2017 z potencjałem dla sektorów mieszkaniowych, budowlanego, medialnego oraz telekomunikacyjnego

Konrad Księżopolski
Konrad Księżopolski, analityk
Konrad Księżopolski, analityk Haitong Bank
Koniec roku to czas podsumowań i prognoz na nadchodzące lata. W ocenie analityków rok 2017, podobnie jak 2016, powinien być ciekawy i obfitować w wydarzenia ważne dla sentymentu inwestycyjnego. Analitycy widzą potencjał w sektorze deweloperów mieszkaniowych, budowlanym, medialnym oraz telekomunikacyjnym. Natomiast, zalecają niedoważanie sektorów: energetycznego, górnictwa, oraz detalicznego. Są neutralni na segmenty: bankowy, informatyczny, deweloperów komercyjnych i metalowy.

Jeśli chodzi o selekcję spółek, faworytami Haitong Bank, którzy oferują największy potencjał wzrostu kursu, są: Skarbiec, Elektrobudowa, Agora, Robyg, Trakcja, Wirtualna Polska, Alumetal oraz GTC. Wśród spółek, gdzie analitycy widzą największy potencjał spadków są: Bogdanka, KGHM, CEZ, JSW, Enea i LPP. Spółki o największej prognozowanej stopie dywidendy w 2017 r. to Echo Investment (13,7 proc.), Skarbiec Holding (11 proc.), CEZ (8,6 proc.), Robyg (8,6 proc.), Dom Development (8,6 proc.), Netia (6,8 proc.). Według Haitong Bank, obecna wycena indeksów, zarówno WIG, WIG20 jak i mWIG40, odzwierciedla ich wartość fundamentalną, dlatego analitycy pozostają ostrożni jeśli chodzi o prognozę wzrostu indeksu. Wyceny spółek, które pokrywają, sugerują poziom indeksu WIG wynoszący ok. 49 974 pkt, dla WIG20 ok. 1 850 pkt, natomiast dla mWIG40 ok. 4 151pkt.

Na gruncie lokalnym, wśród najważniejszych czynników, które wpłyną na rynki, analitycy wymieniają przede wszystkim wykonanie budżetu Państwa, który ma dość ambitne założenia jeśli chodzi o tempo wzrostu PKB na poziomie 3,6 proc. (versus 3,2 proc. obecny konsensus). Wysoki poziom deficytu przy niższych wpływach podatkowych nie daje dużego pola manewru, co ostatecznie może otworzyć dyskusję o źródła dodatkowego finansowania jak np. podatki sektorowe.

Kolejnym jest zachowanie się wskaźnika cen CPI, który po 28 miesiącach deflacji wrócił do poziomu 0 w listopadzie’16 i powinien dalej rosnąć. Prognozowana przez rząd inflacja na poziomie ok. 1,3 proc. jest zbieżna z oczekiwaniami rynkowymi na poziomie ok. 1,4 proc. Powrót otoczenia inflacyjnego powinien być wspierający dla detalistów spożywczych, a także powinien otworzyć dyskusję w sprawie podwyżek stóp procentowych, których wzrost wpłynie pozytywnie na wyniki banków. Póki co, szeroki konsensus nie zakłada owych podwyżek, ale będzie to zależeć od tempa inflacji.

Następnym zagadnieniem jest uruchomienie wydatków inwestycyjnych w ramach nowego budżetu UE, którego przejście jest dzisiaj powodem spadku inwestycji i ich negatywnej kontrybucji do PKB. Biorąc pod uwagę bardzo duże kwoty przeznaczone na infrastrukturę oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego, naturalnym beneficjentem powinny być spółki z sektora budowlanego oraz informatycznego. Natomiast, analitycy zwracają uwagę, że duża konkurencja spodziewana na przetargach w tych sektorach powinna także wpłynąć negatywnie na marże.

Dodatkowo, analitycy wymieniają ryzyko wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę, który negatywnie wpłynąłby na sektor handlu. Według analityków, potencjalnym największym beneficjentem  zakazu handlu w niedziele mógłby być e-commerce.
Ważną okolicznością jest również wzrost pensji minimalnej do PLN 2 tys./m lub PLN 13/godz., która wraz z programem 500+ oraz spodziewanym wzrostem popytu na pracę związanym z projektami z nowej perspektywy UE, powinna utrzymać, a nawet wzmocnić presję płacową w Polsce.

Analitycy zwracają uwagę również na kursy walutowe, gdzie obecna słabość złotego względem EUR oraz USD wspiera eksporterów, natomiast jest negatywnym czynnikiem dla importerów jak i spółek rozliczających koszty czynszu w EUR.
Eksperci wymieniają także, wynik prac nad reformą OFE, która według wypowiedzi rządu przebiega na podstawie komunikowanych wcześniej planów.

Analitycy wskazują również najważniejsze czynniki globalne. Po pierwsze, sukcesywne ograniczenie skupu aktywów przez EBC. Po drugie, jastrzębia retoryka FEB i zapowiedziana ścieżka trzykrotnych podwyżek stóp procentowych w USA w 2017 r. Kolejnym jest dynamika PKB w Chinach, która według Haitong będzie dalej się osłabiać w kierunku 6,5 proc. Następnym czynnikiem jest dalszy rozwój sankcji UE na Rosję. Dodatkowo, wybory we Francji, Niemczech oraz Holandii w 2017 r. Poza tym, rozpoczęcie procedury wyjścia UK z UE zapowiadanej przez Premier Therese May na Marzec’17. Dodatkowo, polityka gospodarcza Donalda Trumpa, która po pierwszych zapowiedziach została odebrana pozytywnie przez rynki finansowe.

Sektor finansowy

Analitycy mają neutralne podejście do sektora finansowego oczekując, że rok 2017 upłynie z jednej strony pod znakiem dalszej dyskusji o rozwiązaniu tematu kredytów hipotecznych walutowych oraz być może kolejnych regulacji dla sektora bankowego. Natomiast z drugiej strony, prognozy zysków banków mogą się poprawić ze względu na oczekiwanie wzrostu stóp procentowych w Polsce, wyższą inflację i wyższe tempo wzrostu PKB. Unikając ekspozycji frankowych, analitycy rekomendują  SPRZEDAJ dla Banku Millennium i mBank oraz Komercni Banka. Spośród polskich spółek atrakcyjnie wygląda wycena Skarbiec Holding.

Sektor firm energetycznych

Z uwagi na zakładane rosnące ceny węgla i ceny energii elektrycznej w przyszłym i kolejnym roku, preferuje się PGE, które wytwarza 70 proc. energii z własnego węgla brunatnego. Również Tauron posiadający własne kopalnie jest bardziej odporny na podwyżki cen węgla na rynku. Ponadto, struktura własnościowa dająca jedynie niewiele ponad 40 proc. Ministerstwu Energii na walnym zgromadzeniu chroni akcjonariuszy mniejszościowych przed negatywnymi decyzjami właściciela, które wymagają 75 proc. zgody na WZA. Analitycy nie stawiają na spółki Energa i Enea ze względu na oczekiwane wyższe koszty transportu węgla z kopalni w Bogdance do elektrowni w Kozienicach i Ostrołęce. Także z uwagi na zaangażowanie w projekt budowy nowego bloku, czy też zamianę w długim terminie dostaw węgla z Bogdanki na rzecz wyższych dostaw z PGG. Planowane akwizycje spółki Enea zwiększą jej dług i ograniczą możliwość wypłaty dywidend. Z kolei zakładane niższe ceny węgla w Europie implikują niższe ceny energii elektrycznej w Niemczech i Czechach.

Sektor firm górniczych

Analitycy mają negatywne nastawienie do sektora ze względu na zakładane niższe ceny węgla koksującego, które implikują ich negatywne spojrzenie na JSW. Wycena Bogdanki nie wydaje się być przeszacowana w porównaniu do międzynarodowych firm porównywalnych, nawet przy założeniu wyższych cen węgla. Haitong patrzy neutralnie na KGHM z uwagi na to, że nie wierzy, żeby sentyment do spółek górniczych i cen miedzi utrzymał się dłużej. Zakłada, że „efekt Trumpa” osiągnięty po wyborach w USA i dynamiczne zwyżki cen miedzi wygasną w kolejnych tygodniach.

Sektor telekomunikacyjny

Haitong przeważa ten sektor głównie ze względu na Cyfrowy Polsat oraz Orange Polska. Natomiast ma neutralne nastawienie do Netii. Wśród kluczowych tematów na 2017 r. wskazuje uruchomienie inwestycji w sieć szerokopasmową z nowego budżetu UE, gdzie widzi Orange Polska jako potencjalnie największego beneficjenta. Kolejnymi zagadnieniami są zmiana retoryki regulatorów  w stronę promocji inwestycji w infrastrukturę oraz podatek telekomunikacyjny, który w dalszym ciągu nie jest scenariuszem bazowym Haitong. Dodatkowo, obraz rynku po rejestracji pre-paidowych kart SIM i potencjalna dalsza konsolidacja rynku.

Sektor medialny

Haitong przeważa ten sektor przez wzgląd na Agorę, jak i Wirtualną Polskę. Wśród kluczowych kwestii dla sektora wymienia tempo wydatków reklamowych, które ostatnio spadło wraz ze spowolnieniem PKB. Natomiast, analitycy uważają, że jest to sytuacja przejściowa i powinna poprawić się w kolejnych kwartałach. Istotna dla branży jest również nowa ustawa medialna oraz podatek medialny, który ma małe szanse na wejście w życie w 2017 r. ze względu na konieczność zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Ponadto, Haitong spodziewa się w dalszym ciągu silnej konsumpcji w kinach, która powinna być wspierana przez rosnące wynagrodzenia, niskie bezrobocie oraz program 500+. Dodatkowo, wzrost konkurencji poprzez pojawienie się nowych kanałów na MUX8. Haitong zaleca KUPUJ dla Agory, a także dla Wirtualnej Polski, ze względu na ekspozycję na dwa strukturalnie rosnące segmenty: reklamy internetowej oraz e-commerce.   

Sektor informatyczny

Haitong jest neutralny do spółek informatycznych (producentów oprogramowania), faworyzuje Asseco Poland, natomiast jest neutralny na Comarch. Wśród kluczowych tematów dla sektora na 2017 r. wskazuje uruchomienie kontraktów z nowego budżetu UE, które najprawdopodobniej zwiększy konkurencję oraz wpłynie negatywnie na rentowność. Poza tym, wymienia presję płacową, obecnie bardzo widoczną wśród polskich informatyków, która może dalej wzrosnąć ze względu na podaż nowych kontraktów w sektorze publicznym.

Sektor spółek detalicznych

Pomimo silnej konsumpcji w Polsce, analitycy mają negatywne nastawienie do wycen spółek detalicznych, gdyż uważają, że w dużej mierze odzwierciedlają dobrą sytuację w handlu. Natomiast, nie uwzględniają kilku realnych ryzyk, takich jak wprowadzenia zakazu handlu w niedziele, powrót podatku handlowego oraz słaby złoty, który z jednej strony negatywnie wpływa na marże brutto, a także zwiększa koszty czynszów. Dodatkowo, branża handlowa powinna odczuć dalszą presję na wynagrodzenia, która może się wzmocnić po podwyżce minimalnej pensji od 2017 r. do PLN 2 tys./m lub PLN 13/godz. Haitong rekomenduje SPRZEDAJ dla LPP, natomiast NEUTRALNIE dla CCC.

Sektor nieruchomości mieszkaniowych

Analitycy mają pozytywne nastawienie do sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na najbliższy rok, zaś spółkami, które preferują są Robyg oraz Dom Development. Haitong oczekuje, że wolumen sprzedaży mieszkań na szerokim rynku pierwotnym w kraju w 2017 r. będzie nieco niższy niż w rekordowo zapowiadającym się 2016 r. Jednocześnie analitycy uważają, że wiodące podmioty z branży będą w stanie dalej zwiększać swój udział w rynku, kosztem mniejszych graczy i zanotować dodatnie dynamiki sprzedaży. Haitong Bank spodziewa się ponadto, że rynek mieszkaniowy w kraju pozostanie zbilansowany w najbliższych kwartałach, z jedynie lekką przewagą podaży, a ceny porównywalnych lokali będą stabilne. Analitycy oczekują neutralnego wpływu programu Mieszkanie Plus na popyt na nowe mieszkanie w krótkim i średnim terminie.

Sektor nieruchomości komercyjnych

Haitong Bank ma neutralne nastawienie do sektora nieruchomości komercyjnych na najbliższy rok. Preferowaną spółka jest GTC. Analitycy oczekują, że wolumen inwestycji w nieruchomości komercyjne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pozostanie na solidnym poziomie w 2017 r. Z rosnącym zainteresowaniem aktywami zlokalizowanymi na Węgrzech, w Rumunii oraz głównych krajach Europy Południowo-Wschodniej, gdzie stopy kapitalizacji mają jeszcze nieznaczny potencjał do dalszych spadków, w odróżnieniu od Polski i Czech. Haitong Bank uważa ponadto, że czynsze najmu powierzchni biurowych w Budapeszcie, Pradze i Belgradzie mają potencjał wzrostu w najbliższych kwartałach. W odróżnieniu od Warszawy, która w przyszłym roku nadal borykać się będzie ze znaczną podażą nowej powierzchni w segmencie.

Sektor budowlany

Analitycy są pozytywnie nastawieni do sektora budowlanego w roku 2017. Ich zdaniem przyspieszające inwestycje infrastrukturalne, mocny sektor budownictwa kubaturowego oraz zapowiadane wyższe inwestycje samorządowe powinny sprzyjać spółkom budowlanym, które skupią się na wzmacnianiu portfeli zamówień na przyszłe lata. Analitycy oczekują poprawy sentymentu na ogólnym rynku po słabym roku 2016 oraz spodziewają się, że ryzyka wzrostu cen pracy oraz materiałów powinny być ograniczone. Ze względu na ilość uruchomionych inwestycji na rynku infrastruktury kolejowej, analitycy preferują spółki kolejowe ze szczególnym uwzględnieniem spółki Trakcja, która oczekuje na kontrakty kolejowe z zabezpieczonym backlogiem na rok 2017. Analitycy również zwracają uwagę na nisko wycenioną Elektrobudowę, która może odzyskać zaufanie rynku w przyszłym roku i zmniejszyć dyskonto do spółek ze swojego sektora. Analitycy wciąż są pozytywnie nastawieni do spółki Budimex, która może pokazać bardzo dobre wyniki w przyszłym roku. Jednak jego wysoka wycena ogranicza rekomendację Haitong do NEUTRALNIE.

Sektor przemysłowy

Analitycy, ze względu na różnorodność sektora, zalecają selektywne podejście do spółek przemysłowych. Haitong widzi potencjał w akcjach spółki Alumetal, która po chwilowych problemach z rentownością powinna pokazywać dobre wyniki w 2017 r., wspierane dodatkową sprzedażą z Węgier i mocnym rynkiem automotive w naszym regionie. Również pozytywne perspektywy ma spółka Stalprodukt, która czerpie korzyści z mocnego wzrostu cen cynku, którego wysoką cenę w dużym zakresie zabezpieczyła sobie na rok 2017. Natomiast Haitong Bank ma NEUTRALNE podejście do spółki Grupa Kęty, która po dobrym roku 2016 może nie mieć argumentów na kontynuowanie wzrostów w roku 2017E.  

Strefa Biznesu: Wypalenie zawodowe coraz większym wyzwaniem dla firm

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

f
fuster
Moim zdaniem zdecydowanie najlepsze warunki do inwestowania stwarzają po prostu stojące już magazyny. Obserwujecie JARTOM? Ich bazy? Można naprawdę ustrzelić fajne okazje, ale też wymaga to umiejętnego dopasowania, mówimy przecież o inwestycji za miliony. Długo takie ceny obowiązywać przecież nie będą.
b
bember
A raport JARTOM widzieli? Mowa o tym - jartom.com/Raport-rynku-powierzchni-magazynowych-2017 Nie zapominajcie o rynku magazynowym, na nim również powinno się sporo dziać, przynajmniej to wynika z analiz. Pewnie zmieni się typ realizowanych inwestycji, ale to o tym przekonamy się wkrótce.
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu
Dodaj ogłoszenie