Rewolucja w podatkach 2019. Koniec ze składaniem PIT - zrobi to za wszystkich urząd skarbowy [19.04.2019]

AIP
To prawdziwa rewolucja w dosłownym znaczeniu. 4 października Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nowym prawem nie trzeba będzie składać żadnego wniosku o rozliczenie PIT przez fiskusa - jak to jest obecnie, ani przesyłać wypełnionych osobiście deklaracji PIT przez internet albo składać w urzędzie. Fiskus sam i nieproszony wypełni zeznania za wszystkich! Podatnik zachowa prawo do korekty, ale z własnej inicjatywy. PIT-37 i PIT-38 w ten sposób rozliczone zostaną już w odniesieniu do dochodów tegorocznych, inne deklaracje: PIT-36, PIT-36L czy PIT-38, począwszy od dochodów za 2019 rok.

Zostało już tylko 13 dni na rozliczenie PIT za 2018 rok

Jeśli podatnik składałby PIT-37, na portalu podatki.gov.pl czeka wypełniony przez fiskusa w ramach usługi Twój e-PIT formularz do akceptacji.
Można go zaakceptować lub nie. W tym drugim przypadku - o ile podatnik sam nie wypełnił i nie wysłał własnej wersji PIT-37 -
zostało już tylko 2 tygodnie, aby w usłudze Twój e-PIT zaakceptować albo odrzucić PIT za 2018 r.
Co się stanie w jednym i w drugim przypadku? Wyjaśnia Ministerstwo Finansów:
"Jeśli do 30 kwietnia nie zrobisz tego oraz nie rozliczysz się w inny sposób, to uznamy przygotowany dla ciebie e-PIT za złożony.
Jeśli do 30 kwietnia nie skorzystasz z usługi Twój e-PIT, tzn. nie zaakceptujesz ani nie odrzucisz przygotowanego dla ciebie PIT-37 lub PIT-38 oraz nie złożysz deklaracji w żaden inny sposób (np. przez e-Deklaracje lub w wersji papierowej w urzędzie skarbowym), to uznamy przygotowany dla ciebie e-PIT za złożony. Znajdziesz go wtedy na podatki.gov.pl w sekcji „Złożone dokumenty”.

Co z nadpłatą lub niedopłatą podatku

Jeśli z takiego automatycznie zaakceptowanego zeznania podatkowego będzie wynikać, że masz niedopłatę podatku – to do 31 maja otrzymasz informację o tym z urzędu skarbowego. Będziesz mieć 7 dni od dnia jej doręczenia, aby wpłacić kwotę niedopłaty na konto twojego urzędu skarbowego za pomocą przelewu bankowego lub za pośrednictwem poczty. Numery kont bankowych urzędów skarbowych znajdziesz na stronie podatki.gov.pl

Natomiast jeśli z twojego e-PIT-a będzie wynikać nadpłata podatku, to odpowiednią kwotę otrzymasz przelewem na konto bankowe – jeżeli urząd skarbowy posiada numer twojego konta. Jeśli nie posiada, to pieniądze otrzymasz przekazem pocztowym. W tej sytuacji 45-dniowy termin do zwrotu nadpłaty będzie liczony od 1 maja br.

Zmienione prawo

Uchwalone przez Sejm ostatecznie nowe prawo pprzewiduje kolejne uproszczenia związane z rozliczaniem zeznań podatkowych PIT. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje wypełnione roczne zeznanie podatkowe bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika.

Z wypełnionym przez KAS zeznaniem podatnik będzie się mógł zapoznać na Portalu Podatkowym od 15 lutego.

KAS wypełni dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowe bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku) oraz danych znajdujących sięw rejestrach Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (np. ulga na dzieci).

Rząd zlikwiduje OFE i odda pieniądze ich posiadaczom. Jest jednak jedno ale... Kliknij po prostu w ten tekst, a poznasz szczegóły.

Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego za 2018 r., przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT, nie trzeba składać żadnego wniosku ani przynosić dokumentów do urzędu skarbowego – zeznanie będzie wystawione automatycznie i bezpłatnie dla wszystkich podatników, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Będzie je można sprawdzić od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl).

Ostatecznie na zmianach w PIT zapowiedzianych w ramach piątki Kaczyńskiego skorzystają nie tylko młodzi pracownicy, ale wszyscy zarobkujący. Niższa stawka podatku, podwyższone koszty uzyskania przychodu. Kto, ile i kiedy zyska na niższym PIT - kliknij po prostu w ten tekst a poznasz szczegóły.

„Nasze systemy informatyczne są już na tyle zaawansowane i wyposażone w odpowiednie dane, że możemy zaproponować zupełnie nowe podejście do rozliczeń podatkowych. Na bazie informacji przesyłanych od płatników udostępnimy propozycję rocznego zeznania. To istotna zmiana w duchu filozofii 3xP, czyli prostych, przejrzystych i przyjaznych podatków" – powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

Co będzie zawierać Twój e-PIT

W usłudze Twój e-PIT to system automatycznie przygotuje i udostępni dla podatnika zeznanie roczne. Usługa wykorzystuje przy tym wyłącznie te dane, które posiada administracja skarbowa. Są to informacje od pracodawców, dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące ulgi na dzieci czy informacje o organizacji pożytku publicznego, którą podatnik wskazał rok wcześniej.

Jeżeli podatnik chce skorzystać np. z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa czy kultu religijnego, wydatków na cele rehabilitacyjne lub użytkowania internetu czy wpłat na IKZE – uzupełnia swoje zeznanie samodzielnie, po zalogowaniu do usługi. Resort finansów będzie oferować pomoc w przypadku pytań dotyczących rozliczenia (telefonicznie, e-mailowo czy podczas czatu z konsultantem.

Zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest wypełnione dla podatnika indywidualnie. Sposób rozliczenia można zmienić na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Aby to zrobić, również wystarczy się zalogować do usługi i wybrać odpowiednią opcję.

Wsparcie dla milionów podatników

Usługa Twój e-PIT ułatwi coroczne rozliczenie PIT milionom Polaków. Każdy będzie mógł zapoznać się ze swoim PIT-37 lub PIT-38 za 2018 r. na portalu podatki.gov.pl. Wtedy zdecyduje, czy chce skorzystać z przygotowanego dla niego zeznania podatkowego i ewentualnie je uzupełnić, czy też chce samodzielnie rozliczyć PIT (elektronicznie lub składając formularz w wersji papierowej w urzędzie skarbowym).

Czy prawdą jest to co twierdzi Beata Szydło, że dopiero PiS daje podwyżki nauczycielom? Ile zarabiają nauczyciele w innych krajach? Kliknij po prostu w ten tekst, a poznasz odpowiedź.

W 2020 r. z usługi Twój e-PIT będą mogli skorzystać kolejni podatnicy, którzy rozliczają się na formularzach PIT-36, PIT-36L i PIT-28. A to wszystko bezpłatnie, bezpiecznie i bez konieczności składania jakichkolwiek dokumentów.

Wprowadzenie nowego rozwiązania oznacza, że blisko 25 proc. podatników rozliczających się indywidualnie i niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń nie będzie musiało nic robić, aby rozliczyć PIT za rok ubiegły. Kolejne 25 proc. podatników (osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem i nie korzystające z żadnych ulg i odliczeń) będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć - w trakcie sprawdzenia wyliczenia dokonanego przez skarbówkę udostępnionego na Portalu Podatkowym.

W 2018 r. ostatecznie nie doszło do zmiany kodeksu pracy na nowy. Czy stanie się to w 2019 r. i zabiorą urlop na żądanie a palaczom każą dłużej pracować? Po prostu kliknij w ten tekst a się dowiesz.

Na tę zmianę czekaliśmy latami. Gdy ponad ćwierć wieku temu wprowadzony został obowiązek rocznego rozliczenia się z podatku dochodowego PIT – po to abyśmy poznali, jako świadomi obywatele, siłę swoich podatków i siebie jako podatników – zamieszania było niemało. Bo i rozliczenie było trudne. Raz, że absolutna nowość dla Polaków. Dwa, że ulg było co niemiara. Formularzy głównych było pięć do wyboru, jeszcze więcej załączników – oddzielny na ulgi mieszkaniowe, oddzielny na inne odliczenia, by tylko wymienić najpowszechniejsze. Jedna ulgi odliczało się od przychodu, inne od podatku…
Z czasem nauczyliśmy się wszystkiego a wraz z likwidacją ulg i doliczeń (większości), uprościły się formularze i skróciła ich lista. Ale i tak nawet mistrzom trafiały się błędy rachunkowe i trzeba było biegać do skarbówki – tłumaczyć, korygować. Nieco się to poprawiło gwy pojawiły się i upowszechniły programy komputerowe, które – jeśli miały dobre dane – błędów rachunkowych nie popełniały.
Ale naprawdę ulga czeka nas dopiero teraz, od rozliczenia za 2018 rok. Zegnajcie PIT-y. Pożegnanie nasze jest bez żala. I oby było z rodzaju – one way ticket!

Oprócz funkcjonujących obecnie sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika (papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem sytemu e-Deklaracje) wprowadzona zostanie usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) - bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika.

Koniec z pitami. KAS wypełni dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowe bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS OPP, której w ubiegłym roku przekazał 1% podatku należnego) i przede wszystkim danych znajdujących się w rejestrach własnych Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), PESEL (np. ulga na dzieci) czy OPP.

Projekt ustawy zakłada, iż wdrożeniu ww. usługi będzie towarzyszyła jednoczesna likwidacja możliwości złożenia zeznania rocznego w postaci PFR i sporządzenia zeznania PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ w dotychczasowej formie i zakresie. Wdrożona usługa uwzględni w swoim zakresie funkcjonalności dotychczas wprowadzonych usług PFR i PIT-WZ przy jednoczesnym udostępnieniu dodatkowego zakresu funkcjonalnego, zwiększeniu jego jakości i podniesieniu poziom dojrzałości.

Koniec z pitami. KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników - podatnik będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego.

Koniec z pitami. Proponuje się, aby taką możliwością rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizyczny, objąć podatników rozliczających się:
1) indywidualnie,
2) wspólnie z małżonkiem,
3) w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej w aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym. W przypadku posiadania w rejestrach Szefa KAS danych kontaktowych podatnika (adres e-mail, nr telefonu) podatnicy otrzymają wiadomość o sporządzonym dla zeznaniu podatkowym.

Koniec z pitami. Podatnik sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie mógł:

zweryfikować i zaakceptować bez zmian,

Rząd zlikwiduje OFE i odda pieniądze ich posiadaczom. Jest jednak jedno ale... Kliknij po prostu w ten tekst, a poznasz szczegóły.

zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci; wskazania nr KRS OPP, której chce przekazać 1 proc. podatku należnego) lub/i uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (uzupełnienia o kwotę przychodu uzyskaną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione koszty uzyskania przychodu związane z prowadzoną działalnością gospodarczą czy też np. odliczenia: darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, poniesionych wydatków z tyt. użytkowania sieci Internet, wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) i następnie je zaakceptować,

w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,

odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Koniec z pitami. W zeznaniu podatkowym przygotowanym przez KAS podatnicy będą mieli również możliwość weryfikacji numeru rachunku osobistego, jaki mają zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty, i w przypadku jego zmiany lub braku - będą mogli taki rachunek zaktualizować w zeznaniu podatkowym lub wskazać w nim numeru rachunku osobistego właściwy do jej zwrotu, jeżeli wcześniej nie zgłosili rachunku osobistego w urzędzie skarbowym.

W 2018 r. ostatecznie nie doszło do zmiany kodeksu pracy na nowy. Czy stanie się to w 2019 r. i zabiorą urlop na żądanie a palaczom każą dłużej pracować? Po prostu kliknij w ten tekst a się dowiesz.

Koniec z pitami. Zeznania podatkowe będą dostępne od:

15 lutego 2019 r. (z zastosowaniem do rozliczeń za 2018 r.) do 30 kwietnia
2019 r. dla podatników - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujący przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody
ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38,

15 lutego 2020 r. (z zastosowaniem do rozliczeń za 2019 r.) do 30 kwietnia
2020 r. – dla podatników - osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

Chcesz być dobrze poinformowany w tematach budżetu domowego, prowadzenia biznesu i ważnych zmian w prawie? Kliknij w ten tekst i polub nas na Facebooku! Naprawdę warto!

Kto ma szansę na lepszą pracę?

Wideo

Komentarze 276

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

K
Kuba

Sprawdzanie swojego Pit na stronie podatki.gov.pl to jakieś dno, miało być szybko i fajnie jest gorzej niż człowiek sie sam rozliczał. Urząd skarbowy jak zwykle dno dna

S
S28

Miało być prostsze ta jasne i szybki wzrost zeznanie skladalam na początku i do tej pory wzrotu nie ma, zeszłym roku był wzrot do 2 tygodni a teraz już miesiąc czekam

D
Dolka777

Ja zatwierdziłam 15.02.19 na stronie ministerstwa dzo dziś zwrotu nie ma (Wolomin)

j
ja

Jak zwykle pierwszy rok burdel - łykną wszystko w zeznaniu i nie dojdą.

l
lj

jakie ulgi przysługują emerytom - tylko na internet?

k
księgowa

US ma 45 dni na dokonanie zwrotu od dnia 15.02.2019r., jeśli pit został złożony przed tą datą.

A
Adi

Dziś zwrot

m
max

zeznanie zaakceptowane 21.02 dzis pieniadze na koncie, w powszednich latach czekałem 2 miesiace.rok wyborczy czyli propaganda działa!!

A
Adi

Oddany 23.01 i nic US Tarnowskie Góry

G
GOŚĆ

MIAŁO BYĆ LEPIEJ JEST MASAKRA US GŁUBCZYCE WSTRZYMAŁ SOBIE WYPŁATĘ NADPŁAT MÓWIĄC ŻE MA PRZECIEŻ 45 DNI A W POPRZEDNICH LATACH BACH I PIENIĄDZE PRZELEWALI

P
Prezydent

Pierdol sie

j
jajko

US za nas rozliczy. Nie sprawdzę. A po rozliczeniu wychodzi do zapłaty podatku np. 100zł. I co wtedy?
Rozumiem, że gdy będzie zwrot to urząd zapłaci na rachunek albo przekazem pocztowym. A co gdy jest niedopłata i o tym podatnik nie wie? Rozgłaszane jest, ze za nas zrobi to US. To grono osób nie będzie zawracać sobie tym d..py. A tu nagle... kara? za nie wpłacenie zaległego podatku...

p
pit

no ale jak?

A
Ada

Złożone elektronicznie 02.02.2019 i cisza

R
Rena

Złożony 14.02 elektroniczne cisza...

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3