Zwolnienie z podatku

Ograniczeniem zakresu stosowania danego podatku może być zwolnienie z podatku. Zwolnienie takie jest podmiotowe lub przedmiotowe. Rozwiń opis

Ograniczeniem zakresu stosowania danego podatku może być zwolnienie z podatku. Zwolnienie takie jest podmiotowe lub przedmiotowe. Do pierwszej grupy zalicza się zwolnienia, które wyłączają pewne grupy podmiotów z obowiązku zapłaty danego podatku, np. w Polsce wyłączenie podmiotowe z zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych dotyczy m. in. Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego, a także uczelni oraz szkół.

Przedmiotowe zwolnienie z podatku wiąże się natomiast z wyłączeniem pewnych „przedmiotów” z obowiązku zapłaty podatku. Na przykład grunty klasy VI podlegają zwolnieniu z podatku rolnego, zasiłki z pomocy społecznej z podatku od osób fizycznych, a pojazdy zabytkowe – z podatku od środków transportu.

Powiązane tematy

Motus Motus Pro 10 Sport 2021

6 599,00 zł7 567,99 zł-13%
Zobacz ceny
Więcej informacji na stronie głównej Strefa Biznesu
Dodaj ogłoszenie