Działalność gospodarcza: 25.02.2020 r. Jak zdobyć pieniądze na rozpoczęcie własnego biznesu?

AIP
Pierwszym krokiem, który podejmują początkujący przedsiębiorcy potrzebujący dodatkowej gotówki na własny biznes, jest udanie się do banku po kredyt. Banki jednak są zazwyczaj niechętne do udzielania finansowania nowym na rynku.
Pierwszym krokiem, który podejmują początkujący przedsiębiorcy potrzebujący dodatkowej gotówki na własny biznes, jest udanie się do banku po kredyt. Banki jednak są zazwyczaj niechętne do udzielania finansowania nowym na rynku. Andrzej Banaś / Polska Press
O założeniu własnej firmy myśli coraz więcej Polaków. Są to zarówno osoby pracujące na etacie, które postanawiają zostać własnym szefem, jak i ci z pomysłem na własny biznes.

Przełom roku, tworzenie planów na nadchodzące miesiące, to okres, w którym powstaje wiele nowych inicjatyw. Tylko w styczniu ubiegłego roku własną działalność rozpoczęło ponad 35 tys. nowych firm – najwięcej w porównaniu do pozostałych miesięcy. Przykładowo, w grudniu 2018 r. zostało zarejestrowanych niespełna 25 tys. podmiotów.

Niestety, młodzi przedsiębiorcy spotykają na swej drodze na wiele trudności. Jedną z nich jest brak wystarczających środków na start działalności.

Mimo posiadania funduszy pozwalających założyć firmę, często okazuje się, że w pewnym momencie zaczyna brakować pieniędzy. Wówczas koniecznie okazuje się szukanie dodatkowej gotówki,

a przedsiębiorca udaje się do banku po kredyt. Eksperci Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) podpowiadają, jaki rodzaj finansowania, i na jakich warunkach możemy uzyskać dla swojego biznesu.

Nowa firma to zagadka

Pierwszym krokiem, który podejmują początkujący przedsiębiorcy potrzebujący dodatkowej gotówki na własny biznes, jest udanie się do banku po kredyt. Należy jednak wiedzieć, że banki są zazwyczaj niechętne do udzielania finansowania „nowym na rynku”. Takie postępowanie kredytodawców wynika, chociażby z faktu, że po pierwszym roku działalności upada co 3 firma z sektora MŚP . Większe szanse na otrzymanie środków mają przedsiębiorstwa, które funkcjonują co najmniej rok. Są one wtedy w oczach banków wiarygodniejszymi kredytobiorcami.

- Kiedy przedsiębiorca ma więcej doświadczenia, a firma przetrwała najtrudniejszy, pierwszy okres działalności, może liczyć na lepsze warunki udzielenia kredytu. – Dla potwierdzenia faktu, że dana firma jest „poważnym” przedsiębiorstwem, radzi sobie na rynku i posiada stałą grupę klientów – a co jest z tym oczywiście związane – jest w stanie spłacić zaciągnięty kredyt, banki oczekują zazwyczaj od przedsiębiorców prowadzenia działalności przez co najmniej 12 miesięcy. Nie oznacza to jednak, że droga do dodatkowych środków dla firm, które dopiero wystartowały, jest zamknięta – mówi Sławomir Rykalski, ekspert ZFPF, FinPack.

Kredyt na start – czyli jaki?

Na naszym rynku funkcjonują jednak banki, które oferują przedsiębiorcom dodatkową gotówkę nawet od pierwszego dnia prowadzenia działalności, przy spełnieniu odpowiednich kryteriów (np. dodatkowego zabezpieczenia spłaty, o czym poniżej). Należy również zaznaczyć, że dostępne oferty są zróżnicowane. Część banków proponuje przedsiębiorcom dedykowany produkt pn. „kredyt na start”, itp., inne pod tą nazwą oferują kilka rozwiązań dla firm, np. kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy lub kredyt inwestycyjny. To, na jakich warunkach przyszły kredytobiorca otrzyma finansowanie w każdym z wymienionych przypadków, zależy w dużej mierze od jego indywidualnej sytuacji i polityki banku.
– Jeżeli chodzi o ofertę kierowaną do osób, które dopiero założyły własny biznes, zazwyczaj obejmuje ona przedsiębiorców, którzy działają na rynku nie dłużej niż kilkanaście miesięcy jako osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne lub partnerskie. Takie podmioty mogą uzyskać środki – nawet do kilkuset tysięcy złotych – na cel związany z prowadzoną firmą, w zależności od potrzeb, np. na bieżące wydatki lub inwestycje. Okres kredytowania jest elastyczny, tzn., przedsiębiorca może zdecydować, czy chce spłacać zadłużenie w krótszym lub dłuższym okresie, co wpływa na wysokość comiesięcznej raty – mówi Sławomir Rykalski, ekspert ZFPF, FinPack.

Którą metodę finansowania firmy wybrać? Decyzja zależy przede wszystkim od potrzeb przedsiębiorstwa, od tego, czy będzie chodzić o jednorazowy zastrzyk gotówki, większą kwotę potrzebną na rozwój, czy stały dostęp do środków w pierwszym okresie funkcjonowania firmy na rynku.

Kredyt w rachunku bieżącym

Poszukując dodatkowej gotówki, nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredyt w rachunku bieżącym – to kredyt, którym możemy pokryć wydatki stałe, związane z prowadzeniem firmy czy sfinansować zakup niezbędnych maszyn czy wyposażenia, ale także uregulować bieżące zobowiązania handlowe. Ważną informacją jest fakt, że w przypadku małych przedsiębiorstw nie ma znaczenia, czy będzie chodzić o limit kredytowy przyznany na koncie prywatnym, czy na tym założonym wyłącznie na potrzeby firmowe.
– Kredyt w rachunku bieżącym to krótkoterminowy kredyt odnawialny i jest jednym z wygodniejszych i prostszych sposobów zdobycia dodatkowej gotówki dla firm. Przedsiębiorca ma do swojej dyspozycji poza własnymi środkami zgromadzonymi na rachunku, dodatkową kwotę, z której może skorzystać w dowolnym momencie. W pierwszej kolejności korzysta z własnych pieniędzy, potem ma do dyspozycji przyznany limit. Powstały debet jest na bieżąco spłacany (w całości lub częściowo) przy każdym zasileniu konta kolejnymi wpływami. Po spłacie, pierwotnie przyznany limit znów jest dostępny. Jego wysokość zależy od zdolności kredytowej przedsiębiorcy, wysokości wpływów na konto czy wybranego zabezpieczenia spłaty kredytu – zaznacza Paweł Szramowski, ekspert ZFPF, Alex T. Great.

Dodatkowym wymogiem w otrzymaniu tego kredytu, jest posiadanie konta w danym banku przez okres co najmniej trzech miesięcy. Nowi klienci mogą z kolei przedstawić historię rachunku z innych instytucji bankowych, z których usług korzystali wcześniej.

Kredyt obrotowy

Nowe firmy, chcące uzyskać środki na bieżącą działalność, mogą skorzystać z kredytu obrotowego. Można go wykorzystać na zapłatę bieżących faktur, podatku, uregulowanie składek w ZUS-ie lub przeznaczyć na sfinansowanie celów związanych z rozwojem firmy. Kredytobiorca ma wpływ na okres kredytowania. Ważnym warunkiem do uzyskania środków z kredytu obrotowego jest zastrzeżenie, że nie mogą być one wykorzystane do spłaty zadłużeń przedsiębiorstwa.

Uzyskanie środków z kredytu obrotowego ma także inny, istotny warunek – banki, aby zabezpieczyć się na wypadek braku spłaty zadłużenia przez przedsiębiorcę, który dopiero stawia pierwsze kroki w biznesie, wymagają określonych zabezpieczeń – co ma także swoje pozytywne strony (obniżenie RRSO, czyli Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania). W innym przypadku bank może odmówić udzielenia kredytu lub znacząco podwyższyć jego koszt, co będzie stanowić problem dla mniejszych, początkujących firm. Kredyty obrotowe najczęściej zabezpieczane są poprzez hipotekę nieruchomości, zastaw majątku ruchomego czy np. poprzez poręczenie osoby trzeciej – wyjaśnia Sławomir Rykalski, ekspert ZFPF, FinPack.

Kredyt inwestycyjny

Nowe firmy, które przez pierwsze miesiące swojej działalności skupiają na rozwoju, mogą zdecydować się również na kredyt inwestycyjny.
Można go przeznaczyć np. na zakup nieruchomości czy maszyn, ale także środków transportu czy sprzętu komputerowego, niezbędnych w działaniu firmy. Ważne jest to, aby każdy cel, na który przedsiębiorca będzie przeznaczał środki z kredytu, wspierał cel nadrzędny, czyli realizację wskazanej inwestycji. Pamiętajmy, że bank może dokładnie przeanalizować tę kwestię przed udzieleniem finansowania.

Wsparcie dla małych firm

Firmy, które nie są w stanie przedstawić własnych zabezpieczeń, mogą skorzystać z gwarancji w ramach programu de minimis, który jest formą wsparcia publicznego dla małych i średnich przedsiębiorców i jest realizowany w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. W tym przypadku kredytodawcą jest jeden z wybranych banków komercyjnych lub spółdzielczych, a gwarantem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. – Gwarancja polega na zobowiązaniu się do spłaty przez BGK zaległych należności za kredytobiorcę, gdyby ten zaprzestał spłacania zaciągniętego długu. Przedsiębiorca, który korzysta z tego rozwiązania (obowiązuje zarówno wtedy, gdy kredytobiorca zdecydował się na kredyt obrotowy, jak i inwestycyjny), jest zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami – wyjaśnia Paweł Szramowski, ekspert ZFPF, Alex T. Great.

Warto wiedzieć, że dla kredytu obrotowego, gwarancja de minimis jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy i zabezpiecza do 60 proc. kwoty zobowiązania. Nie obejmuje jednak odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem. Stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym. Z kolei przedsiębiorcy ubiegający się o kredyty inwestycyjny, mogą otrzymać gwarancję na tych samych warunkach, jednak okres zabezpieczenia może sięgać do 99 miesięcy (ponad osiem lat).
Ważną informacją jest to, że jednostkowa kwota gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł, ale z zastrzeżeniem, że jest ona zależna od wielkości pomocy de minimis, jaką otrzymał przedsiębiorca w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych.

Sejm uchwala właśnie ostateczną likwidację Otwartych Funduszy Emerytalnych. Pieniądze przejdą na prywatne Indywidualne Konta Emerytalne lub do ZUS. Za przekazanie do IKE rząd pobierze wysoką opłatę. Ile? Który wariant lepiej wybrać? Kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły.

Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy de minimis nie tylko w celu uzyskania odpowiedniego zabezpieczenia kredytu. Ten rodzaj wsparcia publicznego dedykowanego przedsiębiorcom z sektora MŚP, może zostać udzielony w różnych formach, np.: dofinansowanie udziału w szkoleniach, dofinansowanie inwestycji, możliwość umorzenia odsetek w ZUS-ie. Jeżeli chodzi o limit przyznanej pomocy, dla jednego przedsiębiorcy nie może ona przekroczyć 200 tys. euro brutto w ciągu trzech kolejnych lat . Celem wprowadzenie programu de minimis, była chęć poprawy dostępności finansowania dla firm z sektora MŚP. Od lipca 2018 r. instrument ten przyjął formę stałej pomocy, co jest ważną informacją dla przedsiębiorców.

