Kontrola ZUS

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą musi liczyć się z tym, że może go spotkać kontrola ZUS. Rozwiń opis

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą musi liczyć się z tym, że może go spotkać kontrola ZUS. Celem przeprowadzenia takiej kontroli jest sprawdzenie, czy pracodawca wywiązuje się ze swoich obowiązków jako płatnik, a także ocena rzetelności realizacji płatności.

Kontrola ZUS może dotyczyć np.:
• zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych,
• prawidłowości naliczania, potrącania i opłacania składek przez przedsiębiorcę,
• wystawiania zaświadczeń,
• zgłaszania i bieżącej aktualizacji danych pracowników,
• ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ich wypłacania.

Może dotyczyć również innych kwestii, w zależności od konkretnej sytuacji płatnika składek, a także od rzeczywistej sytuacji, w jakiej znajdują się osoby zgłoszone przez płatnika do ubezpieczeń.

Powiązane tematy

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu