Oszczędzanie w czasach koronawirusa. Czy warto zainwestować w oszczędnościowe obligacje Skarbu Państwa [24.04.2020 r.]

Zbigniew Biskupski AIP
Oszczędnościowe obligacje trzymiesięczne Skarbu Państwa są jakby skrojone pod pandemię koronawirusa. Co prawda są w ofercie już od dłuższego czasu, ale teraz, zwłaszcza dla osób, które nie wiedzą co zrobić z oszczędnościami na dłuższą metę – są świetną opcją choćby na przeczekanie.
Oszczędnościowe obligacje trzymiesięczne Skarbu Państwa są jakby skrojone pod pandemię koronawirusa. Co prawda są w ofercie już od dłuższego czasu, ale teraz, zwłaszcza dla osób, które nie wiedzą co zrobić z oszczędnościami na dłuższą metę – są świetną opcją choćby na przeczekanie. Arkadiusz Gola / Polska Press
Co prawda oprocentowanie oszczędnościowych obligacji Skarbu Państwa z oferty kwietniowej nie uległo podwyższeniu – formalnie, ale w związku z obniżką stóp procentowych w marcu przez RPP – relatywnie są one bardziej opłacalne niż miesiąc wcześniej. W tym oszczędnościowe obligacje trzymiesięczne Skarbu Państwa, które są jakby skrojone pod pandemię koronawirusa. Co prawda są w ofercie już od dłuższego czasu, ale teraz, zwłaszcza dla osób, które nie wiedzą co zrobić z oszczędnościami na dłuższą metę – są świetną opcją choćby na przeczekanie.

Wraz z marcową obniżką stóp procentowych trzymanie pieniędzy na lokatach stało się jeszcze mniej opłacalne. Nic więc dziwnego, że inwestorzy rzucili się na złoto czy mieszkania, kupując je za gotówkę. Popyt zaś jest tak ogromny, że zabrakło produktów inwestycyjnych. Co prawda te dwa instrumenty – metale szlachetne i mieszkania – to zmartwienie osób mających dużą gotówkę, ale mając drobne oszczędności tym trudniej chronić je przed utratą wartości w czasach koronawirusa, potęgującego i tak już wysoką od dłuższego czasu inflację.
Idealnym rozwiązaniem na ten czas mogą być obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa, choćby trzymiesięczne. Pozwolą one przejść przez trudny czas i umożliwią podjęcie finalnej decyzji co do oszczędzania gdy za trzy miesiące perspektywy co do pandemii mogą być mniejszą niewiadomą.

Oszczędzanie w czasach koronawiursa. Oferta kwietniowa obligacji oszczędnościowych

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych utrzymane zostało na poziomie z marca br.
Warunki emisji obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w kwietniu br.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,50 proc. w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 2,10 proc.. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,20 proc. dla 3-latek, 2,40 proc. dla 4-latek oraz 2,70 proc. dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane są odpowiednio 2,80 proc. i 3,20 proc. w pierwszym roku oszczędzania.
Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25 proc.. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje również w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50 proc.
Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 2,00 proc. dla 12-letnich.
„Kwietniowa oferta skarbowych obligacji oszczędnościowych nie ulega zmianie. Będzie można nabyć obligacje z oprocentowaniem od 1,50 proc. do 2,70 proc.. Dodatkowo, beneficjenci programu 500+ będą mogli ulokować otrzymane środki uzyskując w pierwszym roku oszczędzania oprocentowanie w wysokości 2,80 proc. i 3,20 proc., odpowiednio, w przypadku zakupu 6-letnich i 12-letnich obligacji rodzinnych.

- Wszystkie obligacje oszczędnościowe można nabywać bez wychodzenia z domu – przez internet lub telefon. Aktywacja internetowego kanału obsługi zapewnia szybki dostęp do obligacji. Zarówno rejestracja, jak i późniejsza obsługa obligacji jest prosta i intuicyjna. Logując się na swój rachunek rejestrowy, w dowolnym momencie można sprawdzić aktualny stan swoich oszczędności oraz złożyć dyspozycje zakupu, zamiany lub przedterminowego wykupu – komentuje Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Oszczędzanie w czasach koronawiursa: obligacje czy lokata

Jak wiadomo lokaty w bankach czy w SKOK-ach są chronione, w przypadku konsumentów przynajmniej do ustalonego limitu, przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nie ma odpowiedniej instytucji specjalnie gwarantującej bezpieczeństwo obligacji – po prostu dlatego, że nie ma takiej potrzeby gdyż gwarantem zwrotu ulokowanych środków wraz z należnymi odsetkami jest państwo, a konkretnie Ministerstwo Finansów, którego szef emituje takie obligacje w imieniu Skarbu Państwa.

Dla takiej gwarancji nie ma też limitu wartościowego: państwowa gwarancja obejmuje zarówno obligacje za równowartości 100 tys. euro jak choćby za milion euro i więcej.

Jeśli chodzi o nabywanie obligacji i zakładanie lokat, to w dobie smartfonów i bankowości online nie ma właściwie większych różnic. Te występują na finale, zwłaszcza jeśli chcemy przerwać oszczędzanie przed zakładanym terminem. W przypadku lokaty to proste, decyzja i pieniądze wracają do dyspozycji, w najgorszym przypadku za zerwanie lokaty nie dostaniemy żadnych odsetek.
Trudniej jest z obligacjami. Poza tym, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych by odzyskać włożone środki musimy czekać aż do terminu wykupu czyli okresu na jaki obligacje opiewają.

Do niedawna to była wielka bariera, bo obligacje o najkrótszym okresie oszczędzania były trzyletnie; zresztą one zawsze cieszyła się największym wzięciem i wartościowo ich sprzedaż była czasami nawet dwa razy większa niż wszystkich pozostałych. Na szczęście,

rząd dostrzegł ten mankament i od dłuższego czasu oszczędzający mają regularnie w ofercie także obligacje trzymiesięczne, a od czasu do czasu – specjalne, z nieco dłuższym okresem oszczędzania (zapadalności – jak mówią fachowcy), ale z dodatkowymi atrakcyjnymi bonusami.

Specustawa nazywana tarczą 2.0 została w piątek nad ranem uchwalona przez Sejm po poprawkach Senatu, podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw w poz. 695. Zawiera ona przede wszystkim bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich osób zatrudnionych na podstawie zlecenia, umowy o dzieło lub samozatrudnionych. Mogą oni liczyć na wypłatę postojowego - nie jednorazowo jak przewidywała pierwsza ustawa, ale nawet trzy razy! Po prostu kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły.

Oszczędzanie w czasach koronawiursa: szczegółowa oferta obligacji oszczędnościowych Skarbu państwa w kwietniu 2020 r.[b]Obligacje trzymiesięczne

są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50 proc. w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

Obligacje dwuletnie
są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,10 proc. rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

Obligacje trzyletnie
są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20 proc. w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

Warto przeczytać:

Obligacje czteroletnie
są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest
o inflację. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40 proc..
W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25 proc. (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

Obligacje dziesięcioletnie
są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70 proc.. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50 proc. (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie
są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80 proc.. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75 proc. (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie
są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20 proc.. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00 proc. (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

Chcesz być dobrze poinformowany w tematach budżetu domowego, prowadzenia biznesu i ważnych zmian w prawie? Kliknij w ten tekst i polub nas na Facebooku! Naprawdę warto!

Oszczędzanie w czasach koronawiursa: jak można nabyć obligacje skarbowe?

  • Obligacje Skarbu Państwa można kupić:
  • przez Internet w serwisie obligacjeskarbowe.pl,
  • w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
  • przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy,
  • poprzez konto Inteligo.
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Praca sezonowa. Jaką umowę podpisać?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Oszczędzanie to nie kwestia wyboru, a raczej odpowiedzialności, którą będziemy mogli się wykazać w kryzysowej sytuacji bądź na starość. Ppk wpisuje się tutaj idealnie i choć nie jest obowiązkowe, każdy powinien z tego skorzystać, bo pieniądz zawsze się przyda. A jeśli chodzi o informacje to korzystam głównie z mojeppk.pl

G
Gość

Nawet przy obligacjach indeksowanych inflacją można stracić gdy inflacja wzrośnie odpowiednio ( np > 9 %). Wtedy podatek belki, który niestety płacimy od nominalnego zysku, a nie realnego, przekroczy wysokość marży. Mamy więc realną stratę. Dobrze piszę Panie autorze? Jeżeli tak to proszę usunąć wstawki w nawiasach o gwarancji zysku lub doprecyzować.

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu