Weksel gwarancyjny to odmiana weksla in blanco. Jest on składany w celu zebezpieczenia roszczenia lub umowy pomiędzy wystawcą weksla, a jego odbiorcą. Wekslem gwarancyjnym najczęściej zabezpiecza się umowę kredytu lub pożyczki. Dzięki niemu, w razie niezaspokojenia roszczenia w określonym terminie, wierzyciel ma prawo skarżyć dłużnika właśnie na podstawie weksla gwarancyjnego, a nie samego zobowiązania. Warto pamiętać, że nie można odstąpić od weksla gwarancyjnego zbywając go, np. w drodze cesji.