Koronawirus a praca. Pytania od czytelników i odpowiedzi ekspertów [25.03.2020 r.]

Maciej Mituła
Maciej Mituła
Szef każe iść na urlop? Boisz się przyjść do pracy? Nie wiesz, czy dostaniesz wypłatę? Kończy ci się umowa? Pracujesz w kadrach lub dziale HR? Jesteś przedsiębiorcą? Epidemia koronawirusa w Polsce rodzi wiele pytań i problemów dla pracowników oraz pracodawców. W związku z tym przygotowaliśmy serwis specjalny, w którym będziemy starać się odpowiedzieć na najistotniejsze pytania nadesłane przez czytelników. Odpowiedzi udziela Maciej Mituła, specjalista prawa pracy, redaktor Strefy Biznesu.


Pytanie nr 203

Mam umowę o pracę. W związku z zaistniałą sytuacją mój pracodawca zdecydował się zamknąć zakład pracy na okres dwóch tygodni (16-29 marca). Dodam, że nie mamy możliwości pracy z domu. W związku z tym ostatniego dnia kiedy byłam w pracy (14 marca) powiedział żebym wypisała wniosek o urlop wypoczynkowy na ten okres. Nie zdając sobie sprawy z przysługującego mi wynagrodzenia postojowego podpisałam wniosek. Czy w związku z tym, po powrocie do pracy mam prawo anulować dany wniosek i prosić pracodawcę o wypłatę wynagrodzenia postojowego za dany okres?

Niestety nie można anulować wykorzystanego urlopu. Jeśli został złożony wniosek, pracodawca go zaakceptował, a sam urlop został udzielony, to sprawa jest zamknięta.


Pytanie nr 202

Witam mam pytanie moja córka jest zatrudniona na umowę zlecenie do końca czerwca z powodu pandemii właścicielka zamyka sklep czy przysługuje jej postojowe.

Wynagrodzenie postojowe (art. 81 KP) przysługuje osobom zatrudnionym w oparciu o Kodeks pracy (np: umowa o pracę). W przypadku umowy zlecenia takie wynagrodzenie nie przysługuje.


Pytanie nr 201

Mam zasadnicze pytanie. Od 17 firma kazała Nam wypisać zaległe urlopy. Dziś poinformowali Nas że do 20 kwietnia firma nie ruszy i mamy wybrać kolejne urlopy czy mają takie prawo? Postojowego nie płacą...

Pracodawca nie ma prawa wysyłać pracownika na urlop (po za zaległym). Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 81), jeżeli zamknięcie zakładu pracy nastąpiło w związku z decyzją pracodawcy, a pracownik jest gotowy do podjęcia pracy, to przysługuje mu prawo do wynagrodzenia postojowego. 100% jeśli w umowie jest stawka godzinowa lub miesięczna. W przypadku pracy na akord lub prowizję należy się z kolei 60% stawki. Wynagrodzenie postojowe musi wynosić co najmniej najniższą krajową. Pracodawca nie może nie wypłacić takiego wynagrodzenia, gdyż ono wynika wprost z KP.


Pytanie nr 200

Jestem mamą dwójki dzieci ( 5 lat i 8 lat), zarówno przedszkole i szkole są zamknięte. Od 13.03 do 25.03 złożyłam wniosek o opiekę nad dzieckiem 5-cio letnim.Czy mogę ją przedłużyć? Jeżeli tak, to na jaki okres czasu? Kiedy mam złożyć kolejny wniosek? Kto wypłaca mi zasiłek ( pracodawca czy ZUS)?

Może Pani złożyć wniosek o nowy zasiłek, najlepiej jak najszybciej, by zachować ciągłość. Jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób, to zasiłek wypłaca ZUS.


Pytanie nr 199

Podpisałam umowę zlecenie 10 lutego 2020 roku. Opłacam składkę chorobową. Czy przysługuje mi się zasiłek opiekuńczy na dziecko ?

Tak, może Pani starać się o zasiłek. Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje bez okresu wyczekiwania.


Pytanie nr 198

Pracuję na 1/2 etatu jestem na urlopie bezpłatnym od 18.03. Na własną prośbę w związku z korona wirusem szef zgodził się do 29 .03. Ja chciał bym go przedłużyć.Czy pracodawca może mi odmówić.

Pracodawca ma prawo odmówić udzielenia zgody na urlop bezpłatny. Należy jednak zachować formę pisemną.


Pytanie nr 197

Jestem zatrudniona na umowie o prace na czas nieokreślony. Do lutego przebywałam na rocznym urlopie po urodzeniu dziecka. Następnie wzięłam zaległy urlop, na którym obecnie jestem. Urlop ten mam do 8 kwietnia. Od 1 kwietnia syn miał iść do żłobka. Z uwagi na zaistniałą sytuacje żłobek jest zamknięty. Czy mogę od 9 kwietnia skorzystać z opieki nad dzieckiem z tytułu zamkniętego żłobka ?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, kiedy dziecko uczęszczało do żłobka/przedszkola/szkoły. W Pani przypadku mamy do czynienia z sytuacją w której placówka została zamknięta zanim dziecko zostało do niej posłane. Zatem zasiłek nie będzie przysługiwał.


Pytanie nr 196

Złożyłam wypowiedzenie, którego okres trwać powinien do końca kwietnia 2020 roku. Od maja miałam być zatrudniona w inne placówce, lecz ze względu na szerzącą się epidemię nie mogę podpisać tymczasowo umowy z kolejną firmą w związku z przestojem. Co mogę w takiej sytuacji zrobić aby nie zostać bez pracy ?

Może Pani jedynie prosić pracodawcę o wycofanie wypowiedzenia. Jeśli się zgodzi, zachowa Pani etat. Ma prawo jednak odmówić.


Pytanie nr 195

Ponownie złożyłem w pracy (wojsko) wniosek o opiekę nad dzieckiem (poniżej 8 roku życia) z powodu zamknięcia przedszkola, jednak dowódca nie wyraził zgody na przedłużenie mojej nieobecności twierdząc, że teraz kolej drugiego rodzica. Czy ma takie prawo?

Nie ma prawa do odmowy. Zasiłek opiekuńczy jest prawem przysługującym pracownikowi, a jego udzielenie nie jest kwestią uznaniową pracodawcy. Drugi pracownik również może pójść na zasiłek. To pracodawca odpowiada za organizację pracy i zorganizowanie zastępstw.


Pytanie nr 194

Od trzech dni przebywam na L4. Dziś pracodawca poinformował, ze obcina nam wynagrodzenie o 50%. Czy w związku z tym dostane 80% wypłaty liczonej od zmniejszonej podstawy o 50%, czy póki jestem na L4 będę miała wypłatę w wysokości 80% od standardowego wynagrodzenia?

Pracodawca nie ma prawa obniżać wynagrodzenia bez wcześniejszego podpisania porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia warunków pracy i płacy przyjętego przez pracownika. W dalszym ciągu jest Pani zatrudniona na tą samą stawkę. Wynagrodzenie za czas choroby płatne jest w wysokości 80% średniego miesięcznego wynagrodzenia za ostatnie 12 miesięcy.


Pytanie nr 193

Pracuję w korporacji na recepcji. Od dwóch tygodni cała firma pracuję zdalnie, ale szef chce żebym przyjeżdżała do pracy „bo ktoś musi odbierać paczki”. Nie czuję się bezpiecznie tym bardziej, że muszę pokonać drogę do pracy autobusem i metrem co zajmuje godzinę. Czy szef może zmusić mnie do pracy? W jaki sposób mogę rozwiązać taką sytuację? Pracuję na umowę na czas nieokreślony i przez ostatnie dwa tygodnie pracowałam z domu jak wszyscy pracownicy.

Polecenie pracy zdalnej to prawo, ale nie obowiązek pracodawcy. To pracodawca odpowiada za organizacje pracy w zakładzie. Ma prawo wybrać, którzy pracownicy będą wykonywać obowiązki zdalnie, a którzy na miejscu. Ponadto pracodawca ma prawo w każdej chwili odwołać pracownika z pracy zdalnej i polecić mu wykonywania obowiązków stacjonarnie.


Pytanie nr 192

Dzień dobry, chciałbym dowiedzieć się więcej na temat moich praw w obecnej sytuacji. Pracuję na budowie która aktualnie jest zamknięta z powodu obecnie panującej epidemii. Szef poinformował mnie tylko że praca jest odwołana. Czy przysługuje mi w tym przypadku wynagrodzenie postojowe? Umowę o pracę zawarłem 16 marca.

Tak, przysługuje wynagrodzenie postojowe płatne 100%, jeśli w umowie określona jest stawka godzinowa lub miesięczna. Jeśli takiej stawki nie ma (praca na akord lub prowizję) przysługuje 60% wynagrodzenia, nie mniej niż najniższa krajowa.


Pytanie nr 191

W związku z epidemia w firmie której pracuję nie ma już nowych zamówień, w związku z tym szef kazał nam iść na urlop bezpłatny. Czy jest to zgodne z prawem? Jeśli będziemy na urlopie bezpłatnym to zostaniemy po pewnym czasie bez pieniędzy na życie.

Pracodawca nie ma prawa wysłać pracownika na urlop bezpłatny. Taki urlop jest wysyłany tylko i wyłącznie na wniosek pracownika.


Pytanie nr 190

Chciałbym zapytać czy żona musi rezygnować z opieki na dziecko z powodu koronawirus, jeżeli mnie firma wysyła na urlop wypoczynkowy.

Pracodawca może wysłać tylko na urlop zaległy. Jeśli mąż będzie w domu będzie w stanie sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem. W związku z tym zasiłek na opiekę nad dzieckiem nie będzie Pani przysługiwał.


Pytanie nr 189

Witam, koleżance doszły słuchy, że jej firma chce zgłosić upadłość, czy w takiej sytuacji zostaną jej wypłacone pieniądze za przepracowany miesiąc?

W tej sytuacji zastosowanie ma art. 36.1 KP. Przysługuje prawo za okres wypowiedzenia oraz odprawa, jeśli zakład pracy zatrudniał co najmniej 20 osób.


Pytanie nr 188

Pracodawca w związku z epidemią chce wszystkim pracownikom obniżyć etat do 50% na 3 miesiące. Skoro nie weszły jeszcze przepisy o 40% dofinansowaniu przez państwo czy jest to możliwe bez podpisywania aneksów/nowych umów?
Czy w takim przypadku nie lepiej byłoby wypłacać 60% z powołania na art 81 KP?

Bez podpisania aneksu do umowy lub wypowiedzenia warunków pracy i płacy, pracodawca nie ma do tego prawa. Wciąż Państwo zachowujecie 100% wynagrodzenia. Przepis art. 81 Kodeks pracy wskazuje jasno - jeśli w umowie jest stawka godzinowa lub miesięczna, należy się pełne wynagrodzenie. 60% dotyczy jedynie pracy na akord lub prowizję.

Pytanie nr 187

Jestem zatrudniony na umowie o pracę oraz prowadzę własną działalność. Jeśli złożę wniosek na opiekę nad dzieckiem do mojego zakładu pracy to mogę wykonywać zdalnie moja pracę w mojej firmie?

Każdy stosunek pracy, zlecenie czy działalność są odrębnymi tytułami do ubezpieczenia chorobowego z którego wypłacany jest zasiłek. W związku z tym jeśli godziny pracy nie kolidują z opieką nad dzieckiem, to można jednocześnie pobierać zasiłek i wykonywać pracę z innego tytułu.


Pytanie nr 186

Chciałam zapytać, czy jeżeli pracuje w sklepie, pracodawca podczas epidemii powinien wypłacać pracownikom szkodliwe? Ponieważ jakby nie patrzeć w tej sytuacji narażamy swoje zdrowie.

Nie ma przepisu wymuszającego dodatek w takiej sytuacji.


Pytanie nr 185

Pracodawca zmusza mnie do wzięcia całego już urlopu lub pójścia na zwolnienie lekarskie, ponieważ pracuje w galerii handlowej i w aktualnej sytuacji nie mam możliwości pracy. Co w tym przypadku zrobić ?

Nie musi Pani podejmować żadnej czynności. Przysługuje Pani prawo do wynagrodzenia postojowego płatnego 100%


Pytanie nr 184

Jeżeli jestem na urlopie opiekuńczym a umowa zlecenie wygasa mi pod koniec miesiąca (31.04) a placówka (żłobek) dziecka jest dalej zamknięta czy należy mi się dalej przedłużenie umowy ze względu na zamknięta placówkę czy tez nie ?

Niestety nie. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, kiedy wygasł tytuł do ubezpieczenia chorobowego,


Pytanie nr 183

Jestem mamą, żłobek został zamknięty, w tym samym czasie mój pracodawca wstrzymał pracę. Mam umowę na czas nieokreślony. Moje pytanie jest takie : czy powinnam składać świadczenie o opiekę na dziecko, skoro wszystko zostaje jeszcze przedłużone o kolejne dwa tygodnie. Czy szef jest zobowiązany wypłacić mi minimalne wynagrodzenie ? Czy może nie wypłacić z racji tego, że nie pracuje?

W tym przypadku przysługuje Pani wynagrodzenie postojowe płatne 100%. Nie będzie przysługiwał zasiłek.


Pytanie nr 182

Znalazłam ten e-mail w internecie więc stwierdziłam, że napiszę a nóż okaże się, że dostanę odpowiedź na moje pytanie. Chodzi o to, że firma, w której pracuje została zamknięta na czas epidemii i pracodawca wprowadza wynagrodzenie postojowe 60% i tu moje pytanie, czy jeśli na ten czas miałabym zwolnienie lekarskie to czy jest szansa że wtedy za ten czas moje wynagrodzenie wyniesie 80% jak to bywa podczas L4, czy wręcz pogorszę swoją sytuację i dostanę 80% ale tego postojowego a to jest różnica.

Wynagrodzenie postojowe zgodnie z Kodeksem pracy wynosi 100%. Zapis o 60% wynagrodzenia dotyczy jedynie tylko pracowników, którzy nie mają w umowie o pracę ustalonej stawki za godzinę lub miesiąc (pracują np: na akord lub prowizję). Pani pracodawca wprowadził pracowników w błąd. W przypadku L4 podstawą do obliczenia zasiłku jest średnia miesięczna z ostatnich 12 miesięcy, a nie wynagrodzenie postojowe.


Pytanie nr 181

Maz od poniedziałku będzie na tak zwanym płatnym postojowym i czy ja w tym okresie mogę skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 8? Jestem zatrudniona na umowę o pracę

W tej sytuacji nie przysługuje prawo do zasiłku, gdyż jeden z rodziców może sprawować opiekę, a za ten czas otrzymuje normalne wynagrodzenie.


Pytanie nr 180

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Korzystam z opieki z powodu koronowirusa. Jestem jedynym pracownikiem. Kto wypłaci mi ten rodzaj świadczenia, pracodawca razem z wynagrodzeniem za pozostałą część miesiąca czy muszę czekać na wypłatę zasiłku z ZUSu?

W przypadku zakładu pracy zatrudniającego mniej niż 20 osób, zasiłki wypłaca ZUS.


Pytanie nr 179

Mam pytanie : pracownica korzysta z zasiłku opiekuńczego ze względu na korona wirus, czy pracodawca w tym czasie może wręczyć/ przesłać pracownicy porozumienie zmieniające wynagrodzenie obniżając o 40% wraz z premią, bardzo będę wdzięczna za odpowiedź

W czasie l4, urlopu czy zasiłku, pracodawca nie ma prawa zmieniać warunków pracy. Dopiero po powrocie pracownika, szef może zaproponować nowe warunki. Jako, że jest to jedynie propozycja, pracownik nie ma obowiązku wyrażać zgody. Zachowuje więc prawo do dotychczasowego wynagrodzenia ujętego w umowie o pracę. Zmiana warunków pracy i płacy może nastąpić również na drodze wypowiedzenia zmieniającego. Tutaj jednak przepisy mają analogiczne zastosowanie, tj. brak zgody pracownika, nie zmienia dotychczasowych warunków, jednakże w tym przypadku odmowa pracownika rozpoczyna z automatu bieg wypowiedzenia umowy o pracę.


Pytanie nr 178

W przypadku, gdy żona pracownika przebywa w domu na L4, to pracownik może wystąpić z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy na dzieci?

Jeżeli matka jest niezdolna do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (np. z powodu choroby), to ojciec ma prawo skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dzieci


Pytanie nr 177

Nasz dział jest działem serwisowym i pracujemy w równoważonym systemie pracy. Z braku możliwości realizacji serwisu, pracodawca zdecydował się na wysłanie nas na tzw. minusy tzn. pozostajemy w domu, a czas pobytu w domu np. 40 godzin, będziemy musieli odpracować w późniejszym terminie. Drugą i bardziej niejasną sprawą, jest przymusowy odbiór już wypracowanych godzin w tym systemie pracy. Dodam tylko, że nie został nam przedstawiony wcześniej żaden harmonogram.

W równoważnym systemie czasu pracy, pracodawca może dowolnie ustawiać grafik pod warunkiem zachowania dobowych i tygodniowych norm czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Pracodawca ma jednak obowiązek przedstawić wcześniej szczegółowy harmonogram pracy. Szczegółowe przepisy powinny być zapisane w regulaminie pracy w lub w zakładowym układzie zbiorowym.


Pytanie nr 176

Pracuje w jednej z dużych ogólnopolskich sieci fitness, właściwie nie pracuje ponieważ jest zastój, jednak mam umowę (zlecenie) z tą firmą i w związku z tym mam pytanie. Mianowicie - pracodawca już oświadczył, że za miesiąc marzec dostanę wynagrodzenie zgodnie z grafikiem, jednak do tej pory nie wiadomo co z kwietniem. Wyczytałem na jednej ze stron, że mając śmieciówkę, tak naprawdę nie mam żadnej ochrony i w kwietniu jak pracodawca zechcę, to mogę nie dostać nic. Czy to prawda? Nie mam grafiku na kwiecień, więc ciężko domagać się wypłaty, skoro na umowie tylko stawka godzinowa, ale czy na pewno?

Umowa zlecenia jest umową cywilno-prawną, w związku z tym nie mają tutaj zastosowania przepisy Kodeksu pracy chroniące zatrudnione osoby (za wyjątkiem BHP). W przypadku takiej umowy, pracodawca ma prawo wypłacić wynagrodzenie tylko za faktycznie przepracowane godziny.


Pytanie nr 175

Mój mąż miał od października L4 z powodu zerwania ścięgna Achillesa. Z dniem 1 kwietnia kończy mu się to L4 i prawdopodobnie lekarz skieruje go do pracy. Problem polega na tym że medycyna pracy jest zamknięta z powodu koronawirusa i jak w tej sytuacji ma wrócić do pracy?

Jest to problem, który w czasie epidemii dotknął sporej grupy pracowników. Zgodnie z prawem, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni, jeśli ten nie przejdzie kontrolnych badań lekarskich. Czas pomiędzy ukończeniem L4, a badaniem lekarskim będzie traktowany jako usprawiedliwiona nieobecność w pracy bez prawa do wynagrodzenia. Niestety prawo jest tutaj stanowcze. Z doniesień medialnych wiadomo, że problem dostrzegł resort pracy i w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia pracuje nad tymczasowymi przepisami. Na razie jednak nie znamy szczegółów, więc pozostaje czekać na kolejne doniesienia.


Pytanie nr 174

Mój narzeczony pracuje normalnie do końca miesiąca w pełnym wymiarze pracy. Od nowego miesiąca czyli od kwietnia szef zarządził , że pracują w trybie 1/2 etatu ze względu na sytuację na świecie. Powiązane jest to tym że duża część zleceń jest z Francji , Niemiec, Włoch. Moje pytanie brzmi czy należy mu się zasiłek, a jeżeli nie to w jakiej wysokości może spodziewać się wynagrodzenia?

Pracodawca nie może "zarządzić" obniżenia wymiaru czasu pracy. By mogło tak być konieczne jest podpisanie aneksu do umowy (porozumienie zmieniające) lub wręczenie wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Jeśli pracownik przyjmie nowe warunki, to będzie otrzymywał proporcjonalnie niższe wynagrodzenie. Zasiłek przysługuje w momencie utraty zatrudnienia po spełnieniu warunków opisanych w ustawie.

Pytanie nr 173

Czy ojcu dziecka (do lat 8) zatrudnionemu na umowę o pracę należy się dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia przedszkola, podczas gdy matka dziecka przebywa w domu na urlopie macierzyńskim z młodszym dzieckiem (8 miesięcznym) ?

Jeżeli matka jest w stanie sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem/dziećmi, to ojcu nie przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego.


Pytanie nr 172

Czy w związku z panującą pandemią COVID-19, przysługuje urlop na dziecko mimo iż nie uczęszczało ono jeszcze do żadnej szkoły?

Jeśli dziecko jest zdrowe to niestety nie przysługuje zasiłek opiekuńczy. Można jedynie się starać o 2 dni opieki na dziecko.


Pytanie nr 171

Mam dwóch pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony. Czy w obecnej sytuacji mogę podpisać z nimi porozumienie zmieniające na ćwierć etatu?

Pracodawca w każdej chwili (bez względu na epidemię) może zaproponować pracownikom podpisanie porozumienia zmieniającego. Jednakże pracownicy mają prawo odmówić podpisania takiego dokumentu. Wtedy też, jeśli zachodzi taka potrzeba, pracodawca może wręczyć pracownikom wypowiedzenie warunków pracy i płacy (tzw. wypowiedzenie zmieniające). Jeśli pracownik nie zgodzi się na nowe warunki, rozpoczyna się bieg wypowiedzenia umowy o pracę.


Pytanie nr 170

Mam pytanie. Kobieta jest teraz w 7 miesiącu ciąży i jest za zwolnieniu. Jednocześnie opiekuje się niespełna dwuletnim dzieckiem. Czy ojcu dziecka w takiej sytuacji przysługuje opieka na dziecko ewentualnie partnerkę

Jeśli kobieta z przyczyn zdrowotnych (np: zagrożona ciąża, osłabienie organizmu) nie jest w stanie sprawować samodzielnej opieki nad dzieckiem, to zasiłek przysługuje ojcu/partnerowi.


Pytanie nr 169

Do tego 21marca pracowałam normalnie. Od 23 marca jestem na urlopie zaległy, a od dziś zakład stanął nie wiadomo do kiedy czy dostanę za ten czas wynagrodzenie.

Zgodnie z Kodeksem pracy przysługuje Pani prawo do 100% wynagrodzenia tzw. postojowe.


Pytanie nr 168

Mąż nic nie podpisał żadnego urlopu bezpłatnego tylko szef zadzwonił i powiedział że misiac ma urlopu bezpłatnego A skoro mąż nie podpisał tego urlopu to z jakiego zasiłku może mąż skorzystać

Skoro mąż nic nie podpisał, w dalszym ciągu zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.


Pytanie nr 167

Czy pracodawca ma prawo rozwiązać umowę z dniem rozpoczynającym moją 14 dniową kwarantanne zarządzoną przez Inspektora Sanitarnego ? Dodam że wracałem do kraju z czerwonej strefy w której wykonywałem swoje obowiązki na rzecz pracodawcy.

Pracodawca nie ma prawa rozwiązać umowy o pracę w czasie usprawiedliwione nieobecności w pracy. Do takich sytuacji zalicza się kwarantanna. Szef może to zrobić dopiero po powrocie do pracy.


Pytanie nr 166

Pracodawca w związku z COVID-19 planuje zrobić przerwę w pracy.Co w sytuacji kiedy pracownik nie ma już urlopu zaległego co w takiej sytuacji , jak wygląda kwestia wynagrodzenia?

Pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia postojowego płatnego 100%


Pytanie nr 165

Obecnie przebywam na opiece nad 7letnim dzieckiem. Kwarantanna została przedłużona do 12kwiernia. Czy przedłużono także dodatkowe dni opieki nad dziećmi? Okres opieki kończy się dziś.

Należy złożyć nowy wniosek o opiekę, gdyż poprzedni był przyznany na ściśle określony czas.


Pytanie nr 164

Czy zakaz wychodzenia z domu dotyczy się do podróży służbowych do sąsiedniego województwa? Pracodawca twierdzi, że jest to to samo, co droga do pracy.

Podróż służbowa to wciąż świadczenie pracy. Nie ma tutaj zakazu.


Pytanie nr 163

Chciałam dopytać czy ten zasiłek opiekuńczy mogę wziąć w dowolnym momencie póki przedszkola i szkoły zamknięte czy muszę od 26 marca i czy trzeba wykorzystać to ciągiem czy np w dni które mąż może być z dzieckiem ja idę do pracy i wypisuje te w których będzie dziecko pod moja opieka?

Zasiłku nie trzeba wykorzystywać ciągiem. To pracownik decyduje za które dni chce otrzymać zasiłek. Należy jednak wypisać nowy wniosek, kiedy po zakończeniu pierwszego.


Pytanie nr 162

Mam pytanie czy beda na l4 od 30 marca do 7 kwietnia. A w tym czasie zakład planuje zamknięcie z zakładu na czas epidemii. Czy będę musiała dopracować te dni.

Nie będzie Pani musiała odpracowywać tych dni, gdyż zakład pracy zamyka się nie z Pani powodu. Za ten czas przysługuje wynagrodzenie postojowe płatne 100%.

Pytanie nr 161

Chciałabym się dowiedzieć jak wygląda stawka urlopu postojowego, w jakiej mierze wysokość wynagrodzenia zależy od pracodawcy? Mój chłopak pracuje w firmie produkcyjnej, ma określoną stawkę godzinową wynagrodzenie zasadniczego, ma umowę na czas nieokreślony. Pracodawca chce zamknąć przedsiębiorstwo na dwa tygodnie (wstępnie) i usilnie wręcz namawia pracowników żeby wykorzystali urlop zaległy (ok z tym się zgodzę) ale w dalszym czasie żeby korzystali z urlopu WYPOCZYNKOWEGO który przysługuje im6na ten rok. Czy ma prawo zmusić ich do urlopu skoro to decyzja pracodawcy zamykają firmę a pracownicy w dalszym ciągu są gotowi do świadczenia pracy? Podsumowując czy ma prawo zmusić pracowników do wzięcia urlopu wypoczynkowego i jakich wysokości wynagrodzenia może się spodziewać w przypadku urlopu postojowego?

Pracodawca ma prawo wysłać pracownika na urlop zaległy w każdej chwili, nawet wbrew jego woli. Jednocześnie pracodawca nie ma prawa zmuszać pracowników do wykorzystania aktualnego urlopu (jedynie może to zrobić w okresie wypowiedzenia). W czasie urlopu pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Tzw. postojowe wynosi 100% w przypadku jeśli w umowie określona jest stawka godzinowa lub miesięczna. W przypadku pracy na akord lub prowizję - jest to 60%.


Pytanie nr 160

Pracowałam w hotelu na czarno bo mam dodatki z MOPSU ponieważ jestem wdowa wychowuje sama dwójkę dzieci. Proszę powiedzieć czy jest jakaś możliwość o pomoc przez pandemia straciłam pracę mam tylko zasiłki rodzinne i rentę rodzinna za odpowiedź z góry dziękuję

Jeżeli pracowała Pani bez umowy, to w świetle prawa nie była Pani zatrudniona, więc nie przysługują Pani żadne świadczenia. Może Pani jedynie złożyć doniesienie do Państwowej Inspekcji Pracy o ustalenie stosunku pracy. Wtedy można się starać o zaległe wynagrodzenie, ekwiwalent bądź odprawę.


Pytanie nr 159

Mam dwie córki jedna 2.5 roku a druga 1 rok. Starsza córka chodziła do żłobka. Kończy mi się urlop macierzyński. Czy muszę wykorzystać zaległy urlop czy mogę skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Niestety, ale nie przysługuje Pani w tej sytuacji zasiłek opiekuńczy. Wynika to z dwóch faktów. Za okres urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego nie są pobierane składki na ubezpieczenie chorobowe, a tylko ich opłacanie uprawnia pracownika do prawa do zasiłku opiekuńczego. Po drugie, aby otrzymać zasiłek, pracownik musi być wcześniej dopuszczony do pracy. Jeśli przebywała Pani w ciąży na L4 dłużej niż 30 dni, to przed rozpoczęciem pracy musi Pani przejść kontrolne badania lekarskie. Dopiero mając zaświadczenie od lekarza można rozpocząć pracę i przejść na zasiłek. Warto również wspomnieć, że zasiłek opiekuńczy płatny jest 80%, zaś urlop zawsze 100%.


Pytanie nr 158

Jestem aktualnie w dość dziwnej sytuacji. Przebywam od dwóch tygodni na urlopie zagranicą, ale ze względu na odwołanie lotów nie nam jak wrócić do kraju. Czy w takiej sytuacji każdy dodatkowy dzień kiedy nie pojawię się w pracy zmusza mnie do wzięcia urlopu, czy jest na to może jakieś inne rozwiązanie?

Mamy tu do czynienia z nieobecnością w pracy, którą należy usprawiedliwić. Każdy dodatkowy dzień nie zamienia się z automatu na urlop. To pracownik musi złożyć stosowny wniosek, a pracodawca go zaakceptować. Przede wszystkim należy skontaktować się z pracodawcą i wyjaśnić sytuację, gdyż bez takiej informacji szef może potraktować kilkudniową nieobecność jako ciężki naruszenie obowiązków pracowniczych, za które grozi nawet zwolnienie dyscyplinarne. Jeśli pracodawca się zgodzi, dodatkowe dni mogą być wykorzystane z urlopu wypoczynkowego lub z urlopu bezpłatnego. Istotny jest tutaj czas, gdyż z każdym kolejnym dniem sytuacja jest gorsza dla pracownika.


Pytanie nr 157

Chciałabym się dowiedzieć czy jeśli kończy mi się 27 marca umowa o prace , czy w takiej sytuacji w jakiej teraz jest państwo pracodawca ma prawo podpisać dalej stosunek pracy ale zmieniając umowę o prace na umowę zlecenie ?

Pracodawca nie jest zobowiązany do zaproponowania nowej umowy, gdy aktualna dobiega końca. Umowa zlecenia jest umową cywilno-prawną, w związku z tym nie podlega pod Kodeks pracy. W tym przypadku nie możemy mówić już o stosunku pracy, lecz o zleceniu. Jeżeli pracownik nie ma innych umów, od u. zlecenia odprowadzane są składki emerytalne, rentowe, chorobowe i dobrowolnie zdrowotne.


Pytanie nr 156

Czy jeżeli pracuję na umowę na czas określony w sklepie, mam prawo iść na zwolnienie z powodu obawy zakażenia koronawirusem i czy mogą mnie z tego tytułu zwolnić ?

Pracownik ma prawo iść na zwolnienie lekarskie w każdej chwili. Decyduje jednak o tym lekarz, po przeprowadzeniu badania lub wywiadu. Nie ma znaczenia rodzaj umowy. Pracodawca nie może zwolnić pracownika w tym czasie.


Pytanie nr 155

Pracuje na stacji paliw, szef bardzo odpowiedzialnie podszedł do sprawy uruchomiono sprzedaż przez okienko dostaliśmy rękawiczki, maski oraz środki do dezynfekcji. ostatnio pojawił się temat by podzielić nas na dwie grupy tak by jedna nie miała kontaktu z drugą. pracujemy w trybie dwunastogodzinnym. po zmianach docelowo mamy pracować przez tydzień by drugi tydzień mieć wolny. wprowadzono system 8godzinnych zmian. jako że stacja czynna jest 24h wprowadzono zmiany 6-14, 14-22, 22-6. w efekcie tego często wypada że kończąc zmianę o 22 mamy kolejna o 6 rano, lub kończąc o 6 musimy przyjść tego samego dnia na 14 do pracy. czy taki system jest zgodny z kodeksem pracy? rozumiem że jest to wprowadzone dla dobra pracowników ale co jeśli nie będziemy dawać rady pracować w tym systemie? do pracy dojeżdżam tramwajem więc między takimi zmianami realnie zostaje mi 4h snu.

Taki system czasu pracy jest niezgodny z Kodeksem pracy, gdyż każdemu pracownikowi przysługuje min. 11 godzin dobowego odpoczynku. Oznacza to, że pracę można podjąć najwcześniej po 11 godzinach od zakończenia poprzedniej pracy.


Pytanie nr 154

Pracuję jako kierowca za granicą, na umowę o pracę na czas nieokreślony. W związku z sytuacją pracodawca poinformował o 1-2 miesięcznej przerwie w pracy, wręcza pracownikom aneksy do umowy zmniejszające wynagrodzenie na ten czas i jednocześnie aneksy dotyczące zakazu pracy u konkurencji. Czy jest to zgodne z kodeksem pracy?

Pracodawca zawsze może zaproponować zmianę warunków pracy. Jednakże pracownik nie jest zobligowany do ich akceptacji. Pracownik nie musi też podpisywać aneksów, które przewidują gorsze warunki pracy. Jednak same w sobie aneksy są zgodne z prawem, tak jak i zakaz konkurencji, którego szef ma prawo oczekiwać od pracownika.


Pytanie nr 153

Będąc na czasowej umowie o pracę zostałam zwolniona 2 tygodnie temu - ostatni dzień pracy to następna sobota. Pracodawca poinformował mnie, że nie udzieli dodatkowych 2 dni na poszukiwanie pracy, ponieważ jetem zwolniona z wykonywania pracy w biurze więc mam czas na poszukiwanie pracy. Czy ma pracodawca prawo odmówić mi 2 dodatkowe dni urlopu na poszukiwanie pracy w takiej sytuacji?

Jeżeli została Pani zwolniona z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, to pracodawca nie ma nawet możliwości udzielenia dni wolnych, gdyż nie świadczy Pani pracy. Jeśli jednak dostała Pani polecenie pracy zdalnej i świadczy swoją pracę z domu, to pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia dni wolnych na poszukiwanie pracy. Warto tutaj dodać, że za tego rodzaju wolne nie przysługuje ekwiwalent.


Pytanie nr 152

Mam pytanie odnośnie postępowania mojego miejsca pracy. Mianowicie w obecnej sytuacji mój szef stwierdził, że nie otrzyma żadnej pomocy od rządu, ponieważ zatrudnia więcej niż dziewięciu pracowników. Czy to jest zgodne z prawdą? Po drugie przekazał nam, że powinniśmy go wspomóc, żeby po uspokojeniu się całej sytuacji z pandemią mieć dokąd wrócić. Jako pomoc dla niego dał nam trzy wyjścia: podpisać umowę na 1/16, iść na bezpłatny urlop bądź po prostu się zwolnić. Czy to jest zgodne z prawem? Pracodawca może zachować się w ten sposób? No i kolejnym pytaniem jest to, co my - pracownicy możemy zrobić w takiej sytuacji? Zostajemy w tej sytuacji z niczym.

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że pracodawca nie może przenosić swoich kłopotów na pracownika. Jednakże propozycja szefa, jest przede wszystkim propozycją. Nie ma tutaj nic niezgodnego z prawem. Wszystkie 3 wyjścia są dopuszczalne. Pozostaje w Państwa gestii co zrobić. W trudnych czasach, będziemy musieli podejmować trudne decyzje. Oczywiście mają Państwo prawo nie zgodzić się na żadne rozwiązanie. Można jednak przypuszczać, że szef nie będzie miał wyjścia i rozwiąże umowę z pracownikami, gdyż nie będzie miał z czego dalej płacić.


Pytanie nr 151

27 marca kończy mi się urlop rodzicielski. Ponad tydzień temu złożyłam wniosek o urlop wypoczynkowy od 30.03. Nie wiedziałam wówczas o tym, że stan epidemii się przedłuży. W momencie wypisywania wniosku czas kwarantanny miał trwać do 25 marca. Mam troje dzieci w wieku 1,3 i 5 lat (jedno zapisane do przedszkola) Chciałabym wycofać urlop wypoczynkowy i skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy urlop wypoczynkowy jeszcze się nie rozpoczął?

Nie przysługuje Pani prawo do zasiłku opiekuńczego. Uprawnione są do niego osoby, które mają opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe. W czasie urlopu rodzicielskiego płacone są tylko składki emerytalno-rentowe. Ponadto warto wspomnieć, że zasiłek opiekuńczy wynosi 80%, a urlop 100%.


Pytanie nr 150

Witam. Pracuje w galerii handlowej i obecnie przebywam na L4. Mam pytanie czy jeżeli będę miała L4 dłużej niż 30 dni a wiadomo że po takim czasie trzeba zrobić ponownie zdolność do pracy a ja jej nie zrobię to czy będę miała płacone postojowe 60%?czy zostanę bez wypłaty środków?

Wynagrodzenie postojowe przysługuje pracownikom gotowym do podjęcia pracy. Po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni, pracownik nie może podjąć pracy bez badań kontrolnych zaświadczających o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Co więcej, bez aktualnych badań pracownik nie może w tej sytuacji pójść nawet na urlop. W związku z tym czas po zakończeniu L4, a przed badaniem, będzie traktowany jako usprawiedliwiona nieobecność w pracy bez prawa do wynagrodzenia. Warto wyjaśnić również kwestię postojowego. Jest ono płatne 100% jeśli w umowie wyodrębniona jest stawka godzinowa lub miesięczna. 60% płatne jest w przypadku pracy na akord lub prowizję.


Pytanie nr 149

Dzień dobry. Pracuje w przedszkolu prywatnym. W styczniu złożyłam wypowiedzenie, pracę kończę 30 kwietnia. Mam zaległego urlopu 22 dni. Proszę o informację czy z powodu epidemii pracodawca może kazać mi wykorzystać zaległy urlop właśnie w tym czasie, w którym nie pracuję? Chciałabym dodać, że pracodawca poinformował że w związku z przestojem wynagrodzenie zostaje pomniejszone o 20%. Czy pracodawca ma prawo do tego, żeby wysłać pracowników na zaległy urlop i jednocześnie zmniejszyć wynagrodzenie? Przecież urlop jest 100% płatny. A może w czasie przestoju ten urlop nie jest liczony? Co z osobami które pracują kilka miesięcy i nie mają jeszcze wypracowanego urlopu?

Pracodawca ma prawo wysłać pracownika w każdej chwili na zaległy urlop. Co więcej, w okresie wypowiedzenia pracodawca może wysłać pracownika także na normalny urlop, nawet wbrew jego woli (jedyna taka sytuacja dopuszczalna w prawie). Urlop jest zawsze płatny 100%. Pracodawca nie ma prawa obniżać poziomu wynagrodzenia bez podpisania porozumienia zmieniającego (np. aneks) lub wręczenia wypowiedzenia zmieniającego. Deklaracja pracodawcy nie ma mocy prawnej. Pracownik nabywa prawo do urlopu z każdym przepracowanym miesiącem. Prawo nie przewiduje takiej sytuacji, że po kilku miesiącach pracownik nie ma "wypracowanego" urlopu - np: po 3 miesiącach pracy przysługuje 5 lub 7 dni urlopy wypoczynkowego (w zależności od stażu pracy).


Pytanie nr 148

Pracuję w Firmie Eventowej, jestem pracownikiem biurowym i sprzedawcą, obecnie nie mamy zapytań od Klientów, wszystkie imprezy odwołane lub zawieszone. Zatrudniona jestem od 1.01.2020 r. Od 16.03 do 23.03 przebywałam na urlopie, od 24.03 do 31.03 mam L4. Pracodawca wysłał mi 19.03 wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony z dniem 31.03 z zachowaniem okresu wypowiedzenia 2 tygodnie do dnia 17.04. Powód: Likwidacja stanowiska pracy. Pracodawca poinformował mnie,że nie ma dla mnie pracy i nie jest w stanie wypłacić mi wynagrodzenia za miesiąc marzec jak i okres wypowiedzenia. Czy wypowiedzenie jest wiążące ? oraz czy pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia pracownikowi z przyczyn braku funduszy ? Co mam zrobić jeśli pracodawca nie wypłaci mi wynagrodzenia za pracę ?

Pracodawca nie może rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę w czasie usprawiedliwianej nieobecności w pracy (L4, urlop). W związku z tym, że 19.03 przebywała Pani na urlopie, wypowiedzenie jest nieskuteczne i nie ma mocy prawnej. Szef może rozwiązać z Panią umowę dopiero po powrocie do pracy. Wówczas, gdy wręczy Pani wypowiedzenie, rozpocznie się bieg okres wypowiedzenia - 2 tygodnie liczone od kolejnej soboty. Przysługiwać Pani będzie pełne wynagrodzenie oraz odprawa w wysokości miesięcznej pensji, jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób.


Pytanie nr 147

Pracuję w branży tekstylnej na podstawie umowy o pracę w wymiarze całego etatu. Od 16 marca pracodawca kazał pracownikom zostać w domu z powodu braku zapotrzebowania na odbiór tkanin . Od 16 marca byłem raz w pracy na wezwanie pracodawcy. Cały czas pozostaje w gotowości do pracy. W dniu dzisiejszym otrzymałem za pomocą SMS wiadomość z aneksem do umowy o pracę zmniejszający wymiar etatu do 1/10. Czy pracodawca może postąpić w ten sposób? Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Pracodawca ma prawo zaproponować w każdej chwili (po za urlopem lub zwolnieniem lekarskim) nowe warunki pracy. Jednakże, jest to jedynie propozycja na którą pracownik nie musi się zgadzać. W takiej sytuacji pracownik pozostaje na dotychczasowych warunkach z prawem do wynagrodzenia postojowego (100%). Biorąc pod uwagę sposób w jaki szef próbuje ograniczyć koszty pracownicze, można przypuszczać że brak zgody pracownika poskutkuje zemstą ze strony pracodawcy w postaci rozwiązania umowy o pracę. Jeśli doszłoby do tego, pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za czas wypowiedzenia, ekwiwalent za urlop oraz odprawę (jeśli zakład pracy zatrudnia więcej niż 20 osób). Deklaracje pracodawcy mogą ulec zmianie, jeśli uświadomi sobie konsekwencje łamania praw pracowniczych jakich mógłby się dopuścić. Jeśli jednak w dalszym ciągu trwałby na swoim stanowisku, pozostaje złożenie zawiadomienie do inspekcji pracy oraz złożenie pozwu do sądu pracy (jest to darmowe) o przywrócenie do pracy bądź wypłatę zaległego wynagrodzenia. Trzeba to jednak zrobić w miarę szybko (do 21 dni).


Pytanie nr 146

Zważywszy na wprowadzone obostrzenia. Czy pracodawca ma prawo kazać pracownikowi wrócić do pracy po okresie wykonywania pracy zdalnej z domu z powrotem żeby ta praca była wykonywana z siedziby firmy jeśli ta prace może być wykonywana zdalnie, a co za tym idzie naraża w ten sposób pracownika i siebie.

Polecenie pracy zdalnej leży całkowicie w gestii pracodawcy. Ma prawo wysłać pracowników do świadczenia pracy z domu oraz odwołać ich w każdym momencie.


Pytanie nr 145

W związku z aktualną sytuacją związaną z koronawirusem jedna z pracownic nie przychodzi do pracy bo mówi że się boi.Pracodawca nie ma dla w/w pracownicy takich obowiązków aby mogła cały czas wykonywać pracę zdalną. Co w takim wypadku, czy jest to obecność usprawiedliwiona? Jakie wynagrodzenie powinna otrzymać za czas nieobecności w miejscu pracy? Czy pracodawca może wyciągnąć wobec niej jakieś konsekwencje.

W tej sytuacji mamy do czynienia z nieusprawiedliwioną nieobecnością w pracy za którą nie przysługuje wynagrodzenie. Można zakwalifikować to jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, za co może grozić kara porządkowa (wynikająca z regulaminu pracy), a nawet zwolnienie dyscyplinarne.


Pytanie nr 144

Prowadzę działalność gospodarczą, usługi szycia (krawiectwo) oraz mały osiedlowy sklep z odzieżą, czy po 24 marca mogę chodzić do pracy bez obaw o ukaranie mandatem bądź inna grzywna?

Owszem, może Pan chodzić bez przeszkód do pracy.


Pytanie nr 143

Mam takie pytanie. Jestem obecnie na zasiłku opiekuńczym tym który jest spowodowany koronawirusem,który należy się rodzicom przedszkolaków. Ale obecnie mam też postój w pracy. Zakład stanął. Nie wiem na jak długo. Czy w związku z tym mogę być na tym zasiłku? Czy kiedyś ZUS nie dopatrzy się tego że w tym czasie mój zakład miał postój? Jak to wygląda

Jeżeli przebywa Pani w domu na tzw. postojowym (prawo do zachowania wynagrodzenia) to nie jest Pani uprawniona do pobierania zasiłku.


Pytanie nr 142

Mam dwójkę dzieci w wieku 9 i 12 lat. Dzieci chorują na astmę i są w grupie ryzyka, jeżeli chodzi o zarażenie się koronawirusem. Ja pracuje w sklepie jako kasjerka i mam kontakt z wieloma ludźmi. W związku z zaistniałą sytuacją, boję się chodzić do pracy, aby nie narażać dzieci. Nie przysługuje mi zasiłek, ponieważ moje dzieci mają po wyżej 8 lat. Czy w związku z powyższym, przysługuje mi chociaż bezpłatny urlop, z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi? Bardzo proszę o poradę.

Bezpłatny urlop jest udzielany na wniosek pracownika, ale pracodawca nie ma obowiązku wyrażenia na niego zgody.


Pytanie nr 141

Jestem nauczycielem w państwowym przedszkolu na umowie o pracę. Dostałam dopiero informację że muszę złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy z czym wiąże się 80%wynagrodzenia , pytanie moje jest takie czy w takim przypadku będąc na zasiłku opiekuńczym muszę wykonywać pracę zdalna i opiekować się do tego dzieckiem , (mąż nie pobiera zasiłku)tak jak osoby które nie pobierają tego świadczenia?

Została Pani częściowo wprowadzona w błąd. O konieczności starania się o zasiłek opiekuńczy decyduje pracownik, a nie pracodawca. Pracodawca nie ma prawa wysyłać kogokolwiek na zasiłek czy urlop (po za zaległym). W przypadku przedszkola, które zostało zamknięte na czas epidemii, nie musi Pani podejmować żadnej czynności. Przysługuje Pani 100% wynagrodzenia tzw. postojowe.


Pytanie nr 140

Pracodawca wysyła mnie na postojowe. Moja pensja jest trzy składowa : nagroda uznaniowa, premia regulaminowa i pensja zasadnicza. Czy pracodawca może w związku z tym wypłacać mi postojowe liczone tylko z pensji zasadniczej ?

Podstawą do wynagrodzenia postojowego będzie pensja zasadnicza określona w umowie o pracę. Nagroda jest (tak jak Pani napisała) kwestią całkowicie uznaniową. Natomiast premia (jak Pani napisała) wynika z regulaminu pracy, a nie z umowy.


Pytanie nr 139

Pracuje w samorządowym żłobku obecnie mamy przedłużenie postojowego i będziemy mieć płatne zgodnie z kodeksem pracy 60%. Czy jeśli muszę skorzystać ze zwolnienia lekarskiego to jak ono będzie płatne ,oblicza się jak zwykle 80% ? Czy z kwoty postojowej czyli 60% z 12 miesięcy?

Wynagrodzenie postojowe zgodnie z Kodeksem pracy wynosi 100%. Zapis o 60% wynagrodzenia dotyczy jedynie tylko pracowników, którzy nie mają w umowie o pracę ustalonej stawki za godzinę lub miesiąc (pracują np: na akord lub prowizję). Pani pracodawca wprowadził pracowników w błąd.


Pytanie nr 138

Witam, pracuje w przedszkolu prywatnym. Jak to będzie z wynagrodzeniem ,czy będziemy mieć 100%płatne? Wiadomo, że przedszkole jest zamknięte, ale pracujemy w domu ,przygotowujemy materiały i wysyłamy rodzicom .

W dalszym ciągu świadczy Pani pracę, zatem przysługuje Pani prawo do pełnego wynagrodzenia.


Pytanie nr 137

Witam, pracuje w hurtowni farmaceutycznej, pracy jest teraz bardzo dużo, że względu na zaistniałą sytuację, ponad siły pracowników, czy przełożony może w tej sytuacji zmuszać do godzin nadliczbowych, dodatkowych dni w pracy (soboty),nie oddawaniu odbiorów za przepracowaną niedzielę? Czy mogę mu odmówić, z obawy o swoje własne zdrowie?

Za wyjątkami określonymi w ustawie (np. rodzic dziecka do lat 4) pracodawca w związku z uzasadnionymi potrzebami, ma prawo skierować do pracy w godzinach nadliczbowych. Za pracę w nadgodzinach przysługuje dodatek (50 lub 100%) lub dzień wolny od pracy (płatny). Pracodawca musi jednak pamiętać o spełnieniu norm czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (48 h na tydzień).


Pytanie nr 136

Witam, jestem zatrudniona na umowę o pracę jako manikiurzystka i w tym momencie szefowa zamknęła salon. Jak będzie wyglądało moje wynagrodzenie teraz? Czy Szefowa ma prawo wysłać mnie na urlop bezpłatny? Czy od stycznia mam pełen urlop 21 dni czy tylko za miesiące które przepracował? Co powinnam zrobić wykorzystać urlop płatny abym podstawę dostawała na konto i nie została bez niczego?

Jeżeli zamknięcie zakładu pracy nastąpiło w związku z decyzją pracodawcy, a pracownik jest gotowy do podjęcia pracy, to przysługuje mu prawo do wynagrodzenia postojowego (100% lub 60% stawki na akord lub prowizję). Pracodawca nie ma prawa wysłać pracownika na urlop bezpłatny. Jedynie może to zrobić na jego wniosek. Prawo do urlopu pracownika nabywa w pierwszym roku pracy wraz z kolejnym miesiącem, a z początkiem nowego roku kalendarzowego ma prawo do pełnego urlopu (2o lub 26 dni).


Pytanie nr 135

Jestem zatrudniony w Polsce na czas nieokreślony, lecz jestem za wspólnym porozumieniem stron oddelegowany do pracy za granicą w Belgii. Na czas zamknięcia granic Polski udało mi się przekroczyć granice jeszcze bez obowiązkowej kwarantanny. Obecnie mam zwolnienie L4. Przy obecnej sytuacji z Pandemia Koronawirusa jakie istnieją prawa pozostania w Polsce? Jeśli Belgia aktualnie jest centrum Epidemii i gwałtownie ona się rozwija w tym kraju. Nie mam gwarancji bezpiecznej podróży i pobytu w innych miejscach poza domem. Czy oprócz bezpłatnego urlopu za porozumieniem stron można załatwić ta sprawę inaczej?

Jeżeli warunki pracy zagrażają życiu lub zdrowiu, pracownik ma prawo odmówić podjęcia pracy, natomiast pracodawca powinien wyznaczyć pracownikowi inne zadania lub zwolnić go na ten czas z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.


Pytanie nr 134

Czy jeżeli kwiecień jest miesiącem postojowym w pracy bo tak ustalił zarząd, to czy może w danym miesiącu odebrać dwa dni wolne za święto w danym roku w sobotę tj. za 15 sierpnia i za 26 grudnia 2020r.

O terminie udzielenia dnia wolnego w związku ze świętem przypadającym w sobotę decyduje pracodawca (tzn. wyznacza konkretny dodatkowy dzień wolny). Pracodawca ma prawo dowolnie ustalić, który dzień będzie z tego tytułu wolnym.


Pytanie nr 133

Proszę mi powiedzieć czy pracodawca w tym okresie jaki panuje w dobie konowirusa może nagle zwolnić pracownika pomimo że umowa mu się nie kończy a powodem zwolnienia jak uzasadnia jest kryzys na rynku pracy. Czy pracodawca ma do tego prawo by tak zrobić

Pracodawca ma prawo zwolnić pracownika z wielu powodów. Kryzys ekonomiczny, który dotyka lub może dotknąć branże w której funkcjonuje przedsiębiorstwo jest jak najbardziej uzasadnionym powodem.


Pytanie nr 132

Czy pracodawca (w tym przypadku Urząd Miejski) może skrócić (zmienić) godziny pracy pracowników np. od 8.00 - 14.00? Urząd przyjmuje cały czas interesantów stosując pewne ograniczenia.

Pracodawca ma do tego prawo. Jednakże pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.


Pytanie nr 131

Jestem nauczycielką w przedszkolu, wszyscy nauczyciele nie pracują, nie mamy strony internetowej więc trudno mówić o pracy zdalnej, ale tylko ja mam zaległy urlop wypoczynkowy na który chce mnie wysłać dyrektor. Proszę powiedzieć co na to przepisy?

Pracodawca ma prawo wysłać pracownika na zaległy urlop. Nie ma prawa wysłać jedynie na normalny urlop (za wyjątkiem okresu wypowiedzenia).


Pytanie nr 130

Proszę o informację czy pracując w sklepie w galerii handlowej, która została zamknięta w ostatnim czasie, mogę skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 8 z powodu zamknięcia przedszkola. Od momentu kiedy galeria handlowa została zamknięta przebywam w domu, więc teoretycznie mogę zająć się dzieckiem. Proszę o informację, ponieważ chciałabym uniknąć sytuacji zwrotu niesłusznie pobranego zasiłku.

Pracownik, który przebywa w domu, a który zachował prawo do wynagrodzenia, nie jest uprawniony do pobierania zasiłku opiekuńczego.

Pytanie nr 129

Pracodawca w jednostce samorządu terytorialnego planuje wprowadzić rotacyjny system czasu pracy. Tydzień lub kilka dni część pracowników drugi tydzień druga część pracowników. Ile godzin w tygodniu powinien przepracować pracownik? Czy musi 40 godzin? Czy jeśli nie będzie pracował w jakieś dni to otrzyma wynagrodzenie i czy to będzie obecność usprawiedliwiona?

Pracodawca odpowiada za organizację czasu pracy. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę w standardowym systemie czasu pracy w miesięcznym okresie rozliczeniowym, to pracownik może pracować w mniejszym wymiarze, jeśli tak zdecydował pracodawca pod warunkiem zachowania prawa do pełnego wynagrodzenia. Dni wolne nie są traktowane jako nieobecność, bo wynikają z decyzji pracodawcy. Zmiana wymiaru czasu pracy z obniżeniem wynagrodzenia może nastąpić jedynie poprzez podpisania porozumienia zmieniającego lub na drodze wypowiedzenia warunków pracy i płacy.


Pytanie nr 128

Mam 3 letnie dziecko, które nie chodzi do żłobka. Czy należy mi się 14 dni urlopu ministerialnego na koronawirusa?

Niestety, jeśli dziecko nie chodziło do żłobka/przedszkola/szkoły nie przysługuje zasiłek opiekuńczy. Miałaby prawo do zasiłku w przypadku choroby dziecka.


Pytanie nr 127

Witam przebywam na ciążowym zwolnieniu lekarskim czy zatem mogę składać wniosek o zasiłek opiekuńczy na dziecko z powodu koronawirusa???

Będąc w ciąży na L4 (100% płatne) nie można jednocześnie korzystać z zasiłku opiekuńczego (80% płatny). Prawo do zasiłku przysługiwałoby Pani jeśli wykonywałaby Pani pracę lub zakończyła zwolnienie lekarskie. Jeśli jednak Pani ciąża jest zagrożona i nie jest Pani w stanie sprawować samodzielnej opieki nad dzieckiem, to zasiłek przysługuje ojcu dziecka.


Pytanie nr 126

Pracuje w dużej sieciówce znajdującej się w galerii obecnie z powodu epidemii moje stanowisko pracy jest zamknięte ale znajdują się otwarte punkty tej sieciówki które nie są w galerii. Pracodawca -zarząd nakazuje nam przyjść do pracy w punktach otwartych ale nasze umowy o pracę są zawarte na galerii (adres galerii) to jest moje miejsce pracy wedle umowy którą podpisałam. Czy pracodawca może mnie zmusić do pracy w innym punkcie niż mam w umowie ? Dodam że mamy kategoryczny zakaz wejścia na galerie. Czy pracodawca powinien dać nam aneks do umowy? Czy możemy skorzystać z programu 40 40 20 czy z taką inicjatywą musi wyjść pracodawca.

Jeżeli w umowie o pracę jest wskazany konkretny adres, to zmiana miejsca wykonywania pracy może nastąpić jedynie w drodze podpisania porozumienia zmieniającego (np. aneks) lub poprzez wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Jeżeli jednak pracodawca powierzyłby świadczenie innej pracy w innym miejscu, niż dotychczas wykonywana (inne stanowisko) to na podstawie art. 42 par. 4 Kodeksu pracy ma prawo przenieść pracownika na okres 3 miesięcy. Pod warunkiem powierzenia pracy odpowiadającej kwalifikacjom i bez obniżenia wynagrodzenia. Nie ma na razie przepisów szczegółowych określających program 40/40/20, więc trudno odnieść się do zapowiedzi rządu. Można jednak zakładać, że program nie miałby tutaj zastosowania, gdyż pracodawca oferuje w dalszym ciągu pracę.


Pytanie nr 125

Jestem nauczycielem, zatrudnionym w dwóch placówkach. W związku z obecną sytuacją byłam zmuszona do przejścia na opiekę na dziecko do lat 8. Czy w związku z powyższym dyrekcja może mnie zobowiązywać do zdalnego nauczania, prowadzenia dziennika i konieczności regularnego odczytywania go?

W czasie pobierania zasiłku na opiekę nad dzieckiem/dziećmi, nie można wykonywać pracy zarobkowej, w tym zdalnej. Zasada działa w dwie strony. Pracując zdalnie, nie można pobierać zasiłku. Trzeba coś wybrać.


Pytanie nr 124

Witam mam pytanie jestem mamą 4 latka i od 14 dni jestem na opiece czy po upływie tych 14 dni nadal mogę przebywać na opiece jeśli przedszkola jest zamknięte.

Przysługuje Pani w dalszym ciągu prawo do zasiłku. Należy złożyć stosowny wniosek.


Pytanie nr 123

W tej chwili przebywam na zasiłku opiekuńczym z powodu zamknięcia przedszkoli on trwa do 25.03, ale rząd przedłużył zamknięcie przedszkoli do świąt czyli do kiedy mam teraz wnioskować o zasiłek zaznaczę że pracuję w sklepie więc pracuje od poniedziałku do soboty.

Może Pani wnioskować o zasiłek na dzień po ukończeniu poprzedniego.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Szokująca oferta pracy. Warunkiem uczestnictwo w saunie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 13

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Po przeczytaniu pytań od internautów włos na głowie się jeży od myśli jakich mamy w Polsce pracodawców KRĘTACZY, nic innego nie robią, tylko dumają, jak wykiwać pracownika! To jest jakaś tragedia. W pracach odchodzą teraz takie wałki, że strach się bać.

T
Taki luz w robocie?
25 marca, 9:40, Gość:

Pracuję w szpitalu zakaźnym jako pielęgniarka na cały etat umowa o pracę na czas nieokreślony, pracuję również na 1/2 etatu w przychodni jako pielęg.środowiskowa, czy w takiej sytuacji jestem zwolniona z drugiej pracy lub zawieszona.? Co mam zrobić, czy coś napisać, czy też czekać jak dyrekcja bądz kadry wprowadzą zmiany.Może sama powinnam wystąpiś z propozycją zawieszenia pracy w przychodni? czy Czy w takiej sytuacji otrzymam wynagrodzenie ?

Jo jak to jest? Podobno pielęgniarki takie przemęczone...a jak widać, bez problemu, tak jak lekarze czy nauczyciele potrafią po 2 etaty na raz ciągnąć...

G
Gość

Witam. Czy wg nowych ograniczeń mogę dojechać do pracy z innymi pracownikami w grupie większej niż 2 osoby?

G
Gość

Witam, jestem osobą ucząca się przed 26 rokiem życia. Pracuje na umowe zlecenie bez składek zus ponieważ zabezpieczają mnie rodzice, czy dostane zapomogę?

R
Riko 56

Chcę zawiesić działalność gospodarczą ,ale dział w UM Bydgoszcz jest zamknięty.Niby mogę zrobić to przez internet, ale mój bank nie dysponuje taki narzędziem jak,, profil zaufany,, BNP Paribas.

Bez tego dokumentu mam sporo problemów np.z właścicielem ziemi jaką dzierżawię.Z odbiorcą śmieci .A także jeżeli chciałbym otrzymać rekompensatę za to że mam zamknięty zakład z powodu epidemii.Wiem że mogę zwiesić dział. gosp. za czas wstecznie bo pytałem o to.Ale to nic nie da jak wszyscy chca dokument o zawieszeniu dział. gosp. i przez to że nie mogę fizycznie na papierze zawiesić dzi. gosp. bedę stratny we wszystkie strony.Może ktoś mi na to odpowie co mam zrobić [email protected].

G
Gość

Pracuję w szpitalu zakaźnym jako pielęgniarka na cały etat umowa o pracę na czas nieokreślony, pracuję również na 1/2 etatu w przychodni jako pielęg.środowiskowa, czy w takiej sytuacji jestem zwolniona z drugiej pracy lub zawieszona.? Co mam zrobić, czy coś napisać, czy też czekać jak dyrekcja bądz kadry wprowadzą zmiany.Może sama powinnam wystąpiś z propozycją zawieszenia pracy w przychodni? czy Czy w takiej sytuacji otrzymam wynagrodzenie ?

G
Gość

Gość2 minuty temu

pracuje na umowe zlecenie odprowadzam dobrowolne skladki na niewiadomo jak dlugo jestesmy wstrzymani z pracy czy moge sie starac o jakies pieniadze bo jak to potrwa tyle co zapowiadaja nie dlugo nie bede mial z czego zyc i gdzie powinnem sie ztym zwrucic

G
Gość

Gość2 minuty temu

pracuje na umowe zlecenie odprowadzam dobrowolne skladki na niewiadomo jak dlugo jestesmy wstrzymani z pracy czy moge sie starac o jakies pieniadze bo jak to potrwa tyle co zapowiadaja nie dlugo nie bede mial z czego zyc i gdzie powinnem sie ztym zwrucic

G
Gość

Dzień dobry. Będąc na czasowej umowie o pracę zostałam zwolniona 2 tygodnie temu - ostatni dzień pracy to następna sobota. Pracodawca poinformował mnie, że nie udzieli dodatkowych 2 dni na poszukiwanie pracy, ponieważ jetem zwolniona z wykonywania pracy w biurze więc mam czas na poszukiwanie pracy. Czy ma pracodawca prawo odmówić mi 2 dodatkowe dni urlopu na poszukiwanie pracy w takiej sytuacji?

G
Gość
Dzień dobry. Piszę z zapytaniem. Pracuje w jednej firmie od 5 lat , mam umowe o pracę na czas nieokreślony. Mój narzeczony jest w podobnej sytuacji pracuje również na czas nieokreślony okolo 3 lat. Wczoraj tj. 23.03 br szef wezwał nas na rozmowę.Powiedział że z dniem 1 marca br chce nam zmienić umowy na czas określony do 30 marca br ponieważ chce zamknąć zaklad pracy z powodu koronowirusa. Nie znamy się na prawie pracy i nie wiemy co w tej sytuacji zrobić. Z dnia na dzień zostaliśmy bez środków do życia. Nie wiemy czy zgodzić się na to co nam proponuje czy zostać przy naszym tzn przy okresie wypowiedzenia. Powiedział też że po tym wszystkim jak się skonczy koronowirus może nas przyjąć spowrotem, ale nie wiemy co robić teraz. Dal nam 2 dni na zastanowienie co dalej czy pojdziemy na ugodę ,z tego co sie orientuje to powinien nam wyplacic za urlop i za okres wypowiedzenia.Stoimy pod sciana niewiemy co robic .Rozumiem epidemie ale nie chce popelnic bledu i zostac bez srodkow do życia .Bardzo prosze o pomoc co mam zrobic czy on ma takie prawo zeby nas teraz zwolnic do jutra musze dac odpowiedz wiec zalezy mi na czasie.A co bedzie jak on powie ze niema pieniędzy na wypowiedzenia 3 miesieczne .Co bedzie jak powie ze on musi zamknąć dzialalnosc co znami i z naszymi umowami.Czy mamy podpisac zmiane tych umów czy zostac przy tej na czas nieokreślony.
G
Gość
24 marca, 14:42, Gość:

w związku z zaostrzeniami z powodu pandemii koronowirusa zakład fryzjerski może być nadal otwarty?

Właśnie fryzjerzy nie mogą wykonywać swojego zawodu w obecnej sytuacji a muszą płacić opłaty i opłacać pracowników jakie jest stanowisko rządu w tej sprawie ?

G
Gość

Czy w związku z wprowadzeniem zakazu wychodzenia z domu, mogę jechać do miasta, w którym studiuję po książki,

które są mi niezbędne do kontynuowania nauki?

G
Gość

w związku z zaostrzeniami z powodu pandemii koronowirusa zakład fryzjerski może być nadal otwarty?

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu