Urlop rodzicielski

Jednym z przywilejów pracowników wychowujących dzieci jest możliwość skorzystania z urlopu rodzicielskiego. Rozwiń opis

Jednym z przywilejów pracowników wychowujących dzieci jest możliwość skorzystania z urlopu rodzicielskiego. Przysługuje on zarówno matce, jak i ojcu, dlatego nadano mu ogólne określenie.

O urlop rodzicielski należy wnioskować do pracodawcy nie później niż 21 dni po porodzie. Urlop rodzicielski następuje bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i ma wspierać wykształcenie oraz pogłębienie więzi między rodzicami a nowo narodzonymi potomkami lub dziećmi przysposobionymi. Podczas urlopu rodzicielskiego rodzic przebywający na nim otrzymuje zasiłek macierzyński przysługujący z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Wymiar urlopu rodzicielskiego jest zależny od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Maksymalnie wynosi 32 tygodnie przy jednym dziecku lub 34 przy kilkorgu. Przebywać może na nim zamiennie matka i ojciec lub oboje rodziców równocześnie, wówczas łączny wymiar nie może przekroczyć zakładanej puli tygodni. Śmierć dziecka powoduje skrócenie urlopu, z kolei w przypadku śmierci matki lub konieczności jej hospitalizacji, część urlopu może przejść na ojca.

Powiązane tematy

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu