Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Jednym z organów administracji państwowej jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rozwiń opis

Jednym z organów administracji państwowej jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Instytucja ta zajmuje się ochroną konsumentów oraz kształtowaniem i realizowaniem szeroko pojętnej polityki antymonopolowej.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa w takich obszarach jak:
• zapobieganie praktykom ograniczającym konkurencję;
• zapobieganie działaniom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów;
• zapobieganie wprowadzaniu i stosowaniu niedozwolonych postanowień we wzorcach umów;
• zapobieganie niewłaściwym koncentracjom przedsiębiorstw i związków przedsiębiorców, mającym na celu zniszczenie konkurencji.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji prezesa urzędu, ma prawo nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną nie większą niż 10% obrotu, który został osiągnięty w roku poprzednim w stosunku do nałożenia kary, gdy przedsiębiorca nawet nieumyślnie:
• przeprowadził koncentrację, nie uzyskując wcześniej zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
• wprowadził niedozwolone zapisy we wzorcach swoich umów, które zawiera z konsumentami,
• zlekceważył zbiorowe interesy konsumentów.

Powiązane tematy

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu