OFE

OFE, czyli otwarte fundusze emerytalne, tworzone są i zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE). Przynależność do nich jest obowiązkowa. Rozwiń opis

OFE, czyli otwarte fundusze emerytalne, tworzone są i zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE). Przynależność do nich jest obowiązkowa. Mają zabezpieczyć dodatkowe środki na wypłatę świadczeń emerytalnych w ramach II filaru.

Otwarte fundusze emerytalne powstały w 1999 roku na mocy Ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. OFE to odrębne podmioty posiadające osobowość prawną jednak bez zdolności upadłościowej. Inwestują one pieniądze klientów w akcje spółek notowanych na giełdzie w celu wypracowania zysków i zapewnienia dodatkowych środków do życia na emeryturze. Podobnie jak PTE, otwarte fundusze emerytalne znajdują się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Każdy fundusz pobiera od wpłacanych składek opłatę manipulacyjną.

Do otwartego funduszu emerytalnego mogą przystąpić osoby:
• urodzone po 31 grudnia 1968 roku,
• mające jeszcze 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego,
• rozpoczynające swoją pierwszą pracę i odprowadzające składki na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe.

Środki gromadzone na OFE wypłacane są członkom po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.

Powiązane tematy

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu