Zarobki bez podatku już od sierpnia. Młodzi bez PIT, dla reszty niższa stawka podatku, wyższe limity kosztów. Kto zyska, ile [5.08.2019 r.]

Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Wyższe koszty uzyskania przychodów to niższy dochód podlegający opodatkowaniu, czyli niższy podatek do zapłaty w rozliczeniu rocznym lub wyższy zwrot podatku.
Wyższe koszty uzyskania przychodów to niższy dochód podlegający opodatkowaniu, czyli niższy podatek do zapłaty w rozliczeniu rocznym lub wyższy zwrot podatku. Marek Szawdyn / Polska Press
Młodzi Polacy zostaną zwolnieniu z PIT już o1 1 sierpnia. Tak stanowi ustawa. Sierpniowe dochody mogą więc być bez podatku! Ustawa zakłada, że podatnicy, którzy spełniają kryterium wiekowe, a ich przychody nie przekroczą 85,5 tys. zł będą zwolnieni z PIT. Z ulgi skorzysta ponad 2 mln młodych pracowników.

4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawę podpisał prezydent, od 1 sierpnia br. będzie miała zastosowanie w praktyce.

Rada Ministrów, 25 czerwca przyjęła formalnie projekt ustawy i postanowiła skierować go do Sejmu.
3 lipca pracę nad projektem ustawy rozpoczął Sejm. W toku posiedzenia premier Mateusz Morawiecki Powiedział: "Młodzi muszą chcieć zostać w Polsce i to jest nasz obowiązek, ku temu będziemy dążyć. To jest jednocześnie Polska Racja Stanu – mówił szef rządu. Jak dodał to jeden z najważniejszych projektów i wielka inwestycja w ludzi młodych. Polski rząd planuje przeznaczyć na ten cel około 1 mld zł w tym roku, a w przyszłym co najmniej 2,5 mld zł.

Premier podkreślił, że te działania mają zwiększyć szanse oraz poprawić perspektywy młodych na rynku pracy. Tak, żeby możliwości młodych Polaków były na podobnym poziomie jak ich rówieśników na zachodzie. Jak ocenił młodzi mają trudniej na rynku pracy, a budowanie ich kariery wiąże się z koniecznością pozyskania środków na wynajem czy wpłatę rat na mieszkanie. To kosztuje, chcemy młodym ludziom chociaż trochę pomóc. Ten projekt jest odpowiedzią na te potrzeby – podsumował.

Co ważne, zastosowanie zwolnienia z PIT nie pozbawi podatnika prawa do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków – w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, o ile tylko spełnione zostaną warunki do tych preferencji. Do dochodów podlegających opodatkowaniu (ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia) podatnicy mogą również stosować tzw. kwotę wolną.
Projektowana ustawa utrzymuje też status quo w odniesieniu do dochodów pełnoletniego (do 25. roku życia) uczącego się dziecka przy ustalaniu prawa rodzica do preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci lub i ulgi na dzieci. Zarobki dziecka (z pracy oraz z umów zlecenia) – niezależnie od tego czy będę opodatkowane, czy objęte zwolnieniem na podstawie ustawy PIT – nie będą mogły przekroczyć 3 089 zł, aby nie pozbawić prawa rodzica do tych preferencji podatkowych.

W 2019 r. płatnik nie będzie musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia) – jeżeli młody podatnik złoży oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT. Chodzi o zminimalizowanie zmian w systemach księgowo-płacowych płatników. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia – zwrot podatku z tytułu zwolnienia otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. Oświadczenie to nie będzie wymagane do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. – od tego roku z pensji nie będzie pobierana zaliczka, a zatem wynagrodzenie będzie wyższe.

Bez PIT dla młodych

Dochody podatników do 26. roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie będzie dotyczyć zarówno przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firmą.
Zgodnie z założeniami przepisy o uldze wejdą w życie 1 sierpnia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty.
Dla kogo nowa ulga w PIT? Dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą.
Z ulgi skorzysta ponad 2 mln młodych pracowników.
Na czym polega ulga? Ulgą objęte będą przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika będą zwolnione z PIT.
Tylko w 2019 r. limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia.
Zwolnienie będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Co z tego wynika w praktyce?

  • Odłóż studia. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie dla młodych ludzi. Taka okazja może się nie powtórzyć. Może więc warto zmienić kolejność: podjąć pracę już teraz po maturze, zwłaszcza, że ciekawych ofert pracy nie brakuje – a studia odłożyć na później, bo ukończeniu 26. Roku życia? Brzmi to absurdalnie, ale w rachunku ekonomicznym sprawdza się doskonale.
  • Odłóż biznes lub oddaj go i się zatrudnij. To samo z działalnością gospodarczą. Nie warto jej rozpoczynać (chyba że ma się genialny pomysł i widoki na skeszowanie – ale wtedy niech firmę zakłada formalnie ojciec, a młodego innowatora niech zatrudnia, nawet za dużą kasę rzędu 7 tys. zł miesięcznie).
  • Działalność gospodarcza, to składki – które rosną od nowego roku o prawie 10 proc., a dla zaczynających i przez dwa lata korzystających z preferencji – o prawie 9 proc. Biznes zostawiamy też na później, po skończonym 26. roku życia. Preferencje w ZUS dla przedsiębiorców nie zależą bowiem od wieku.

Kiedy ulga zacznie obowiązywać

Przepisy o uldze wejdą w życie 1 sierpnia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r.
W 2019 r. płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT.
Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r.
Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).
Co ze składkami na ZUS i NFZ? Ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ, a składki te nie będą podlegać odliczeniu w PIT.

Zwolnienie z podatku, ale nie z ZUS

Ulga w PIT dla młodych pracowników nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ, a składki te nie będą podlegać odliczeniu w PIT.
Odliczenia składek na ZUS i NFZ (podobnie jak pracownicze koszty uzyskania przychodów) będą stosowane wyłącznie do tej części, która przypada na przychody z pracy podlegające opodatkowaniu.
- Zmniejszanie klina podatkowego dla młodych na etacie, samo w sobie jest wartościowe, ale ma jednak ciemną stronę. Daje wyraźny sygnał młodym przedsiębiorcom - „nie warto, lepiej na etacie”. Polska, aby być krajem rozwiniętym potrzebuje kilkukrotnego wzrostu liczby innowacyjnych przedsiębiorców, którzy powinni się rekrutować z młodych pokoleń. Te zmiany tego nie zauważają – komentuje Rafał Iniewski, wiceprzewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Niższa stawka podatku, wyższe koszty uzyskania przychodów

Niższa o 1 proc. stawka PIT (17 proc.) będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej.
Skarbówka zakłada, że dzięki zmniejszeniu stawki PIT z 18 proc. do 17 proc.i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów (KUP) nastąpi obniżenie kosztów pracy, zwłaszcza w przypadku pracowników na etacie.

Niższa stawka PIT będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Obniżka będzie dotyczyć zatem przychodów uzyskiwanych m.in.: ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych, z emerytury i renty, z praw majątkowych.
Bez zmian pozostanie degresywna kwota wolna od podatku (wynosząca od 8 000 zł do 0 zł).

Dodatkowo osoby zatrudnione na etatach zyskają dzięki podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów.
Osoby osiągające przychody z pracy ponoszą również wydatki, tzw. koszty uzyskania przychodów. Ustawa określa je w zryczałtowanej wysokości.

To już pewne. Rząd zaproponował by od 1 stycznia płaca minimalna wzrosła do 2 450 złotych. Czy możliwe jest jednak, że podwyżka będzie wyższa niż o 200 złotych? Kliknij po prostu w ten tekst i sprawdź.

Podwyższone koszty uzyskania przychodów wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. i będą dotyczyć przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Po zmianach koszty wzrosną ponad dwukrotnie np. obecne 1 335 zł (koszty roczne – jednoetatowcy) wzrosną do 3 000 zł.

Wyższe koszty uzyskania przychodów to niższy dochód podlegający opodatkowaniu, czyli niższy podatek do zapłaty w rozliczeniu rocznym lub wyższy zwrot podatku.
Niższa stawka PIT (17 proc.) oraz podwyższone koszty uzyskania przychodów wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. i będą dotyczyć przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

Dzięki temu pracodawca (płatnik) nie będzie musiał zmieniać systemu rozliczeniowego w trakcie roku podatkowego i ponosić związanych z tym kosztów. W przeciwnym razie pracodawca (płatnik) w krótkim odstępie czasu musiałby dwukrotnie zmodyfikować swój system rozliczeń.

Z tych względów, zwrot z tytułu ulgi dla młodych – przysługującej za miesiące od października do grudnia 2019 r. – pracownik otrzyma w rozliczeniu podatku dochodowego za 2019 r. Ulgę uwzględni usługa Twój e-PIT.
- Zaproponowane zmiany nie będą jednak wyraźnie odczuwalne. Na przykład podwyższenie kosztów uzyskania przychodów to zysk dla podatnika ok. 25 zł miesięcznie – podkreśla Rafał Iniewski. I dodaje: - Każda obniżka podatków jest oczywiście pożądana. Zmniejszanie obciążeń podatkowych jest zdecydowanie tańsze niż obsługa świadczeń i zasiłków.

Będą zmiany także w e-PIT

„Rok 2019 jest przełomowy w podejściu do rozliczeń podatkowych. 15 lutego uruchomiliśmy nową usługę Twój e-PIT, która pod względem prostoty, intuicyjności i przejrzystości jest najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem w Europie. Dzięki temu plasujemy się w czołówce pod względem innowacyjności systemów informatycznych” – powiedziała minister finansów, prof. Teresa Czerwińska.
W tym roku deklarację PIT za 2018 r. za podatników, rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38, przygotowała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Przyjmowanie rocznych PIT-ów za 2018 r. zakończono 30 kwietnia.

Jak zapowiedziała minister Teresa Czerwińska, to nie koniec rewolucji w PIT.

„Pracujemy nad tym, aby deklaracje przygotowane w usłudze Twój e-PIT zawierały jeszcze więcej informacji o ulgach i odliczeniach podatnika, tak aby nie musiał on wprowadzać ich samodzielnie. Dlatego w przyszłym roku z usługi będą mogli skorzystać podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i opłacają zryczałtowany podatek dochodowy, czyli osoby rozliczające się na formularzach PIT-36 i PIT-36L oraz PIT-28” – powiedziała minister.

Oznacza to, że od przyszłego roku praktycznie każdy podatnik, rozliczający roczny PIT, będzie mógł skorzystać z usługi Twój e-PIT. To jednocześnie ważny krok w realizacji strategii 3xP: prostych podatków, przejrzystego systemu i przyjaznej administracji.

A może polubisz nas na Facebooku? Po co? Dostaniesz zawsze na swoją oś czasu zwiastun każdego naszego ciekawego materiału. Kliknij, przejdź na nasz fanpage i tam kliknij "polub". DZIĘKUJEMY!

Strefa Biznesu: Wypalenie zawodowe coraz większym wyzwaniem dla firm

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 77

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

K
Kamil

"PIT ZERO DLA MŁODYCH" to jeden z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy, a nadal wywołuje wiele emocji. O tym jak poprawnie zastosować zwolnienie podatkowe dla najmłodszych pracowników w 2020 roku opowiada niezwykle obrazowo Monika Smulewicz w "O kadrach i płacach z pasją TV". https://youtu.be/QfV2m3eHYY8

o
onlineekspertwsb

Witam! Malec, rekrutacja w Wyższej Szkole Bankowej na studiach I stopnia praktycznie jest już zakończony. Jeżeli znajdziesz wolne miejsce na studiach to możesz liczyć na zniżkę w opłacie wpisowego - 85 zł.

Pozdrawiam, Renata Mazur

Online Ekspert WSB Studia I stopnia

M
Malec
12 września, 23:14, Kito:

a ja skorzystam z tej znizki w podatkach :D czemu nie :D studiuje na WSB ale i pracuje bo niedługo stuknie 26 i nie bedzie ulg :)

Czy to prawda że jakieś promocje są dla zaczynających na wsb?

P
Paweł
12 września, 23:14, Kito:

a ja skorzystam z tej znizki w podatkach :D czemu nie :D studiuje na WSB ale i pracuje bo niedługo stuknie 26 i nie bedzie ulg :)

tak samo zrobiłem studia na WSB mysle ze duzo mi dadza bo maja super kierunki :) juz rok studiuje i pracuje i korzystam z tej ulgi fajna sprawa dla młodych

K
Kito
a ja skorzystam z tej znizki w podatkach :D czemu nie :D studiuje na WSB ale i pracuje bo niedługo stuknie 26 i nie bedzie ulg :)
L
LQ
ps. gwarantuje żaden pracownik nic nie zyska :))

w praniu wiemy jak to wygląda :D

PROSZĘ O ZAPRZESTANIE WYNISZCZANIA RESZTKI MŁODEGO NARODU... POZDRAWIAM I PRZESTAŃCIE REFORMOWAĆ PAŃSTWO .. :D
L
LQ
nie róbcie nic już.. xDD

drodzy politycy idźcie na wódkę..

nim zniszczycie resztkę młodych ludzi w tym kraju.. :)

a co do tej ustawy to przez reformy pracodawcy stracili.. i te pity dla młodych .. bo w większości tylko młodzi rypią.. jak nikt w europie...

pan Morawiecki zwraca koszty które poniosły firmy nie rozumiem jaki związek mają tutaj ludzie którzy pracują na ten kraj bo chyba nie na siebie ?XD:D
L
LQ
NIE MŁODZI TYLKO PRACODAWCY I SOLIDNIE STOJĄCY LUDZIE NA RYNKU... WIĘKSZOŚĆ LUDZI NIE ROZLICZA PITU TYLKO ROBIĄ TO ZA NICH PRACODAWCY KTÓRZY NA TYM KORZYSTAJĄ BO SĄ PRZEDSIĘBIORCZY XDDD

PAN MORAWIECKI MOŻE JUŻ SKOŃCZY REFORMOWAĆ KRAJ?

LEPIEJ MŁODYM KRADZIONE PENSJE ODDAJCIE ZAMIAST WPROWADZAĆ TEN SYF BY UGŁASKAĆ JANUSZY BIZNESU XD
J
Jagoda
To cos dla mnie. Zaczynam na wsb i każdy grosz będzie z pożytkiem zagospodarowany. Nareszcie ktoś pomyślał o nas.
o
onlineekspertwsb
2019-08-15T12:54:03 02:00, Bociek:

moze ta ustawa zmobilizuje studentów do pracy :D ja tak zrobie prace mam tylko studiów jakis konkretnych szukam z nastawieniem na konkretny zawód , uczył sie ktos na WSB informatyke ? myslelem o front end developer ? ile tam studia kosztuja na semestr ?

Witam! Bociek, z cenami studiów na kierunku Informatyka zapoznasz się na naszej stronie https://www.wsb.pl/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci

Pozdrawiam, Renata Mazur

Online Ekspert WSB Studia I stopnia

G
Gość
2019-07-13T15:28:20 02:00, Gość:

Proszę mi więc oddać moje pieniądze które szły na ten podatek, czyli za

6 lat. Jak długo mam jeszcze płacić bezrobotnym leniom, albo oplacać plusy (pis da) itd. dlaczego ciągle karają mnie za to że pracuje?

Bo to jest taki aparat, w którym strona uciskana czuje się zadowolona.

G
Gość
2019-08-05T16:27:43 02:00, Gość:

a co z osobami w wieku 28-30lat bez wysokich wypłat co miesiąc zagranica czy mieszkanie w kartonie ?????

2019-08-14T00:40:08 02:00, Gość:

Dokładnie. Chciałbym postawić to samo pytanie. Osoby, które dłużej są na rynku pracy i są bardziej doświadczone mogą teraz zarabiać mniej niż osoby wchodzące na rynek pracy.. Czyżby to miało być motywujące? Jeśli już, to obniżyć podatek o mniej punktów procentowych, ale wszystkim po równo..

2019-08-16T19:02:38 02:00, Gość:

Ja mam 30lat stazu i zarabiam tyle samo co dzieciak 1996r.

Juz sie mloda chwalila ile setek wiecej dostala wyplaty.Pracuje 2,5 roku.Tego nie mozna wytrzymac!!

G
Gość
2019-08-05T16:27:43 02:00, Gość:

a co z osobami w wieku 28-30lat bez wysokich wypłat co miesiąc zagranica czy mieszkanie w kartonie ?????

2019-08-14T00:40:08 02:00, Gość:

Dokładnie. Chciałbym postawić to samo pytanie. Osoby, które dłużej są na rynku pracy i są bardziej doświadczone mogą teraz zarabiać mniej niż osoby wchodzące na rynek pracy.. Czyżby to miało być motywujące? Jeśli już, to obniżyć podatek o mniej punktów procentowych, ale wszystkim po równo..

Ja mam 30lat stazu i zarabiam tyle samo co dzieciak 1996r.

G
Gość
2019-07-13T15:28:20 02:00, Gość:

Proszę mi więc oddać moje pieniądze które szły na ten podatek, czyli za

6 lat. Jak długo mam jeszcze płacić bezrobotnym leniom, albo oplacać plusy (pis da) itd. dlaczego ciągle karają mnie za to że pracuje?

2019-08-14T00:42:59 02:00, Gość:

Mam takie same odczucia..

Ja tez...Wyc sie chce..mlodziez zarabia wiecej jiz pracownik z 30letnim stazem!!!

B
Bociek
moze ta ustawa zmobilizuje studentów do pracy :D ja tak zrobie prace mam tylko studiów jakis konkretnych szukam z nastawieniem na konkretny zawód , uczył sie ktos na WSB informatyke ? myslelem o front end developer ? ile tam studia kosztuja na semestr ?
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu
Dodaj ogłoszenie