Weksel in blanco to taki rodzaj weksla, który celowo nie został uzupełniony w momencie jego wystawienia. Najczęściej puste pole dotyczy kwoty zobowiązania. Wynika z tego również dodatkowa umowa pomiędzy stronami, czyli wydawcą a reminentem. Najczęściej ma ona formę porozumienia i są w niej zawarte uzgodnienia dotyczące sposobu uzupełnienia brakujących pól w wekslu.