Blankiet wekslowy, czyli po prostu weksel, to papier wartościowy o specyficznej formie. Złożenie na nim podpisu stanowi podstawę do zobowiązania wekslowego przez osobę, która podpis złożyła. Weksel charakteryzuje się tym, że zapłata zapisanej na nim kwoty lub zobowiązania nie jest uzależniona od żadnych warunków zewnętrznych lub okoliczności. Poniżej dostępny jest przykładowy blankiet wekslowy, który należy wypełnić.