Biznesplan – ważna karta przetargowa przedsiębiorcy

Starając się o kredyt, przedsiębiorca będzie musiał przekonać bank, że powinien otrzymać finansowanie. Pomoże w tym biznesplan. To również jeden z dokumentów, który jest wymagany przez kredytodawców przy wnioskowaniu o środki, więc każdy przedsiębiorca powinien przyłożyć się do jego przygotowania.
– Właściwie sporządzony biznesplan może stać się tym argumentem, który przekona dany bank do udzielenia kredytu. Powinniśmy dokładnie opisać w nim podstawy naszej działalności – napisać dokładnie, do kogo kierujemy nasze usługi, komu one są potrzebne. Jeżeli udowodnimy, że potrafimy zdobyć klientów i poważnie myślimy o naszym biznesie, tym samym przekonamy kredytodawcę, że będziemy „idealnym” kredytobiorcą, który we wskazanym czasie będzie mógł spłacić zadłużenie. Nie chodzi o przedstawienie dokładnych analiz finansowych, wskazujących, że firma będzie się rozwijać w błyskawicznym tempie i że mmy gotowy przepis na sukces. Nikt tego nie wymaga od początkujących przedsiębiorców. Chodzi głównie o pokazanie, że jako przedsiębiorcy wiemy, co robimy i mamy przemyślany sposób działania – umiemy przewidzieć „czarne scenariusze” i elastycznie podchodzić do zmian na rynku – podpowiada Paweł Szramowski, ekspert ZFPF, Alex T. Great.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Praca sezonowa. Jaką umowę podpisać?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 72

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

E
Ewa Jensen

Bardzo się cieszę, że otrzymałem pożyczkę z europejskiej części świata, jestem tutaj, aby polecić wszystkim, którzy potrzebują pomocy finansowej, aby skontaktować się z globalną prowizją w sprawie wniosku o pożyczkę. Potrzebowałem pożyczki w wysokości 40 000 USD na zakup nowego samochodu i również w celu opłacenia rachunków, skontaktowałem się z nim w sprawie wniosku o pożyczkę i otrzymałem pożyczkę pomyślnie. uprzejmie prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] LUB Whatsapp: 380660376104

s
standard

uzyskaj 2% kredytu błyskawicznego w mniej niż 30 minut skontaktuj się z nami przez e-mail na adres [email protected] i natychmiast uzyskaj kredyt natychmiastowy

A
Avant

Pozdrawiamy wszystkich i witamy w Avants Loan INC, Jesteśmy zespołem wsparcia finansowego, który zajmuje się finansami międzynarodowymi dla dowolnej ilości narzędzi bankowych. Nasze usługi są szybkie i niezawodne. pożyczki są zatwierdzane w ciągu 24–48 godzin od pomyślnego złożenia wniosku. Oferujemy pożyczki od minimum 2000 USD do maksymalnie 50 milionów USD z oprocentowaniem 3% w przystępnej cenie na okres od 1 do 30 lat w celu spłaty pożyczki. Celem Avant Group jest świadczenie doskonałych profesjonalnych usług finansowych. Ubieganie się o pożyczkę jest dla nas bezstresowe, aby uzyskać więcej informacji na temat naszego procesu pożyczkowego {[email protected]} {[email protected]}

Dzięki Avant Personal i Businessloan możesz liczyć na dziedzictwo usług i niezawodność, które pomogą Ci zrealizować marzenie. Złóż wniosek i szybko podejmuj decyzję, nie przejmując się wynikiem kredytowym lub kryzysem finansowym, w którym się znalazłeś. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać pożyczkę. Dziękuję Ci

Napisz do nas na adres: [email protected]

Napisz do nas na [email protected]

Zadzwoń / Whatsapp 1 (409) 2062954

Z przyjemnością Ci pomożemy

T
Thomas

Szukasz natychmiastowej pożyczki gotówkowej? Nasza firma działa na jasnych, elastycznych, przejrzystych i łatwych do zrozumienia warunkach. Oferujemy bardzo niskie stopy procentowe w związku ze spowolnieniem działalności gospodarczej (recesja) w większości krajów na świecie. Być może masz zły kredyt. Nasza firma oferuje teraz pożyczkę na oprocentowanie po przystępnej cenie, więc na co potrzebujesz funduszy, aby rozwinąć swój biznes? A może potrzebujesz pieniędzy na cele osobiste? Skontaktuj się z nami teraz, ponieważ oferujemy osobom fizycznym i legalnym pożyczki o oprocentowaniu 3%. Zainteresowany wnioskodawca może skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

WhatsApp dla szybkiej odpowiedzi: https://api.whatsApp.com/send?phone=17816567655

E-mail firmy: [email protected]

Wyślij SMS lub zadzwoń pod numer: 15853801986

Z poważaniem

Tomasz...

C
Claudia Klein

Witam i witam w Spotcap Global Loan Services, nazywam się Claudia Klein, jestem pożyczkodawcą, a także konsultantem ds. Pożyczek.

Czy naprawdę potrzebujesz wsparcia finansowego? potrzebujesz pożyczki na różne cele? jeśli twoja odpowiedź brzmi „tak”, radzę skontaktować się z moją firmą za pośrednictwem | [email protected] | lub napisz do nas na WhatsApp: 4915758108767 | i mieć pożyczkę na koncie w ciągu 24 godzin, ponieważ zapewniamy doskonałe usługi pożyczkowe na całym świecie.

Oferujemy wszelkiego rodzaju usługi pożyczkowe (pożyczki osobiste, pożyczki biznesowe i wiele innych), oferujemy pożyczki zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe, a także możesz pożyczyć do 15 milionów euro. Moja firma pomoże Ci osiągnąć różnorodne cele dzięki szerokiej gamie produktów kredytowych.

Wiemy, że uzyskanie legalnej pożyczki zawsze było ogromnym problemem Dla osób, które mają problem finansowy i potrzebują jego rozwiązania, wiele osób ma trudności z uzyskaniem kredytu kapitałowego w swoich lokalnych bankach lub innych instytucjach finansowych ze względu na duże zainteresowanie stopa, niewystarczające zabezpieczenie, stosunek zadłużenia do dochodu, niska ocena wiarygodności kredytowej lub z jakichkolwiek innych powodów

Nigdy więcej czasu oczekiwania ani stresujących wizyt w banku. Nasza usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - możesz uzyskać pożyczkę i dokończyć swoje transakcje, kiedykolwiek i gdziekolwiek jej potrzebujesz

Świadczymy 24-godzinne usługi pożyczkowe światowej klasy. W przypadku pytań / pytań? - Wyślij wiadomość e-mail do | [email protected] | lub napisz do nas na WhatsApp: 4915758108767 | I Natychmiastowa odpowiedź.

Twoja rodzina, przyjaciele i koledzy nie muszą wiedzieć, że masz mało gotówki, po prostu napisz do nas, a otrzymasz pożyczkę.

Twoja wolność finansowa jest w twoich rękach!

Z
Zniesmaczony

Do właścicieli: nie osmieszajcie sie publikujac te debilne i naciagajace komentarze. Nie macie nikogo kto pilnuje Waszej strony? Po prostu wstyd!

P
Pola

@olciax oferta nie była w rzeczywistości tak atrakcyjna, jaka by się wydawała na pierwszy rzut oka.

@Doradcaonlinebnp do jakiej kwoty oferujecie kredyt?

o
olciax
7 marca, 13:24, olciax:

No właśnie gdzie wziąć kredyt, aby sprawnie i szybko sfinansować zakupy dotyczące prowadzenia własne działalności. Czy przy takich kredytach nie ma żadnych haczyków ?

8 marca, 19:49, Pola:

Pewnie zależy od tego, jak trafisz... Mam znajomych, którzy się nieźle przejechali. A ofert przecież jest mnóstwo...

Pola co znaczy przejechali się ? nie zapoznali się z ofertą czy jak ?

@doradca jaką macie ofertę dla firm ? są jakieś wymagania które należy spełnić?

R
RV Dr Anthony

Złóż wniosek teraz, ponieważ oferujemy pożyczkę prywatną i biznesową

Uzyskiwanie legalnej pożyczki zawsze było ogromnym problemem Dla klientów, którzy mają problemy finansowe i potrzebują ich rozwiązania. Kwestia kredytu i zabezpieczeń jest czymś, o co klienci zawsze się martwią, szukając pożyczki od legalnego pożyczkodawcy. Ale .. zrobiliśmy różnicę w branży kredytowej. Możemy zorganizować pożyczkę w wysokości od 2500 USD. do 500 000 000 $ według stawki 2% odsetek

Nasze usługi obejmują:

Konsolidacja zadłużenia

Drugi kredyt hipoteczny

Pożyczki biznesowe

Pożyczki osobiste

Pożyczki międzynarodowe

Pożyczka na dowolny rodzaj

Pożyczka rodzinna

ITP

[email protected]

Bez zabezpieczenia społecznego i bez kontroli kredytowej, 100% gwarancji. Wystarczy, że powiesz nam dokładnie, czego chcesz, a na pewno spełnimy Twoje marzenie. (Globalni partnerzy finansujący). mówi TAK, kiedy twoje banki mówią NIE. Wreszcie, finansujemy małą firmę pożyczkową, pośredników, małe instytucje finansowe, ponieważ mamy nieograniczony kapitał. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji na temat ubiegania się o pożyczkę, prosimy o natychmiastową odpowiedź na ten e-mail: [email protected] Dzięki

L
Leon Tomasz Oliwier

Dzień dobry wszystkim na tej stronie

Nazywam się Leon Tomasz Oliwier Jestem z Polski i wyjeżdżam do Łodzi, chcę skorzystać z okazji, aby napisać w Internecie o pani Patricii Kingsman kilka tygodni temu potrzebowałem pożyczki i zostałem oszukany przez fałszywych pożyczkodawców około 22 000,00 zł więc pewnego dnia postanowiłem ponownie poszukać pożyczki, ponieważ pożyczka była bardzo ważna dla mojej firmy, a potem znalazłem panią Patricię Kingsman i zobaczyłem tylu ludzi zeznających o jej firmie i nie byłem pewien, czy jej pożyczka jest legalna, ale postanowiłem udzielić próbowałem i złożyłem wniosek o pożyczkę w wysokości 750 000,00 zł. Powiedziała mi wszystko, co muszę zrobić, w tym opłatę, którą musiałem wpłacić na początku. Myślałem, że to oszustwo, ale spróbowałem, bo widziałem, jak ludzie również o niej świadczyli. dobre uczynki, że jest bardzo miła i pomocna, więc kiedy zdeponowałem pieniądze potrzebne na moją pożyczkę, zapewniła mnie, że otrzymam moją pożyczkę w czasie krótszym niż 8 godzin lub ostatnie 8 godzin na moim koncie bankowym, powiedziałem, że dobrze i czekałem wczoraj otrzymałem wiadomość z mojego banku, że ih otrzymałem na konto bankowe kwotę 750 000,00 zł, więc skontaktowałem się z nią i powiedziałem jej o tym, a ona była szczęśliwa, że ​​otrzymałem pożyczkę. I obiecuję sobie, że każdy, kto mi pomógł, podzieli się jej nazwiskiem w Internecie z jej wielką pomocą. Tak więc każdy w Polsce lub na całym świecie, jeśli potrzebujesz legalnej pożyczki, skontaktuj się z panią Patricią Kingsman, ponieważ jest ona legalna, a teraz wiem, nawet jeśli są fałszywi ludzie, którzy domagają się pożyczkodawcy, pani Patricia Kingsman jest wysłana przez Boga. Każdy, kto potrzebuje szybkiej pożyczki, powinien skontaktować się z nią za pośrednictwem Whatsapp lub pocztą, ale skontaktowałem się z nią za pośrednictwem Whatsapp, ponieważ jest szybszy. Numer Whatsapp to 1 (575) -655-0066, a firmowy adres e-mail to [email protected]. Dziękuję i pozdrawiam każdego, kto czyta moją wiadomość.

Z
Zuzanna

Hi everyone. My name is Elena Daria Zuzanna Zofia i am from Poland i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350.000.00 zl and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is [email protected]. Thanks to anyone who reads my message and post.

M
Marcel Bartłomiej

Pozdrawiam wszystkich lub kogokolwiek, nazywam się Marcel Bartłomiej, jestem z warszawskiej Polski. Słyszałem o tej firmie o nazwie Patricia Kingsman, że pomagają ludziom z pożyczkami na całym świecie, kiedyś szukałem pożyczki online i zostałem oszukany przez 2 firmy, które był fałszywy i po tym czasie nigdy nie wierzyłem, że dobra firma pożyczkowa może pochodzić z Internetu, myślałem, że wszystkie były oszustwem, dopóki nie znalazłem tej firmy o nazwie Patricia Kingsman, która znalazłem ludzi zeznających o tej firmie i byłem zaskoczony, dlaczego to zrobiłem nie znaleźć tej firmy na czas. Nigdy nie wierzyłem w to, co ludzie mówili o firmie, dopóki nie złożyłem wniosku i nie spróbowałem. Kwota, której szukałem, była duża, a na nieruchomości kwota pożyczki wynosiła 10,5 mln PLN, więc złożyłem wniosek i rozmawiała pani Patricia Kingsman dla mnie, ale ponieważ moja pożyczka była duża, otrzymanie pożyczki zajęło zaledwie 15 godzin, ponieważ powiedzieli mi, że usługa pożyczki trwa 8 godzin. Jedyne, co kazała mi zrobić, to zdeponować opłatę za przelew bankowy, której bank zamierza użyć, aby przelać moją pożyczkę na moje konto bankowe, kiedy powiedziała mi, że kiedyś bałem się, że to oszustwo, ale powiedziałem, że dam to próba zdeponowania opłaty za przelew, która została podana i to wszystko, co zdeponowałem, zobaczyłem w czasie krótszym niż 15 godzin, otrzymałem wiadomość z mojego banku, że suma pieniędzy, która wynosiła 10,5 miliona złotych, została zaksięgowana na moim koncie bankowym i wszystko o pieniądze, szczegóły i to, skąd to się wzięło, oto Patricia Kingsman pomogła mi, kiedy pierwszy raz to zobaczyłem, byłem zaskoczony, że nigdy nie wierzyłem własnym oczom, ale to prawda. Więc powiedziałem sobie, ponieważ inni ludzie pomogli mi zeznawać, że dobre uczynki pozwolą mi zrobić, bo niełatwo jest dziś zobaczyć prawdziwą firmę pożyczkową online, więc każdy, kto potrzebuje pożyczki online bez oszustwa, składa wniosek od tej firmy ponieważ tylko one mogą pomóc, potwierdziłem to i to prawda, jestem bardzo szczęśliwy i wiem, że ta firma sprawi, że inni ludzie będą szczęśliwsi ode mnie. Możesz skontaktować się z tą firmą za pośrednictwem poczty lub Whatsapp bt. Użyłem Whatsapp, ponieważ był to szybszy adres pocztowy firmy to [email protected], a Whatsapp to 1 (575) 655-0066. Dzięki wszystkim pozdrawiam Marcel Bartłomiej z Warsaw Polska.

M
Mikołaj Antoni Grzegorz

Wszystko dzięki Patricii Kingsman za pomoc w zaciągnięciu pożyczki po tym, jak zostałem oszukany 6 razy przez fałszywych ludzi, którzy starają się zostać pożyczkodawcami.

Nazywam się Mikołaj Antoni Grzegorz. Jestem z Polski i mieszkam w Łodzi. Miesiąc temu szukałem pożyczki online i widziałem innego pożyczkodawcę w Internecie, z kilkoma fałszywymi zeznaniami i złożyłem od nich wnioski, a dostałem tylko oszustów, złożyłem wnioski o ponad 6 firm i byłem oszukany przez całą drogę. Porzuciłem więc nadzieję, dopóki nie zdecydowałem się ponownie sprawdzić, czy znajdę pomoc, gdy szukałem, i postanowiłem poszukać legalnej firmy pożyczkowej. Znalazłem tę firmę o nazwie Patricia Kingsman, firmy pożyczkowej. Widziałem wiele świadectw, o których ludzie komentują jej, ale ponieważ zostałem oszukany poważnie, myślałem, że to oszustwo, ale zrobiłem to, o co mnie poproszono i czekałem na moją pożyczkę, a pani Patricia Kingsman powiedziała mi, że za mniej niż 8 godzin będziesz bezpiecznie z moją pożyczką, nie wierzyłem bo myślałem, że to również oszustwo, więc tego dnia w Południowej Afryce była noc i spałem rano z gniazda, gdy się obudziłem, otrzymałem powiadomienie z mojego banku, że na moim koncie są pieniądze i natychmiast zadzwoniłem do mojego banku potwierdź, a menedżer banku powiedział mi, żebym natychmiast przyszedł do banku, a ja poszedłem natychmiast, bank został otwarty, gdy kierownik banku sprawdził moje konto, zobaczyliśmy kwotę 135 000,00 euro, czyli dolarów amerykańskich, i wyjaśniłem swojemu kierownikowi, że złożyłem wniosek pożyczka online i mój bank menadżer był zszokowany, jeśli nadal istniała prawdziwa i legalna firma pożyczkowa online. Jestem bardzo szczęśliwy dzięki Patricii Kingsman, więc postanowiłem napisać w Internecie, ponieważ widziałem, jak robią to inni ludzie i zeznawałem o tej firmie, dlatego publikuję tę wiadomość online każdemu, kto potrzebuje pożyczki, nawet jeśli wcześniej zostałeś oszukany, złóż wniosek w tej firmie i bądź pewny, że ta firma Cię nie zawiedzie. Pozdrawiam każdego, kto czyta moją wiadomość i możesz skontaktować się z tą firmą za pośrednictwem poczty [email protected], oni również używają Whatsapp, którego numer to 1 (575) 655-0066. Jeszcze raz pozdrawiam każdego, kto czyta moje przesłanie i modlę się, abyście byli szczęśliwi, ponieważ jestem dzisiaj z tą firmą, ponieważ przyprowadzam do niej więcej osób, aby pomóc.

R
Radosław Paweł

Pozdrawiam wszystkich, nazywam się Radosław Paweł i jestem z Polski. Słyszałem o ludziach zeznających na temat firmy o nazwie Patricia Kingsman i po raz pierwszy ubiegam się o pożyczkę online. Bałam się ubiegać o pożyczkę online z powodu oszustwa, które widzę w Internecie, ale po przeczytaniu tylu świadectw o tej firmie postanowiłem spróbować i ubiegać się o pożyczkę od tej firmy o nazwie firma pożyczkowa Patricia Kingsman, potrzebowałem pieniędzy i potrzebowałem pożyczki w wysokości 450 000,00 zł. Złożyłem więc aplikację i powiedziano mi, co mam robić, bałem się, ale dałem firmie szansę, aby mi pomóc, a oni zapewnili mnie, że za mniej niż 8 godzin otrzymam pożyczkę na moje konto. Nigdy nie wierzyłem, ale czekałem w czasie krótszym niż 8 godzin, otrzymałem telefon z mojego banku, że na moim koncie jest kwota 450 000,00 zł Peso i natychmiast mój telefon zadzwonił do mnie, skontaktowałem się z firmą i poinformowałem, że otrzymałem moją pożyczka i dziś jestem szczęśliwa. Więc jeśli natknąłeś się na moje przesłanie i przeczytałeś je, a potrzebujesz wiarygodnej pożyczki z tej firmy i bądź pewny, że będziesz zadowolony z tej firmy, wierzę, że ta firma jest zesłana przez Boga i modlę się, aby trwała i pomagała ludziom . Skontaktuj się z tą firmą za pośrednictwem adresu e-mail [email protected]

B
Barbara Olga Bianka

Dzień dobry wszystkim

Nazywam się Barbara Olga Bianka Jestem z Polski Chcę skorzystać z tego krótkiego czasu, muszę rzucić się do Internetu, że jeśli potrzebujesz prawdziwej i legalnej pożyczki Patricia Kingsman jest właściwą firmą do złożenia wniosku, zostałem oszukany przez 2 firmy, które złożyłem o pożyczkę od, a Patricia Kingsman była trzecią firmą, od której się ubiegałem, otrzymałem moją pożyczkę od firmy pożyczkowej Patricia Kingsman w czasie krótszym niż 8 godzin, ponieważ firma mi powiedziała, więc każdy, kto potrzebuje pożyczki online bez oszustwa, powinien złożyć wniosek od Patricii Kingsman zapewniamy, że będziesz zadowolony z tej firmy. Możesz skontaktować się z tą firmą tylko za pośrednictwem poczty lub Whatsapp 1 (575) 655-0066. Adres poczty elektronicznej WhatsApp to [email protected]. Pozdrowienia dla każdego, kto czyta tę wiadomość na całym świecie.

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu