba także przestrzegać zasad kwarantanny.

Warto podkreślić, że pracownicy GIS są przeciążeni, a chorych na koronawirusa przybywa. Dlatego osoby, które uzyskały negatywny wynik testu na koronawirusa wykonanego w jednym z państwowych punktów pobrań, nie zostaną o wyniku poinformowane. Powinny sprawdzić go samodzielnie. W pozostałych przypadkach należy oczekiwać informacji przekazanych przez system telefoniczny lub inspekcję sanitarną.

FAQ - Jestem na kwarantannie lub izolacji, co dalej?

Obowiązki, prawa i zalecenia dla osób, które są na kwarantannie lub izolacji.

Kwarantanna dziecka a zasiłek opiekuńczy

W przypadku izolacji lub kwarantanny dziecka rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Taka sytuacja jest traktowana jak choroba. W przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola klubu dziecięcego czy szkoły, do których uczęszcza dziecko w wieku do 8 lat, rodzicom również przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego. Wówczas należy uzyskać zaświadczenie od dyrektora placówki.

Świadczenie chorobowe na kwarantannie lub izolacji. Co zrobić, gdy nie ma decyzji sanepidu?

Na podstawie informacji o kwarantannie bądź izolacji domowej ZUS może wypłacić osobie ubezpieczonej zasiłek chorobowy lub opiekuńczy. Dane te są także potrzebne pracodawcy, który wypłaca wynagrodzenie chorobowe. Świadczenia chorobowe przysługują wyłącznie osobom posiadającym ubezpieczenie chorobowe, np. pracownikom, zleceniobiorcom czy osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą. A co w przypadku braku decyzji sanepidu? Musisz złożyć u płatnika składek oświadczenie o odbyciu kwarantanny. Oświadczenie będzie podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego (zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego). Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek powinien jak najszybciej przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Ma na to 7 dni. Może skorzystać z formularza Z-3 / Z-3a na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, ale trzeba pamiętać, aby załączyć zdjęcie lub skan oświadczenia. Osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące powinny złożyć oświadczenie w ZUS. One również mogą to zrobić przez PUE ZUS, wypełniając ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy (do wniosku trzeba dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia).

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy na opiekę nad osobą na kwarantannie lub izolacji?

Zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem lub członkiem rodziny na kwarantannie albo izolacji przysługuje na:

 • dziecko do lat 14,
 • dziecko z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,
 • innego członka rodziny.

Świadczenie chorobowe za okres kwarantanny – jak je otrzymać?

Osoby skierowane na kwarantannę lub izolację domową nie muszą dostarczać płatnikowi składek decyzji sanepidu. Dotychczas przekazanie płatnikowi składek (ZUS lub pracodawcy) decyzji sanepidu czy zwolnienia lekarskiego było konieczne, aby odseparowana osoba mogła otrzymać wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy lub zasiłek opiekuńczy. Teraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął sam pozyskiwać informacje potrzebne do wypłaty świadczenia. Od 24 października 2020 r. świadczenia chorobowe dla osób przebywających na kwarantannie lub izolacji domowej są wypłacane na podstawie danych w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP).

Czy na kwarantannie można pracować?

Przebywanie na kwarantannie nie musi wiązać się z koniecznością przerywania pracy. Co do zasady obowiązkowa kwarantanna jest traktowana jak niezdolność do pracy z powodu choroby. Osoba na kwarantannie w niektórych sytuacjach może jednak świadczyć pracę. Nie wolno jej natomiast opuszczać domu, nawet wyjść na spacer z psem czy ze śmieciami.

Obowiązek pracy na kwarantannie. Czy szef może zmusić do pracy pracownika na kwarantannie?

Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika obowiązek pracy podczas kwarantanny. Oczywiście pod warunkiem, że pracownik jest w stanie w ten sposób wykonywać powierzone mu zadania, a wynika to z:

Ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, odsuniętemu od pracy w trybie określonym w art. 6 [niemożność wykonywania pracy jako niezdolność do pracy] ust. 2 pkt 1, z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeżeli nie podjął proponowanej mu przez pracodawcę innej pracy niezabronionej takim osobom, odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym lub którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu.

Co można robić na kwarantannie, a czego nie?

Na kwarantannie nie możesz:

 • opuszczać ci domu,
 • wychodzić na zakupy,
 • spotykać się z innymi osobami.

Na kwarantannie możesz, a nawet musisz:

 • monitorować temperaturę ciała, nawet dwa razy dziennie,
 • zachować zasady higieny osobistej.

Jestem na kwarantannie - gdzie mogę zwrócić się po pomoc typu zakupy, wyprowadzenie psa?

Jeżeli jesteś objęty kwarantanną i nie możesz wychodzić z domu, a nikt z rodziny nie jest w stanie ci pomóc, możesz zwrócić się o pomoc do:

 • ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz,
 • funkcjonariusza policji, który w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy przebywasz w domu,
 • gminy,

Jeżeli potrzebujesz pomocy psychologicznej, to skontaktuj się telefonicznie z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej w swojej gminie, bądź powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Od kiedy liczy się czas kwarantanny dla domownika osoby chorej i co jeśli chory nie wyzdrowieje po 10 dniach?

Taka kwarantanna rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. Jeśli chory na koronawirusa nie wyzdrowiał, twoja kwarantanna automatycznie się wydłuża.

Jakie są kary za złamanie kwarantanny?

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi grzywna nawet do 30.000 zł.

Czym różni się kwarantanna od izolacji?

Kwarantanna jest nakładana na osoby które miały styczność ze źródłem zakażenia (np. kontakt z osobą zakażoną). Podlegają jej również ci, którzy wrócili z zagranicy i przekroczyli granicę zewnętrzną UE. Zazwyczaj trwa ona 10 dni. Powinna ona odbywać się w domu lub w innym miejscu, które wskazaliście.

Natomiast izolacja domowa nakładana jest po pozytywnym wyniku testu na COVID-19. Czas jej trwania jest uzależniony od stanu zdrowia. Zazwyczaj między 8. a 10. dniem choroby kontaktuje się lekarz, który na podstawie telefonicznego wywiadu lub osobistego kontaktu decyduje o dalszym postępowaniu. Jeśli lekarz POZ nie zdecyduje o przedłużeniu izolacji, jej zakończenie następuje po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 - w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych.

Prywatny test na koronawirusa a kwarantanna

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa wykonanego prywatnie należy o tym poinformować wyłącznie lekarza pierwszego kontaktu pracującego w ramach NFZ. Ponieważ specjalista świadczący usługi płatne nie ma uprawnień do wysłania pacjenta na izolację domową. Dlatego, tak ważne jest poinformowanie swojego lekarza o pozytywnym teście. Wówczas lekarz POZ podejmie decyzję o dalszym leczeniu i gdzie powinieneś dochodzić do zdrowia, a także o kwarantannie.

Mam pozytywny wynik COVID-19, co dalej? Czy mogę wychodzić z domu?

Jeśli otrzymałeś pozytywny wynik testu, powinieneś bezwzględnie pozostać w domu. Między 8. a 10. dniem choroby COVID-19 odbywa się teleporada. W jej trakcie lekarz podejmuje decyzję, co robić dalej. Izolacja może zostać przedłużona lub zakończyć się po 10 dniach. Za zgodą lekarza pacjent objawowy może zakończyć izolację najwcześniej trzy dni po ustąpieniu objawów infekcji górnego układu oddechowego i ustąpieniu gorączki, nie wcześniej niż po 13 dniach od wystąpienia objawów.

Ile dni trwa kwarantanna?

Kwarantanna wynikająca z ryzyka zakażenia koronawirusem, czyli kontaktu z chorą osobą trwa 10 dni od ostatniego spotkania. 10 dni kwarantanny od dnia następnego objęte są te osoby, które dostały skierowanie na test od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do chwili uzyskania wyniku testu. Jeżeli wynik będzie negatywny, to automatycznie kwarantanna się kończy, natomiast jeśli jest pozytywny, trafiasz na izolację domową lub do szpitala.

Jeżeli automatyczna kwarantanna została nałożona, ponieważ mieszkasz z osobą chorą na koronawirusa lub prowadzisz z nią wspólne gospodarstwo domowe, prawdopodobnie informacja o kwarantannie pojawi się w systemie dzień po tym, jak chory uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19. „Taka kwarantanna rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej" – można przeczytać na stronie ZUS-u.

Kto i kiedy nakłada kwarantannę i izolację?

Inspektor sanitarny może nałożyć obowiązek odbycia kwarantanny na:

 • osoby zdrowe, które miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie,
 • osoby mieszkające z osobą skierowaną na kwarantannę lub izolacją domową,
 • osoby z objawami wskazującymi na możliwość zakażenia koronawirusem,
 • osoby, które przekroczyły granicę z Unią Europejską.

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na koronawirusa, zostają skierowane na izolację domową z powodu zakażenia koronawirusem.

Jak sprawdzić, czy jesteś na kwarantannie lub izolacji domowej?

Wbrew pozorom, nie jest to takie skomplikowane. Możesz to zrobić online. Taką możliwość daje Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeżeli spodziewasz się kwarantanny domowej, możesz zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta przez portal pacjent.gov.pl lub uruchomić aplikację Kwarantanna domowa. Można także starać się pozyskać informacje o kwarantannie lub izolacji domowej w państwowej powiatowej inspekcji sanitarnej, lub na infolinii GIS pod ogólnopolskim numerem tel. 22 25 00 115.

od 7 lat
Wideo

Zakaz krzyży w warszawskim urzędzie. Trzaskowski wydał rozporządzenie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

J
Jotgie

NA kwarantannie "nie wolno jej natomiast opuszczać domu, nawet wyjść na spacer z psem czy ze śmieciami." => BZDURA! Mieszkając w domu jednorodzinnym i mając działkę 1 ha czy gospodarstwo rolne mogę się po niej poruszać bez ograniczeń!

P
Patrycja

Boją się iść na badania do sanepidu i kupiją testy genetyczne identyczne z tym co ma sanepid w domu np tutaj:

https://labtrace.pl/sklep/diagnostyczny-test-antygentowy-na-koronawirusa-sars-cov-2/

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu