Rynek finansowy

Rynki, na których zawierane są transakcje kupna–sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, to rynki finansowe. Rozwiń opis

Rynki, na których zawierane są transakcje kupna–sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, to rynki finansowe. Dodatkowym warunkiem, który musi zostać spełniony, żeby dany rynek był rynkiem finansowym, jest różnorodność terminów oraz instrumentów finansowych, które są przedmiotem zawieranych transakcji.

Współczesne rynki finansowe dysponują wieloma instrumentami finansowymi, m.in.:
• papierami wartościowymi,
• instrumentami rynku pieniężnego,
• instrumentami pochodnymi,
• jednostkami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych,
• kontraktami na różnice.

Uczestnikami rynków finansowych są podmioty potrzebujące kapitału z jednej strony oraz podmioty dysponujące nadwyżkami kapitału z drugiej.

Powiązane tematy

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu