Postojowe w maju dla właściciela jednoosobowej firmy. 2080 zł czy tylko 1300 zł, jak w maju otrzymać postojowe po raz drugi

Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą to świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma rekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. W maju można je otrzymać po raz pierwszy albo wystąpić o nie po raz drugi.
Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą to świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma rekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. W maju można je otrzymać po raz pierwszy albo wystąpić o nie po raz drugi. Karol Makurat / Polska Press
Świadczenie postojowe przysługuje zarówno osobom na umowach śmieciowych: zlecenia o dzieło, agencyjnej czy o świadczenie usług (osoby na działalności gospodarczej) jak i osób prowadzących typową działalność gospodarczą - nie na wyłączność jednego podmiotu. O ile w przypadku tych pierwszych wniosek o świadczenie składa się za pośrednictwem firmy zleceniodawcy, o tyle przy samodzielnej działalności gospodarczej osoby fizycznej przedsiębiorca sam załatwia wszystkie formalności. Jak to się załatwia, w tym krótkim poradniku - łącznie z przykładami.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą to świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma rekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. W maju można je otrzymać po raz pierwszy albo wystąpić o nie po raz drugi.

Świadczenie postojowe może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Kiedy dostaniesz 2 080 zł a kiedy 1 300

 • Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł otrzymasz jeśli:
 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym.
 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Najnowsze - by przeczytać, Kliknij!:

Przykład 1
Pani Krystyna prowadzi wyłącznie zakład fryzjerski. Zakład prowadzi od listopada 2019 r. W lutym wizyty odwołało 25% klientek, a w marcu ponad 50%. Złożyła 20 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.
W lutym 2020 r. jej przychody wyniosły 5 000 zł a w marcu tylko 2000 zł, były więc niższe o 60%.
Pani Krystyna otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł.
Pani Krystyna spełnia warunki:
podlega ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca,
rozpoczęła prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,
jej przychód w marcu spadł więcej niż 15% w stosunku do lutego.

Przykład 2
Pan Zdzisław prowadzi wyłącznie usługi transportu międzynarodowego. Działalność prowadzi od 2017 roku. Ze względu na zagrożenie epidemiczne musiał zawiesić prowadzenie działalności od 16 marca 2020 r. Złożył pod koniec kwietnia e-wniosek o świadczenie postojowe.
W marcu 2020 r. nie osiągnął żadnych przychodów z działalności.
Pan Zdzisław otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł.
Pan Zdzisław spełnia warunki:
podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca,
rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,
zawiesił prowadzenie działalności po 31 stycznia 2020 r.

 • Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł otrzymasz, jeśli:
 • Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 • Jeżeli chcesz skorzystać ze świadczenia postojowego po raz kolejny, to musisz złożyć oświadczenie, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Przykład 3
Pan Adam prowadzi zakład szewski. Zakład prowadzi od kwietnia 2015 r. Podatek rozlicza według karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Ze względu na zagrożenie epidemiczne w marcu miał mniej klientów. Złożył 1 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.
Pan Adam otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł.
Pan Adam spełnia warunki:
podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca,
rozlicza podatek według karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, więc przysługuje mu świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł.

Kto dostanie a kto nie świadczenie postojowe

Postojowe dostaną osby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:
osoby, które korzystają z Ulgi na start
osoby, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +),
jeżeli miały one przestój w następstwie COVID-19.

Przykład 4
Pani Ewelina świadczy usługi kosmetyczne w domu klientki. Działalność prowadzi od 3 lutego 2020 r. Rozlicza się w formie karty podatkowej i opłaca podatek VAT. Ze względu na zagrożenie epidemiczne w marcu spadły jej przychody w stosunku do lutego o 10%. Złożyła 12 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.
W lutym 2020 r. jej przychody wyniosły 1 000 zł a w marcu 900 zł, były więc niższe o 10% w stosunku do lutego.
Pani Ewelina pomimo niskich przychodów nie otrzyma świadczenia postojowego za kwiecień 2020 r. gdyż rozpoczęła działalność po 1 lutego 2020 r. oraz jej przychody w marcu spadły o mnie niż 15% w stosunku do lutego 2020 r.

Pieniądze do wzięcia - KLIKNIJ!:

Dokumenty do przygotowania

Wniosek RSP-D.
Formularz jak i instrukcję jak wypełnić wniosek znajdziesz na stronie ZUS. Możesz również pobrać go na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Ważne dla Twojej pracy, przeczytaj!:

Gdzie złożyć dokumenty

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

 • Wniosek możesz przekazać:
 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
 • Aby otrzymać kolejne świadczenie postojowe, musisz złożyć kolejny wniosek oraz oświadczenie, że twoja sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Ważne dla Twojej firmy i pracy, przeczytaj!:

Uwaga! Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez ZUS rozpatrywane.
Osoby, które przesłały swoje wnioski na adres cot@zus.pl lub inny adres mailowy, powinny przekazać je ponownie we właściwy sposób.

Będziesz zwolniony z podatku dochodowego

 • Jeśli w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii otrzymujesz:
 • świadczenie postojowe,
 • zakwaterowanie i wyżywienie od pracodawcy

nie zapłacisz podatku dochodowego od tych świadczeń.

Najnowsze, kliknij i przeczytaj!:

Postojowe po raz drugi - w maju

Świadczenie postojowe może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

 • Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł ponownie otrzymasz jeśli:
 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym.
 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 • COMPONENT {"params":{"text":"Świadczenie postojowe po raz drugi w wysokości 1300 zł otrzymasz, jeśli:","id":"swiadczenie-postojowe-po-raz-drugi-w-wysokosci-1300-zl-otrzymasz-jesli"},"component":"subheading"}
 • Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 • Jeżeli chcesz skorzystać ze świadczenia postojowego po raz kolejny, to musisz złożyć oświadczenie, że twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie

.

Z ostatniej chwili:

Abyś mógł otrzymać kolejne świadczenie postojowe, musisz złożyć wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres (wniosek RSP-DK.

Abyś mógł otrzymać kolejne świadczenie postojowe, musisz złożyć wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres (wniosek RSP-DK jest inny niż wniosek o pierwsze świadczenie postojowe RSP-D).

ZUS przeleje pieniądze lub poinformuje

ZUS: "Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.
Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, otrzymasz świadczenie postojowe na konto.
Decyzję odmowną w sprawie świadczenia postojowego będziesz miał na PUE ZUS lub prześlemy ją za pośrednictwem poczty.
Czy możesz się odwołać od decyzji?
Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą świadczenia postojowego, możesz odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu Postępowania Cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składasz pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji."

 • Informacje na temat świadczenia postojowego możesz uzyskać:
 • w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00-15.00 pod numerami telefonów: 22 290 87 02 lub 22 290 87 03
 • w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00-18.00 pod numerem ogólnopolskiej infolinii: 22 560 16 00 – wybierz „0" (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, następnie wybierz temat rozmowy „7", czyli wsparcie dla przedsiębiorców).

Źródło; Ministerstwo Rozwoju, ZUS

Najnowsze - by przeczytać, Kliknij!:

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Strefa Biznesu - Sytuacja na rynku pracy w 2023 roku

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Wam się wydaje, że Polacy są bardzo bogaci, że wszyscy mamy wypasione komputery i super programy. Ale tak nie jest. Wnioski są bezużyteczne, bo wstawiona jest data, która nie zmienia się na właściwą na starych komputerach! Dzieje się tak tylko na nowoczesnych komputerach, gdzie można zainstalować najnowsze programy, więc większość Polaków nie może złożyć wniosku, bo na drukach są daty ze stycznia lub kwietnia. Jakby nie można było dać do internetu druków bez daty. Wy chyba zrobiliście to specjalnie, żeby Polacy zostali bez środków do życia!

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu
Dodaj ogłoszenie