Podatek VAT

Podatek VAT to danina dotycząca zarówno sprzedawców, jak i nabywców, a odprowadzana jest od towarów oraz usług. Rozwiń opis

Podatek VAT to danina dotycząca zarówno sprzedawców, jak i nabywców, a odprowadzana jest od towarów oraz usług. Jego wartość dolicza się do wartości netto każdej transakcji kupna-sprzedaży w procesie produkcji i dystrybucji.

Skrót VAT pochodzi od ang. value added tax. Na polskich paragonach widnieje jednak pod skrótem PTU (Podatek od Towarów i Usług). Bywa on także nazywany podatkiem od wartości dodanej. Jest szeroko rozpowszechniony w krajach Unii Europejskiej. W Polsce wprowadzono go ustawą z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 Poz. 50).

Podatek VAT zalicza się do podatków obrotowych. To specyficzny typ daniny pośredniej i powszechnej, która obciąża ostatecznego nabywcę towaru i zawarta jest w cenie jego kupna. Podatnikami VAT są głównie firmy – zarówno jednoosobowi przedsiębiorcy, jak i wszystkie rodzaje spółek. Wyjątkowo podatnikami VAT mogą być osoby fizyczne, które wynajmują lokale do celów użytkowych.

Podatek VAT od pozostałych odróżnia to, że jest wielofazowy, czyli obciąża przyrost wartości w każdej fazie obrotu gospodarczego.

Powiązane tematy

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu