Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w maju. Sprawdź, komu przysługuje [7.05.2020]

Anna Bartosiewicz
Anna Bartosiewicz
Ashton Bingham/ Pexels.com
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma być wypłacany do 24 maja. Od 6 maja można posłać dzieci do żłobków i klubów dziecięcych, które są otwarte. Rodzice pozbawieni takiej możliwości mogą liczyć na świadczenie przysługujące z tytułu opieki nad dzieckiem. Zobacz, co zmieniło się w przepisach dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w maju przysługuje rodziciom, którzy nadal nie mogą posłać dzieci do żłobków i klubów dziecięcych, a także rodzicom dzieci do lat 8 i pozostałym osobom uprawnionym wczęsniej do takiego świadczenia. Od 6 maja można poslać dzieci do 3 lat do wybranych placówek. Ostateczna decyzja w kwestii otwarcia żłobka lub klubu dziecięcego należy do organu założycielskiego. Wytyczne odnośnie tego, na jakich zasadach i w jakim zakresie mają działać te instytucje, wydają organy sanitarne.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony na kolejne 14 dni dla tych rodziców, którzy nie korzystają z innyh form opieki, np. nie mogą posłać dziecka do żłobka czy przedszkola. W myśl nowych przepisów tacy beneficjenci mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego nawet do 24 maja.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 maja będzie przysługiwał, jeżeli:

 • przedszkole lub żłobek pozostają zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego
 • żłobek lub przedszkole nie jest w stanie zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19

Wznawiające działalność instytucje będą musiały stosować się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Organ prowadzący może ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w przedszkolu lub żłobku. Ponadto samorząd może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie, stosując przepisy ogólne. Przykładowo, Warszawa zaplanowała otwarcie żłobków na 18 maja.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dziecka do 8. roku życia, którzy sprawują nad nim opiekę z i nie mogą jej powierzyć innej osobie. O zapomogę można ubiegać się na tych samych zasadach co dotychczas. Podobnie jak w poprzedniej turze, rodzic powinien złożyć u pracodawcy oświadczenie, w którym określi oczekiwany okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Wzór takiego oświadczenia można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na dzień 29 kwietnia dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 24 maja na dzieci, które nie chodzą do żłobka czy przedszkola i nie mogą pójść do szkoły. Wcześnie rząd planował przedłużyć wypłaty zasiłku do 3 maja.

31 marca dobiegły końca prace nad ustawą wydłużającą okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, tzw. tarczą antykryzysową, a akt prawny zyskał podpis prezydenta. Specustawa daje Radzie Ministrów możliwość wydłużenie okresu pobiegania dodatkowego zasiłku opiekuńczego poprzez wydanie odpowiedniego rozporządzenia.

Specustawa nazywana tarczą 2.0 została w piątek nad ranem uchwalona przez Sejm po poprawkach Senatu, podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw w poz. 695. Zawiera ona przede wszystkim bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich osób zatrudnionych na podstawie zlecenia, umowy o dzieło lub samozatrudnionych. Mogą oni liczyć na wypłatę postojowego - nie jednorazowo jak przewidywała pierwsza ustawa, ale nawet trzy razy! Po prostu kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły.

Nowe uprawnienia rodziców do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
W drugiej turze dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyszługującej od 26 marca, rząd wprowadził istotne zmiany, w porównaniu z pierwszym okresem obowiązywania prawa do zapomogi. Przyjęte 31 marca przepisy poszerzyły grono rodziców i opiekunów dzieci uprawnionych do świadczenia o rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat. Ponadto 26 marca prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego uzyskali rodzice, których dziećmi opiekowała się niania lub dzienny opiekun. W tym przypadku dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany pod warunkiem, że rodzice zawarli z nianią lub dziennym opiekunem umowę uaktywniającą i osoba taka nie może kontynuować opieki przez sytuację związaną z COVID-19.

31 marca, po zakończeniu prac parlamentarnych, prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet ustaw wprowadzających szereg udogodnień dla osób samozatrudnionych, mikrofirm oraz zleceniobiorców, dziełobiorców i osób z umowami agencyjnymi. Oto lista najważniejszych zmian w przepisach.

Wszystko, co musisz wiedzieć o zwolnieniu z ZUS i świadczeni...

Na mocy przepisów przyjętych 31 marca, od 26 marca dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje: rodzicom dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do lat 16, rodzicom dzieci z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do lat 18 oraz rodzicom dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W dalszym ciągu o świadczenie mogą starać się rodzice, którzy mają ubezpieczenie chorobowe i muszą opiekować się dzieckiem z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19, gdy drugi rodzic nie może sprawować opieki nad dzieckiem.

To warto wiedzieć:

Od 26 marca dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać rodzice dzieci:

 • do lat 8
 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Co ważne, o dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą także ubiegać się rodzice bądź opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą, jeżeli z powodu COVID-19 zamknięto placówkę, do której uczęszczała dorosła osoba niepełnosprawna. W przypadku opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można starać się z powodu zamknięcia: szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Epidemia koronawirusa to świetna okazja do pozyskania nowych klientów. Z uwagi na to, że wiele osób pracuje zdalnie, część organizatorów wydarzeń i sprzedawców usług przeniosła swoje wydarzenia do sieci. Oto najlepsze sposoby na promocję w internecie.

Jak promować biznes online podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus w Polsce stanowi ogromne wyzwanie dla pracowników i pracodawców. Wiele osób po raz pierwszy w życiu rozpoczęło pracę zdalną. Pojawia się pytanie, jak pracować, gdy w domu są dzieci. Oto najciekawsze pomysły na łączenie pracy zdalnej z opieką nad dzieckiem.

Jak pracować zdalnie, gdy w domu są dzieci? Najlepsze pomysł...

Wydłużony okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie ma wpływu na limit 60 dni tradycyjnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat w danym roku kalendarzowym, ani na limit 30 dni z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w danym roku kalendarzowym.

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się m.in. osoby:

 • z umową o pracę,
 • z umową zlecenie,
 • prowadzące działalność gospodarczą.

Jak złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć u swojego płatnika (np. pracodawcy lub zleceniodawcy) oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Takie oświadczenie pełni rolę wniosku o zasiłek. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą lub współpracujące z osobą prowadzącą taką działalność powinny złożyć oświadczenie w ZUS.

Warto wiedzieć, że od 26 marca dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem do 8 lat można było pobierać do 28 dni. W pozostałych przypadkach dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał do 14 dni.

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem można złożyć w dowolnym momencie, ale tylko te osoby, które je złożyły, otrzymają świadczenie. Wnioski o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach (z limitem 60 lub 30 dni) zostaną potraktowane jak wnioski o dodatkowy zasiłek opiekuńczy (aż do wyczerpania limitu kolejnych 14 dni).

Koronawirus stał się przedmiotem obrad polskiego Sejmu. Z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy 2 marca zostało zwołane posiedzenie parlamentarzystów, podczas którego przyjęto ustawę dotyczącą COVID-19. Jeżeli przepisy wejdą w życie, diametralnie zmieni się sytuacja pracowników, w tym rodziców. Zobacz, jakie zmiany szykuje parlament.

Koronawirus w Polsce vs. zmiany w prawie (obowiązkowa praca ...

- Zasiłek opiekuńczy zapewniony specustawą ma charakter dodatkowy w stosunku do zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie dotychczasowych przepisów - przypomina Adam Kraszewski, radca prawny z kancelarii Gessel.

11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię - oznacza to, że epidemia koronawirusa jest zjawiskiem globalnym, a liczba zachorowań na COVID-19 może wzrosnąć w tym samym czasie na różnych obszarach geograficznych. 12 marca znany był już pierwszy, śmiertelny przypadek zakażenia COVID-19 w naszym kraju, a 20 marca ogłoszono stan epidemii w Polsce. Liczba osób zakażonych wirusem SARS-CoV-02 i ofiar śmiertelnych koronawirusa rośnie.

Dodatkowe informacje na temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz żłobków i przedszkoli można znaleźć na nf.

FAQ - Koronawirus u dzieci

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące koronawirusa u dzieci: objawy, przebieg, leczenie.

Czym jest PIMS-TS i jakie są jego objawy?

PIMS-TS to pediatryczny wieloukładowy zespół zapalny związany z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (ang. Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome – Temporally Associated with SARS-CoV-2). Inną nazwą stosowaną w odniesieniu do tej jednostki chorobowej jest MIS-C, czyli wieloukładowy zespół zapalny u dzieci (ang. Multisystem Inflammatory Syndrome in Children).
Choroba ujawnia się u dzieci i młodzieży w każdym wieku po przebytym COVID-19, również bezobjawowo. Symptomy PIMS-TS to:

 • trwająca trzy dni wysoka gorączka, której nie da się zbić ogólnodostępnymi lekami, 
 • wybroczyny w jamie ustnej,
 • zaczerwione oczy,
 • wysypka na dłoniach i stopach, potem na reszcie ciała,
 • osłabienie i odwonienie,
 • objawy ze strony układu pokarmowego,
 • odwodnienie.

Pierwsze objawy przypominają chorobę bostońską (bostonkę). W przebiegu PIMS-TS dochodzi do zaburzeń kardiologicznych, niewydolności serca i zmian w naczyniach wieńcowych. Ponieważ choroba atakuje wiele układów w organizmie dziecka, pacjent wymaga jednoczesnej pomocy wielu specjalistów.

Czy dzieci muszą nosić maseczki?

Dzieci do lat 4 są zwolnione z obowiązku noszenia maseczek ochronnych. Powyżej tego wieku należy zasłaniać usta i nos maseczką lub zasłonić twarz szalikiem, chustką lub innym elementem ubioru.

Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie?

Rozmowa z dzieckiem o koronawirusie będzie wyglądała u każdego zupełnie inaczej. Po pierwsze dlatego, że dzieci w zupełnie inny sposób reagują na zaistniałe zmiany, po drugie zależy to od wieku dziecka i jego dotychczasowej wiedzy o świecie.
Podczas rozmowy należy być pewnym siebie, rzeczowym i szczerym. Nie można składać dzieciom obietnic, co do których spełnienia sami nie mamy pewności (np. to wszystko się zaraz skończy. Zaraz, czyli kiedy? Tego nie wiemy.). Będąc kłębkiem nerwów, rozmowa może odnieść odwrotny skutek niż zamierzony. Dziecko może wtedy przejąć lęk, który odczuwa mama lub tata i przestać czuć się bezpiecznie. Jeśli rodzic nie zna odpowiedzi na pytanie, lepiej przyznać to dziecku podkreślając, że bez względu na okoliczności, zadba o jego bezpieczeństwo najlepiej jak potrafi.

Czy można zarazić dziecko, karmiąc je piersią?

Do chwili obecnej nie potwierdzono obecności wirusa w mleku ciężarnej karmiącej piersią, co oznacza, że karmienie prawdopodobnie nie stanowi zagrożenia dla niemowląt. Dotąd żaden noworodek nie został zarażony w ten sposób.

Jestem w ciąży i mam covid. Czy moje dziecko po porodzie też będzie miało?

Barierę między płodem a matką stanowi łożysko, które chroni matkę przed antygenami płodu, a płód przed czynnikami zakaźnymi, które mogłyby przedostać się z organizmu matki. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, przedostanie się wirusa SARS-CoV-2 przez łożysko jest uznawane za bardzo mało prawdopodobne.

Kwarantanna dziecka a zasiłek opiekuńczy

W przypadku izolacji lub kwarantanny dziecka rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Taka sytuacja jest traktowana jak choroba. W przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola klubu dziecięcego czy szkoły, do których uczęszcza dziecko w wieku do 8 lat, rodzicom również przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego. Wówczas należy uzyskać zaświadczenie od dyrektora placówki.

Jak wygląda test na koronawirusa u dzieci?

Test na koronawirusa u dzieci wygląda tak samo jak u dorosłego. Warto jednak przygotować malucha do takiego badania i powiedzieć krok po kroku jak będzie wyglądało. Do wykonania zalecanego przez WHO genetycznego testu na koronawirusa pobierany jest wymaz z jamy ustnej oraz nosa, czyli górnych dróg oddechowych.
Na 2 godziny przed badaniem należy powstrzymać się od: spożywania jakiejkolwiek żywności – również cukierków, lizaków, landrynek, żucia gumy, picia – dotyczy to także wody, ssania tabletek odświeżających oddech lub na ból gardła, stosowania aerozoli i kropli do nosa lub gardła, niewskazane są także inhalacje i płukanie zatok, mycia zębów i płukania ust np. płynem odświeżającym lub zwykłą wodą, przyjmowania leków, ponieważ z reguły wiąże się to z popiciem ich płynem,

Czy dzieci przenoszą COVID-19?

Małe dzieci mogą przenosić wirusa SARS-CoV-2 na inne osoby w takim samym stopniu, co inne grupy wiekowe – nawet w sytuacji, gdy przechodzą zakażenie asymptomatycznie.

Dzieci poniżej 5. roku życia mogą mieć od 10 do nawet 100 razy więcej cząstek koronawirusa w materiale pobranym z gardła i nosa, co oznacza większy ładunek wirusa niż w przypadku starszych maluchów i dorosłych. Odkrycie to sugeruje większe ryzyko zarażenia się COVID-19 od najmłodszych, co zaobserwowano m.in. w przypadku wirusa RSV, inaczej syncytialnego wirusa oddechowego. Wirus ten, który podobnie jak SARS-CoV-2 ma geny (kwasy nukleinowe) w postaci RNA, występuje powszechnie wśród najmłodszych, w tym u niemal u wszystkich maluchów w wieku 2-3 lat.

Koronawirus u dzieci a leczenie

Dzieci z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19, które mają łagodne objawy, powinny być leczone w domu według zaleceń lekarza pediatry. Natomiast te z ciężkim przebiegiem choroby wymagają pobytu w szpitalu, na oddziale intensywnej terapii.

Jakie są objawy koronawirusa u dzieci?

U dzieci częsty jest bezobjawowy przebieg choroby. Zazwyczaj pojawiają się stany zapalne gardła, uszu i nosa oraz tzw. „truskawkowy” lub „malinowy”, czyli zaczerwieniony język. Po 2-3 tygodniach nawet niezauważonej infekcji u niektórych dzieci może wystąpić utrzymująca się ponad 5 dni gorączka, wysypka na tułowiu, obrzęk szyjnych węzłów chłonnych, dłoni i stóp, suchość ust oraz zaczerwienienie spojówek. Objawy te wskazują na wielonarządowy stan zapalny, który wymaga jak najszybszego leczenia, ponieważ zagraża życiu dziecka i może pozostawiać po sobie uszkodzenia mięśnia sercowego.

Symptomy COVID-19 u dzieci mogą przyjmować postać podobną do przeziębienia lub przejawiać się głównie w postaci zmian skórnych. Występują przede wszystkim na stopach, ew. na nogach lub rękach. Zmiany są zazwyczaj niewielkie, mają kolor purpurowo-fioletowy i często pojawiają się na palcach, również wokół paznokci. Są to tzw. „covidowe palce”, które mogą nie goić się nawet przez kilkadziesiąt dni. Oprócz sinych przebarwień na skórze mogą pojawiać się wysypki, obrzęki oraz oznaki niedokrwienia z zakrzepicą naczyń włosowatych w postaci czarnych plam.

Czy dzieci łagodniej znoszą koronawirusa?

Przebieg choroby koronawirusowej u dzieci często jest bezobjawowy lub po prostu wygląda jak zwykłe przeziębienie. Jest wiele hipotez, które nie są udowodnione naukowo, dlaczego dzieci łagodnie znoszą zakażenie koronawirusem. Wśród wysuwanych teorii pojawiają się te, że dzieci mają lepszą odporność i mniej chorób przewlekłych. Jednak nie możemy zapominać, że COVID-19 jest bardzo groźny i niebezpieczny.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Praca sezonowa. Jaką umowę podpisać?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 76

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
10 kwietnia, 8:19, Rodzic:

Dalej nic nie przysługuje dzieciom 8-12 lat. Szkoły zamknięte do 26 kwietnia. Jest to bardzo duży problem dla rodziców którzy pracują. Dzieci same w domu po 8 nieraz więcej godzin dziennie. Co mamy robić ????

Wez 500 i doloz troche i wynajmij opiekunke. I po problemie. My mamy was utrzymywac? Skonczy sie PIS Duda i rozdawnictwo.

G
Gość
15 kwietnia, 9:19, Mama 2 dzieci:

Mi to już sie robi nie dobrze jak czytam co rząd uchwala. Dalej nic nie uchwalił co z dziećmi od 8 lat. Ja mam dzieci 8 i 14 pracuje po 12 godzin i dzieci same w domu same muszą odrobić lekcje albo czekają do wieczora az ja przyjde z pracy. W pracy siedzę i się martwie. Paranoja . I idz pozniej człowieku na, wybory

Zazdro co? Tez bys posiedziala w domu biorac kase jak inne co? Masz 500 wiec oplac opiekunke i marsz do roboty.To kasa na dziecko a nie na twoje tipsy. Inni nie beda za was pracowac jak wy soe bedziecie wylegiwac

G
Gość

Niech siedza w domach. Inno za nie pracuja. PISowi odwalilo dokumentnie z tymi mamuskami. PO ma racje mowiac ze PIS hoduje patologie. Ale jak panie Sutryku urzednicy ktorzy za nie tyraja zbuntuja sie i zastrajkuja to bedzie pan mial wesolo!!!

G
Gość

Ja mam takie pytanie czy jest możliwość że pracodawca wypłaca pracownikowi który jest na opiece dziecka do lat 8 z powodu zamknięcia szkół nie 80% o którym jest mowa a mniej (71%) tylko dlatego że w lutym był tydzień na opiece na chorym dzieckiem ?

G
Gość

Mam umowę o pracę na najniższą krajowa ale musiałem iść na zasiłek opiekuńczy dostałem 695 zł pierwszej transzy

Czy mogę się ubiegać jeszcze o jakąś pomoc od państwa lub pracodawcy?

M
Mama 2 dzieci

Mi to już sie robi nie dobrze jak czytam co rząd uchwala. Dalej nic nie uchwalił co z dziećmi od 8 lat. Ja mam dzieci 8 i 14 pracuje po 12 godzin i dzieci same w domu same muszą odrobić lekcje albo czekają do wieczora az ja przyjde z pracy. W pracy siedzę i się martwie. Paranoja . I idz pozniej człowieku na, wybory

M
Monika Gawlik

Zacznijmy od pierwszego czyli komunikacji która pomiędzy urzędnikiem a klientem nie istnieje jak mam złożyć nie zbędne dokumenty jak ciężka się porozumieć z osobą która to prowadzi!! Moja sprawa ciągnie się od stycznia tego roku gdzie partner pracował 3miesiace zagranica i nie ma kontynuacji umowy wrócił tu nie pobieralismy nic z tamtego kraju tu mieszkamy dzieci chodzą tu do przedszkola a ja też tu pracuje ciezko wydać decyzje i przyjąć dokumenty nie zbędne do wydania decyzji. Jeśli ktos nie potrafi odebrać telefonu i wysłuchać petenta i przyjąć dokumentow. To jak to mozliwie jest rozwiązanie sytuacji!!!???

R
Rodzic

Dalej nic nie przysługuje dzieciom 8-12 lat. Szkoły zamknięte do 26 kwietnia. Jest to bardzo duży problem dla rodziców którzy pracują. Dzieci same w domu po 8 nieraz więcej godzin dziennie. Co mamy robić ????

G
Gość

Hej. A co zrobić jak się wraca z macierzyńskiego. I miało się dziecko oddać do żłobka od 1 kwietnia. A one już były zamkniete i się umowy nie podpisalo. Czy przysługuje ten zasiłek?

G
Gość
30 marca, 2:53, Gość:

Mój 9letni syn zostaje sam w domu od godz 5.00 do ok.14.30 -15.00 bo pracuje w markecie i MUSZE zostać nadgodziny bo tak każą ....zadzwonić mogę do niego tylko na 15minutowej przerwie ok godz 11.00 ...Jak zadzwoni do mnie odebrać nie mogę jak jestem na kasie i czy ktoś się pyta czy dziecko jest bezpieczne czy da sobie radę , czy coś zje bo przecież nie może sobie piecyka gazowego zalonczyc żeby sobie coś ciepłego zjeść ...za sprzęt elektroniczny też nie jest nikt pewien ...więc pytam się CO Z PRAWEM

" ODPOWIEDZIALNY RODZIC " Ale karę to szybko nam rodzicom można wlepic czy do sadu rodzinnego oddać .....

Odpowiedzialność karna rodziców za brak należytej opieki

nad dzieckiem

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa karnego oraz prawa wykro-

czeń penalizują bezpośrednio lub pośrednio niektóre przejawy narusze-

nia obowiązków rodzicielskich35 i przewidują możliwość pociągnięcia

rodziców lub opiekunów do odpowiedzialności za brak należytej opieki

nad dzieckiem, którego skutkiem może być narażenie dziecka na niebez-

pieczeństwo.

Oczywiście popieram Panią w 100%, to jest farsa.

E
Ela

Parodia ..

Córka 11 marca obchodziła 8 lat, mimo że nadal jest w pierwszej klasie nie należy mi się zasiłek. Czy takie dziecko nie potrzebuje opieki ? Oczywiście zgadzam się z innymi rodzicami i uważam że zasiłek powinien obejmować dzieci do 12 roku życia. Biorąc pod uwagę również to że lekcjami i zadaniami zostają obarczeni rodzice

G
Gość

Witam, mój syn jest niepełnosprawny , leżący z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym 25 lat. Decyzja Wojewody tak jak żłobki i szkoły zamkniecie placówki ŚDS . Jak zawsze zapomina się o osobach najsłabszych, proszę powiedzieć co mamy z mężem zrobić oboje pracujemy. Pisze wszędzie ... nikt nie potrafi pomóc , odpowiedzieć.. przecież mamy politykę prorodzinną . Takie osoby nie zagłosują po prostu są zbędne. Tylko ja zawsze pracowałam nigdy nie poszłam po zasiłki gdzie uczciwość . Moje dziecko nie weźmie sobie samo kanapki , nie włączy telewizora ... żenada. Piszą o nowelizacji ustawy, kiedy ? Dla ciekawości osoby dorosłe niepełnosprawne na cały rok mogą być 14 dni chore - tyle należy mi się opieki. Nie wiem czy ktoś rozumie sytuację i problem, ale kiedy syn choruje to jest minimum 2 - 3 tygodnie...o czym mówimy . Zawsze czujemy się ludźmi gorszej kategorii ..

G
Gość

Mój 9letni syn zostaje sam w domu od godz 5.00 do ok.14.30 -15.00 bo pracuje w markecie i MUSZE zostać nadgodziny bo tak każą ....zadzwonić mogę do niego tylko na 15minutowej przerwie ok godz 11.00 ...Jak zadzwoni do mnie odebrać nie mogę jak jestem na kasie i czy ktoś się pyta czy dziecko jest bezpieczne czy da sobie radę , czy coś zje bo przecież nie może sobie piecyka gazowego zalonczyc żeby sobie coś ciepłego zjeść ...za sprzęt elektroniczny też nie jest nikt pewien ...więc pytam się CO Z PRAWEM

" ODPOWIEDZIALNY RODZIC " Ale karę to szybko nam rodzicom można wlepic czy do sadu rodzinnego oddać .....

Odpowiedzialność karna rodziców za brak należytej opieki

nad dzieckiem

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa karnego oraz prawa wykro-

czeń penalizują bezpośrednio lub pośrednio niektóre przejawy narusze-

nia obowiązków rodzicielskich35 i przewidują możliwość pociągnięcia

rodziców lub opiekunów do odpowiedzialności za brak należytej opieki

nad dzieckiem, którego skutkiem może być narażenie dziecka na niebez-

pieczeństwo.

G
Gość
24 marca, 12:12, Gość:

Może należałoby powrócić do tematu zwiększenia wieku do lat 12 problem nie zniknął a wszędzie już cisza co my mamy rodzice dalej robić z tymi dziećmi ????? Dochodzą zdalne nauczania uważacie ze dziecko 9 nawet 11 lat może samo siedzieć 10 godzin w domu ???? To jest chore naprawdę

24 marca, 12:43, Gość:

Witam, może jakaś petycja?

Gdzieś trzeba nagłośnić problem, zebrać ludzi i uderzyć do rządzących.

To jest chore, że Nas rodziców z tym samych zostawili!

Banda part@czy serio!

24 marca, 13:46, Gość:

Dokładnie zgadzam się minimum do 12 r. z. Powinno być to prawo opieki. Mam syna co miesiąc temu skończył 8 lat. Jest w pierwszej klasie. Co mam z nim zrobić?

24 marca, 15:36, Ewelina:

Trzeba się upominać. Pisać na FB do premiera , gdzie się da.

26 marca, 18:05, Gość:

Piszę wszędzie gdzie się da. Nawet media chciałam zainteresować tym tematem. Powiem tak wszyscy mają ten temat w nosie. A my rodzice powinniśmy się zwolnić z pracy to może dostaniemy wsparcie z państwa. Paranoja

Ja już napisałam maila w tej sprawie do rady ministrów i zero cisza. Może się jakoś nie wiem zgadamy i nagłośnimy tą sprawę. Co mi po 2 dniach opieki na zdrowe dziecko wg kodeksu jak pandemia sie w ciągu 2dni nie skończy.

Agata

G
Gość

Sądze, że tych próśb i tak nikt nie wysłucha. Nie wiem gdzie to można nagłośnić... też mam problem z córką, bo przecież z dziadkami mamy kontakty ograniczyć do minimum. BEZMYŚLNY RZĄD.

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu