Stopa bezrobocia

Wskaźnik statystyczny opisujący liczbę osób niepracujących z powodu niedostatecznej ilości miejsc pracy w danej populacji to stopa bezrobocia. Rozwiń opis

Wskaźnik statystyczny opisujący liczbę osób niepracujących z powodu niedostatecznej ilości miejsc pracy w danej populacji to stopa bezrobocia. Wielkość tę definiuje się najczęściej jako stosunek liczby osób bezrobotnych do aktywnych zawodowo i wyraża się ją w procentach.

Najczęściej praktykowanym wyliczeniem stopy bezrobocia jest podawanie stopy bezrobocia rejestrowanego, czyli obliczonego na podstawie liczby bezrobotnych zarejestrowanych w odpowiednich urzędach. Oczywiście jest to przybliżenie, ponieważ rzeczywista stopa bezrobocia jest zawsze większa.

Nie wszystkie osoby w wieku produktywnym i zdolne do pracy rejestrują się jako bezrobotne, nie wszystkie też są do tego uprawnione. Dla przykładu, na koniec lipca 2012 r. w Polsce stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 12,3%, podczas gdy rzeczywistego – 15,3%.

Powiązane tematy

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu