Postojowe w maju dla właściciela jednoosobowej firmy. 2080 zł czy tylko 1300 zł, jak w maju otrzymać postojowe po raz drugi

Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą to świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma rekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. W maju można je otrzymać po raz pierwszy albo wystąpić o nie po raz drugi.
Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą to świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma rekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. W maju można je otrzymać po raz pierwszy albo wystąpić o nie po raz drugi. Karol Makurat / Polska Press
Świadczenie postojowe przysługuje zarówno osobom na umowach śmieciowych: zlecenia o dzieło, agencyjnej czy o świadczenie usług (osoby na działalności gospodarczej) jak i osób prowadzących typową działalność gospodarczą - nie na wyłączność jednego podmiotu. O ile w przypadku tych pierwszych wniosek o świadczenie składa się za pośrednictwem firmy zleceniodawcy, o tyle przy samodzielnej działalności gospodarczej osoby fizycznej przedsiębiorca sam załatwia wszystkie formalności. Jak to się załatwia, w tym krótkim poradniku - łącznie z przykładami.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą to świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma rekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. W maju można je otrzymać po raz pierwszy albo wystąpić o nie po raz drugi.

Świadczenie postojowe może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Kiedy dostaniesz 2 080 zł a kiedy 1 300

 • Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł otrzymasz jeśli:
 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym.
 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Najnowsze - by przeczytać, Kliknij!:

Przykład 1
Pani Krystyna prowadzi wyłącznie zakład fryzjerski. Zakład prowadzi od listopada 2019 r. W lutym wizyty odwołało 25% klientek, a w marcu ponad 50%. Złożyła 20 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.
W lutym 2020 r. jej przychody wyniosły 5 000 zł a w marcu tylko 2000 zł, były więc niższe o 60%.
Pani Krystyna otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł.
Pani Krystyna spełnia warunki:
podlega ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca,
rozpoczęła prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,
jej przychód w marcu spadł więcej niż 15% w stosunku do lutego.

Przykład 2
Pan Zdzisław prowadzi wyłącznie usługi transportu międzynarodowego. Działalność prowadzi od 2017 roku. Ze względu na zagrożenie epidemiczne musiał zawiesić prowadzenie działalności od 16 marca 2020 r. Złożył pod koniec kwietnia e-wniosek o świadczenie postojowe.
W marcu 2020 r. nie osiągnął żadnych przychodów z działalności.
Pan Zdzisław otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł.
Pan Zdzisław spełnia warunki:
podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca,
rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,
zawiesił prowadzenie działalności po 31 stycznia 2020 r.

 • Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł otrzymasz, jeśli:
 • Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 • Jeżeli chcesz skorzystać ze świadczenia postojowego po raz kolejny, to musisz złożyć oświadczenie, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Przykład 3
Pan Adam prowadzi zakład szewski. Zakład prowadzi od kwietnia 2015 r. Podatek rozlicza według karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Ze względu na zagrożenie epidemiczne w marcu miał mniej klientów. Złożył 1 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.
Pan Adam otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł.
Pan Adam spełnia warunki:
podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca,
rozlicza podatek według karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, więc przysługuje mu świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł.

Kto dostanie a kto nie świadczenie postojowe

Postojowe dostaną osby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:
osoby, które korzystają z Ulgi na start
osoby, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +),
jeżeli miały one przestój w następstwie COVID-19.

Przykład 4
Pani Ewelina świadczy usługi kosmetyczne w domu klientki. Działalność prowadzi od 3 lutego 2020 r. Rozlicza się w formie karty podatkowej i opłaca podatek VAT. Ze względu na zagrożenie epidemiczne w marcu spadły jej przychody w stosunku do lutego o 10%. Złożyła 12 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.
W lutym 2020 r. jej przychody wyniosły 1 000 zł a w marcu 900 zł, były więc niższe o 10% w stosunku do lutego.
Pani Ewelina pomimo niskich przychodów nie otrzyma świadczenia postojowego za kwiecień 2020 r. gdyż rozpoczęła działalność po 1 lutego 2020 r. oraz jej przychody w marcu spadły o mnie niż 15% w stosunku do lutego 2020 r.

Pieniądze do wzięcia - KLIKNIJ!:

Dokumenty do przygotowania

Wniosek RSP-D.
Formularz jak i instrukcję jak wypełnić wniosek znajdziesz na stronie ZUS. Możesz również pobrać go na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Ważne dla Twojej pracy, przeczytaj!:

Gdzie złożyć dokumenty

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

 • Wniosek możesz przekazać:
 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
 • Aby otrzymać kolejne świadczenie postojowe, musisz złożyć kolejny wniosek oraz oświadczenie, że twoja sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Ważne dla Twojej firmy i pracy, przeczytaj!:

Uwaga! Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez ZUS rozpatrywane.
Osoby, które przesłały swoje wnioski na adres [email protected] lub inny adres mailowy, powinny przekazać je ponownie we właściwy sposób.

Będziesz zwolniony z podatku dochodowego

 • Jeśli w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii otrzymujesz:
 • świadczenie postojowe,
 • zakwaterowanie i wyżywienie od pracodawcy

nie zapłacisz podatku dochodowego od tych świadczeń.

Najnowsze, kliknij i przeczytaj!:

Postojowe po raz drugi - w maju

Świadczenie postojowe może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

 • Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł ponownie otrzymasz jeśli:
 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym.
 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 • COMPONENT {"params":{"text":"Świadczenie postojowe po raz drugi w wysokości 1300 zł otrzymasz, jeśli:","id":"swiadczenie-postojowe-po-raz-drugi-w-wysokosci-1300-zl-otrzymasz-jesli"},"component":"subheading"}
 • Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 • Jeżeli chcesz skorzystać ze świadczenia postojowego po raz kolejny, to musisz złożyć oświadczenie, że twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie

.

Z ostatniej chwili:

Abyś mógł otrzymać kolejne świadczenie postojowe, musisz złożyć wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres (wniosek RSP-DK.

Abyś mógł otrzymać kolejne świadczenie postojowe, musisz złożyć wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres (wniosek RSP-DK jest inny niż wniosek o pierwsze świadczenie postojowe RSP-D).

ZUS przeleje pieniądze lub poinformuje

ZUS: "Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.
Jeśli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, otrzymasz świadczenie postojowe na konto.
Decyzję odmowną w sprawie świadczenia postojowego będziesz miał na PUE ZUS lub prześlemy ją za pośrednictwem poczty.
Czy możesz się odwołać od decyzji?
Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą świadczenia postojowego, możesz odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu Postępowania Cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składasz pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji."

 • Informacje na temat świadczenia postojowego możesz uzyskać:
 • w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00-15.00 pod numerami telefonów: 22 290 87 02 lub 22 290 87 03
 • w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00-18.00 pod numerem ogólnopolskiej infolinii: 22 560 16 00 – wybierz „0" (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, następnie wybierz temat rozmowy „7", czyli wsparcie dla przedsiębiorców).

Źródło; Ministerstwo Rozwoju, ZUS

Najnowsze - by przeczytać, Kliknij!:

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Kiedy w Polsce czterodniowy tydzień pracy?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu