Wyniki finansowe PKN Orlen za 1. kwartał 2023 roku. „Mówienie, że Orlen zarabia na polskich kierowcach, to czysta manipulacja”

Redakcja Strefy Biznesu
Redakcja Strefy Biznesu
Wyniki finansowe PKN Orlen za 1. kwartał 2023 roku
Wyniki finansowe PKN Orlen za 1. kwartał 2023 roku Przemyslaw Swiderski
– Mówienie, że Orlen zarabia na polskich kierowcach to czysta manipulacja. Sprzedaż Orlenu na stacjach paliw w Polsce odpowiada za zaledwie 1% zysku operacyjnego spółki – takie są fakty. A mówimy tu nie tylko o sprzedaży paliw, ale też produktów pozapaliwowych, czyli na przykład popularnych hot-dogów czy kawy. Z wyników Orlenu za 1 kwartał 2023 r. wyraźnie wynika, że to właśnie niższe marże na paliwach obciążają wynik detalu spółki. W porównaniu do tego samego okresu 2022 r. Orlen zarobił w tym obszarze ponad 350 mln zł mniej!

– Trzeba też pamiętać, że około 35% przychodów Orlenu pochodzi z działalności zagranicznej (Lotos i PGNiG operują głównie na polskim rynku, stąd zmiana w strukturze przychodów nowego koncernu).

– Orlen nie ma nadmiarowych zysków. Po raz pierwszy przedstawiono wyniki uwzględniające w całości efekt połączenia czterech dużych firm z branży paliwowo-gazowo-energetycznej: PKN ORLEN, Energa, LOTOS oraz PGNiG. To oznacza, że ich porównywanie do poprzednich lat jest niemiarodajne i może służyć wyłącznie celom populistycznym. Nie zmieniła się natomiast sama struktura tych zysków. W pierwszym kwartale przychody Orlenu wyniosły ok. 110 miliardów złotych, a z tego tylko 8% stanowi zysk netto w wysokości 8,8 miliarda złotych.

– 8% to poziom, który spółka notowała przed wojną w Ukrainie. W pierwszym kwartale 2021 roku zysk netto także stanowił tylko 8% przychodów.

Koncern inwestuje wypracowane zyski. W tym roku przeznaczy rekordowe 36 mld zł, czyli niemal dwa razy więcej niż w zeszłym roku, na realizację projektów trwale zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski. Orlen kładzie nacisk przede wszystkim na rozwój energetyki odnawialnej i małej energetyki jądrowej. Tak wysokie nakłady inwestycyjne są możliwe dzięki przeprowadzonym fuzjom i konsekwentnie wypracowywanym zyskom. W sumie przez ostatnie osiem lat nakłady inwestycyjne Orlenu wyniosą ponad 93 mld zł. Dla porównania, w latach 2008-2015 było to 24 mld zł, czyli średnio zaledwie 3 mld zł rocznie.

– Cena litra popularnej 95’ki w na stacjach Orlen w Polsce wzrosła od 2012 roku zaledwie o 14%, a oleju napędowego o 6%. W tym czasie pensja minimalna wzrosła o ponad 120%, a kurs dolara wzrósł o ok. 32%. Średnio w 2012 roku za najniższą krajową można było kupić 263 litry benzyny, tymczasem w 2023 roku już 536 litrów 95’ki. W przypadku oleju napędowego w 2012 roku były to 263 litry, a w 2023 roku 573 litry.

 • 2012 benzyna średnio 5,71 zł, płaca minimalna 1500 zł = 263 L

 • 2023 benzyna średnio 6,51 zł, płaca minimalna 3490 zł = 536 L

 • 2012 olej napędowy średnio 5,75 zł, płaca minimalna 1500 zł = 263 L

 • 2023 olej napędowy średnio 6,09 zł, płaca minimalna 3490 zł = 573 L

– Orlen kontynuuje w tym roku realizację projektów transformacyjnych, zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu. To przede wszystkim inwestycje w energetykę wiatrową i fotowoltaikę, a także w nowoczesne technologie, takie jak mała energetyka jądrowa. Realizacja tych projektów zagwarantuje Polakom stabilne dostawy taniej i czystej energii oraz nowe miejsca pracy w różnych regionach Polski.

Rafinerie Grupy Orlen w Polsce, Czechach i na Litwie pracowały w 1 kwartale na 96% swoich mocy, a przerób ropy wyniósł 9,5 mt. Od początku tego roku znacząco wzrósł udział ropy z kierunku arabskiego, co pokazuje, że koncern skutecznie dywersyfikuje kierunki dostaw surowca, a tym samym konsekwentnie wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski. W efekcie 100% dostaw ropy do Polski pochodzi z kierunków alternatywnych do rosyjskiego, a w czeskiej rafinerii w Litvínovie trwają testy dostosowania rafinerii do nierosyjskiej ropy. Koncern rozmawia też z władzami Czech na temat modernizacji ropociągów i w ten sposób zmniejszenia zależności od importu ropy z Rosji. W ramach strategii dywersyfikacji PKN Orlen buduje swój portfel importowy w oparciu o dostawy ropy naftowej pochodzącej z Morza Północnego, Afryki Zachodniej, basenu Morza Śródziemnego, a także Zatoki Perskiej i Meksykańskiej.

– Na wyniki finansowe oraz na zysk segmentu rafinerii w pierwszym kwartale ogromny wpływ miały czynniki makroekonomiczne, które są niezależne od Orlenu. Ropy na rynku nie brakowało, ale nadal występował deficyt diesla. Powodem są wciąż zbyt małe możliwości produkcji diesla przez rafinerie na świecie, których w ostatnich latach ubywa lub które z powodu zapowiadanej transformacji energetycznej są zamykane. Istotnym czynnikiem była też konieczność zintensyfikowania zakupów paliw przez większość graczy rynkowych na potrzeby budowania rezerw. Wynikało to z wejścia w życie w lutym br. embarga na paliwa gotowe, w tym olej napędowy z Rosji.

– Tym samym wzrost ceny na rynku musiał przełożyć się na ceny hurtowe w Polsce. Obniżenie cen w hurcie poniżej cen na rynku oznaczałoby, że paliwa z Polski zostaną wywiezione za granicę. Taki scenariusz zadział się zresztą na Węgrzech, gdzie sztucznie obniżona cena sprawiła, że zabrakło paliwa na rynku. W pewnym momencie było ono nawet reglamentowane, a pod stacjami paliw tworzyły się kolejki. W konsekwencji jego cena poszybowała w górę i obecnie jest wyraźnie wyższa niż w Polsce. Orlen, ale też inni operatorzy musieli utrzymać cenę, jaką dyktował wolny rynek. Przecież udział Orlenu w rynku hurtowym nawet po przejęciu Lotosu wynosi 65%, a pozostali operatorzy też nie zdecydowali się na obniżanie cen. Bo na to nie pozwalał rynek. Podsumowując – ceny rynkowe paliw w otoczeniu makroekonomicznym związane były z wojną i przygotowywaniem się rynku do embarga na gotowe paliwo z Rosji. To przyczyniło się do osiągnięcia w pierwszym kwartale 2023 roku wysokich wyników przez wszystkie firmy w branży rafineryjnej:

 • Brytyjski Shell osiągnął zysk netto w wysokości 8,7 miliarda euro, czyli ponad 38 miliardów złotych. To rekordowy i najwyższy wynik wśród europejskich spółek sektora oil&gas w tym okresie.
 • Brytyjskie BP osiągnęło ponad 8,2 miliarda euro zysku netto, co w przeliczeniu daje 36 miliardów złotych.
 • Norweski Equinor wypracował zysk netto na poziomie blisko 5 miliardów euro, czyli prawie 22 miliardy złotych.
 • Hiszpański REPSOL zanotował zysk netto na poziomie ok. 1,9 miliarda euro, czyli niemal 9 miliardów złotych.
 • Austriacka grupa OMV osiągnęła zysk netto na poziomie 390 milionów euro, co w przeliczeniu daje ponad 1,8 miliarda złotych.

To, że dzisiaj PKN Orlen generuje stabilne przychody, jest również efektem wyeliminowania mafii paliwowych, których działalność przed 2016 rokiem zabierała zyski legalnie działającym firmom. Dzięki likwidacji szarej strefy w Polsce od 2015 do 2022 roku sprzedaż oleju napędowego na stacjach Orlen w Polsce wzrosła o 24 proc., a benzyny o 54 proc. Przepisy wdrożone przez Premiera Mateusza Morawieckiego uporządkowały rynek, zwiększyły jego transparentność i uzdrowiły konkurencję. Dzięki temu więcej podatków z legalnej działalności firm paliwowych trafia do budżetu państwa. Grupa Orlen tylko w pierwszym kwartale 2023 roku wpłaciła 16,5 mld zł, o 8 mld zł więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Natomiast w całym 2022 roku koncern odprowadził do budżetu państwa 39 mld zł z tytułu podatków. To dwukrotnie więcej niż w 2014 roku. Podatki płacone przez koncern odgrywają też ważną rolę w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Płatności od PKN Orlen otrzymuje co druga gmina w Polsce. W ciągu ostatnich 8 lat koncern odprowadził ok. 2,6 mld zł lokalnych podatków i opłat, a to znacząco ułatwiło finansowanie m.in. budowy dróg, placów zabaw, czy remontów szkół i świetlic.

WYNIKI połączonej Grupy Orlen za 1Q23:

 • Przychody na poziomie: 110,3 mld zł
 • EBITDA LIFO w wysokości: 17,2 mld zł
 • Zysk netto w wysokości: 9,2 mld zł

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY INWESTYCYJNE ORLENU W 1 kwartale 2023:

 • W pierwszym kwartale konsekwentnie realizowane były projekty wpisujące się w zaktualizowaną na początku tego roku strategię Grupy do 2030 roku. Ważnym jej filarem jest energetyka nisko- i zeroemisyjna. Szczególne miejsce mają małe reaktory SMR. Wybrane zostało 7 potencjalnych lokalizacji, a partner Grupy Orlen w tym przedsięwzięciu0 – Synthos Green Energy podpisał umowę z innymi firmami wdrażającymi technologię BWRX-300 o wspólnych pracach nad projektem technicznym.
 • W ramach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, Orlen jako pierwszy deweloper w Polsce rozpoczął w gminie Choczewo budowę lądowej stacji elektroenergetycznej, która będzie odbierała moc z farmy wiatrowej Baltic Power. Wybrany został również wykonawca bazy serwisowej dla morskich farm w Łebie, a spółka LOTOS Petrobaltic wyposażyła pierwszy w Polsce statek w system wiertniczy pozwalający na prowadzenie badań geologiczno-inżynierskich na głębokości do 120 metrów.
 • Uruchomiono dwie kolejne farmy fotowoltaiczne – PV Wielbark (woj. warmińsko-mazurskie) o mocy 62 MW i PV Gryf (woj. wielkopolskie) o mocy 25 MW, których moc będzie sukcesywnie zwiększana. Grupa Orlen uzyskała też komplet pozwoleń na 65 MW mocy w ramach budowy pierwszego etapu farmy fotowoltaicznej Mitra.
 • W ramach rozwoju projektów wodorowych koncern podpisał umowę dotyczącą unijnego dofinansowania budowy 5 stacji tankowania wodoru. W marcu tego roku uruchomiona została stacja tankowania wodoru w czeskiej Pradze. W pierwszym kwartale ruszyła także pierwsza w Polsce Akademia Wodorowa. Celem tego innowacyjnego projektu Grupy Orlen jest szkolenie przyszłych ekspertów, którzy będą budować polski przemysł wodorowy.
 • W Grudziądzu rozpoczęła się budowa jednej z najnowocześniejszych elektrowni gazowych w Europie o mocy 560 MW, która zostanie oddana do użytku w 2025 roku. Rozwój energetyki gazowej wymaga zabezpieczenia odpowiednich wolumenów paliwa. Grupa Orlen zintegrowała aktywa wydobywcze w Norwegii, pozyskała również 4 nowe koncesje i ma ich obecnie blisko 100. W Polsce natomiast potwierdziła dodatkowe 500 mln m sześć. gazu ziemnego w złożu Jastrzębiec w okolicach Biłgoraja.
 • W celu optymalizacji transportu LNG Grupa Orlen rozwija własną flotę 8 nowoczesnych gazowców. W marcu pierwszy z nich dotarł ze Stanów Zjednoczonych do Gazoportu w Świnoujściu z pierwszą dostawą 70 tys. ton skroplonego gazu ziemnego.
 • W styczniu Orlen zawarł umowę z Sempra Infrastructure, która przewiduje odbiór 1 miliona ton LNG rocznie z terminalu skraplającego Port Arthur w Teksasie. Kontrakt będzie obowiązywać przez 20 lat, a pierwsze dostawy spodziewane są w 2027 roku.
 • Europejska sieć punktów tankowania paliw alternatywnych Grupy Orlen zwiększyła się do 650 obiektów, a liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej przekroczyła 2,5 tysiąca. Rebranding przeszło już 100 stacji na Węgrzech i Słowacji, ponadto finalizowane było przejęcie 17 stacji w Niemczech.
 • Dzięki realizacji kontraktu na dostawy ropy z Arabii Saudyjskiej przerób surowca z tego regionu w Grupie Orlen osiągnął historycznie rekordowy poziom i aktualnie stanowi kluczowy wsad dla rafinerii koncernu. Trwają również analizy dotyczące możliwość realizacji wspólnej inwestycji petrochemicznej w Gdańsku.
 • W pierwszym kwartale realizowane były też projekty logistyczne, zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski. Grupa Orlen inwestuje ponad pół miliarda złotych w terminal do obsługi jednostek morskich na Martwej Wiśle w Gdańsku, który już od 2025 r. umożliwi przeładunek ponad miliona ton produktów, w tym olejów bazowych, paliw żeglugowych czy biododatków do paliw.
 • W lutym Orlen uruchomił, wspólnie z PERN, rurociąg paliwowy na trasie Boronów-Trzebinia. Nowo powstały odcinek, liczący 97 kilometrów, zwiększa bezpieczeństwo, stabilność i szybkość dostaw oleju napędowego oraz benzyny dla klientów na Śląsku i w Małopolsce.
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Ceny złota na nowym, historycznym poziomie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

E
Emeryt
Przecież wiadomo, że zarabiają najwięcej na sprzedaży prasy i hot dogøw. Po słowo to tylko dodatek do tego.
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu