Zamieszanie z PIT za 2019 rok, Formalnie termin na złożenie upłynął 30 kwietnia. Co zrobić dziś, jeśli się nie zdążyło

Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu.
Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Andrzej Banaś / Polska Press
Standardowo termin na złożenie rocznego zeznania PIT upłynął 30 kwietnia. Tak stanowi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ordynacja podatkowa. I jest sporo zamieszania, bo na zasadzie protezy prawnej, można bez konsekwencji prawnych, w tym finansowych, rozliczać się z fiskusem z PIT za 2019 r. do końca maja 2020 r. Można też wciąż jeszcze przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Dla ponad 21 mln osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38, propozycja rozliczenia została przygotowana w usłudze Twój e-PIT. W usłudze Twój e-PIT złożono do końca kwietnia ponad 4,5 mln deklaracji.
"Z uwagi na wyjątkowe okoliczności, w tym roku dajemy więcej czasu na złożenie zeznań podatkowych. Choć standardowy termin mija 30 kwietnia i pozostaje aktualny, w tym roku można złożyć PIT do 1 czerwca (31 maja 2020 r. to niedziela, dzień ustawowo wolny od pracy, dlatego termin przesuwa się na poniedziałek, tj. 1 czerwca 2020 r.) bez żadnych konsekwencji (brak odsetek za zwłokę). Dotyczy to wszystkich zeznań rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39" - komunikuje Ministerstwo Finansów,

Zazwyczaj ostatnie dni kwietnia to nerwowy okres dla osób, które złożenie zeznania podatkowego za poprzedni rok odkładają na ostatnią chwilę. Co prawda gdy powszechne stało się rozliczanie przez Internet, a na dodatek drugi rok z rzędu skarbówka sama przygotowuje rozliczenie dla większości podatników, już tak wielkich kolejek w urzędach skarbowych nie ma, ale…

Kliknij, to warto przeczytać!:

W tym roku zresztą ze względu na koronawirusa mamy dodatkowy miesiąc na ostateczne podatkowe pożegnanie 2019 r. Było z tym co prawda trochę zamieszania – najpierw obietnica wydłużenia terminu do końca czerwca, potem do końca maja i brak zmian w ordynacji podatkowej przez nowelizację ustawową, ostatecznie kończy się na rozporządzeniu ministra finansów, o czym poinformowało pod koniec minionego tygodnia ministerstwo.

Usługa Twój e-PIT po 30 kwietnia

Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 w usłudze Twój e-PIT znajduje się przygotowane zeznanie podatkowe, które 30 kwietnia zostanie automatycznie zaakceptowane, jeśli samodzielnie podatnik nie złoży swojego rozliczenia. Gdyby okazało się, że automatycznie zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Osoby prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie wypełniają i przesyłają zeznanie do urzędu skarbowego.

Niedopłata i zwrot nadpłaty w usłudze Twój e-PIT

Jeśli z rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to urząd skarbowy w terminie do 30 maja powiadomi o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji jest 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od 1 czerwca, będą naliczane odsetki.

Termin zwrotu nadpłaty podatku wynikającej z rocznych zeznań pozostaje bez zmian. Podatnicy, którzy złożyli zeznanie podatkowe elektronicznie otrzymają zwrot nadpłaty do 45 dni od dnia złożenia zeznania. Natomiast dla rozliczeń składanych papierowo termin ten wynosi 3 miesiące.

Z ostatniej chwili:

Aplikacja e-Deklaracje po 30 kwietnia

Aplikacja e-Deklaracje również umożliwia złożenie zeznania PIT po 30 kwietnia. Są tam formularze dla osób fizycznych oraz dla przedsiębiorców, a także oświadczenie PIT-OP, za pomocą którego można przekazać 1% podatku wybranej OPP. Możesz złożyć zeznanie, jak i korektę. Pamiętaj! Jeśli wcześniej złożyłeś PIT albo zeznanie podatkowe zostało automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT, to kolejna deklaracja jest korektą.

To ważne, przeczytaj!:

Jak przekazać 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) w usłudze Twój e-PIT?

W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego).
Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy. Oczywiście można łatwo zmienić dane dotyczące OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

Co jeśli podatnik chce zmienić OPP? Podatnik na każdym etapie będzie mógł wprowadzić zmiany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy, w tym szczególnie dotyczące zmiany nr KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku.
Aby to zrobić, podatnik musi wejść na stronę www.podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT:
podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z rozliczenia za rok 2018, kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2019 rok ( np. PIT-11, który podatnik otrzymał od pracodawcy) oraz kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za rok 2018 r.
lub używając profilu zaufanego (PZ). Ten sposób logowania obowiązuje podatnika, który nie ma informacji od płatnika i rozlicza np. przychody z najmu prywatnego na formularzu PIT-28.
Numer KRS OPP będzie widoczny na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Będzie tam również widoczna opcja zmiany.

PIT-OP również do 1 czerwca

Dzięki oświadczeniu PIT-OP podatnik może przekazać 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, łącznie ze wskazaniem celu szczegółowego. Może to zrobić poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub papierowo, składając oświadczenie do specjalnych urn zlokalizowanych we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce.
Jednym z rozwiązań wprowadzonych Tarczą antykryzysową jest wydłużenie terminu na przekazanie OPP 1% podatku. W tym roku złożenie zeznania lub oświadczenia PIT-OP po 30 kwietnia, nie później jednak niż do 1 czerwca oraz 30 czerwca 2020 w przypadku korekty zeznania, umożliwi przekazanie 1% na rzecz wybranej OPP.

Osoby, które chcą przekazać 1 zaznaczają to w zeznaniu. Jeżeli nie składają zeznania (emeryci/renciści) wówczas mogą skorzystać z oświadczenia PIT-OP. Korzystający z usługi Twój e-PIT mają automatycznie wskazaną OPP z ubiegłorocznego rozliczenia.

Jak sprawdzić i zaakceptować e-PIT

1.W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT

2.Uwierzytelnij się
•Wpisz swoje dane:
- PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
- kwotę przychodu z deklaracji za rok 2018
- jedną z kwot przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2019
i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za rok 2018 r. Jeżeli otrzymałeś informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2018 r. nie rozliczyłeś się samodzielnie – podaj kwotę nadpłaty/do zapłaty z PIT-40A.
•lub użyj profilu zaufanego

3.Sprawdź swoje dane. Teraz możesz:
•zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
•jeśli nie rozliczasz się indywidualnie, zmienić sposób rozliczenia na:
- wspólne z małżonkiem
- jako osoba samotnie wychowująca dzieci
•zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1 proc. podatku
•zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę
•dodać inne dane (np. ulga termomodernizacyjna, odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
•odrzucić przygotowany PIT i albo wypełnić samodzielnie formularz w usłudze Twój e-PIT albo rozliczyć się w innej formie. Wówczas Twój e-PIT proponowany przez urząd nie będzie brany pod uwagę
•nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia Twoje rozliczenie zostanie uznane za złożone, chyba, że rozliczyłeś się wcześniej lub w innej formie

4.Zaakceptuj i wyślij zeznanie

Najciekawsze w tym tygodniu, przeczytaj!:

Kiedy zwrot podatku

Jeżeli z PIT wynika nadpłata podatku, to korzystając z usługi Twój e-PIT podatnik otrzyma zwrot w ciągu maksymalnie 45 dni – licząc od dnia wysłania zeznania. Urzędy skarbowe starają się jednak, aby ten termin był jak najkrótszy.
W tej sytuacji termin do zwrotu nadpłaty będzie liczony od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin składania zeznań. Termin składania zeznań przypada 30 kwietnia, a więc termin zwrotu nadpłaty liczony będzie od dnia następującego po nim, tj. od 1 maja.

W miesiąc dopuszczalne przez prawo oprocentowanie kredytów spadło aż o 2 procent. Teraz jeśli odkładamy spłatę karty kredytowej, bank nalicza nam tylko 8 procent rocznie odsetek czyli niecałe 0,67 proc. miesięcznie. Od zakupów za tysiąc złotych zaledwie 6,67 zł. Dopóki więc stopy są tak niskie, warto płacić kartą kredytową, warto też zaciągać kredyty gotówkowe, o ile bank nie żąda wysokiej prowizji. Więcej dowiesz się, jeśli po prostu klikniesz w ten tekst.

Podanie rachunku osobistego właściwego do zwrotu nadpłaty nie jest obowiązkowe. Jeśli podatnik nie jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego i w aktualnie składanym zeznaniu PIT-37 nie poda rachunku osobistego właściwego do zwrotu nadpłaty, zwrot nastąpi na wskazany w poprzednich latach rachunek bankowy podatnika albo przekazem pocztowym, chyba że podatnik zażąda zwrotu nadpłaty w kasie.

Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik może wskazać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK), inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty.

Gdy trzeba dopłacić podatek

Jeśli podatnik nie zaloguje się do usługi Twój e-PIT do 30 kwietnia, to przygotowane zeznanie zostanie automatycznie uznane za złożone. W przypadku dopłaty podatku urząd skarbowy w terminie do 30 maja powiadomi podatnika o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na zapłatę. Dopiero od tej daty naliczane będą odsetki.
Źródło: Ministerstwo Finansów

Najnowsze, kliknij i przeczytaj!:

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Jaką decyzję podejmie w grudniu RPP?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu