Problem z terminową spłatą zobowiązań finansowych wobec urzędu skarbowego to poważny problem dla każdej osoby prawnej lub fizycznej. Co więcej, wiąże się z odsetkami za zwłokę. Brak takiej spłaty nie zawsze wynika ze złej woli podatnika. Czasem, do takiego stanu rzeczy doprowadzić może niefortunny splot wydarzeń lub inne czynniki zewnętrzne, niezależne od płatnika. W naszych przepisach obowiązuje przepis, który uwzględnił taką ewentualność i pozwala na przesunięcie terminu płatności.

W tym celu należy sformułować jednak Wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku i złożyć go we właściwym urzędzie skarbowym.

Należy pamiętać, by wniosek ten złożyć jeszcze przed upłynięciem terminu płatności. Poniżej znajdziecie Państwo przykładowy wniosek. Jednym z najważniejszych elementów takiego pisma jest uzasadnienie. To od niego zależy ostateczna decyzja urzędników.