Odprawa emerytalna: kiedy przysługuje i jak ją obliczyć? Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej i rentowej?

Małgorzata Stempinska
Małgorzata Stempinska
Warunkiem wypłacenia odprawy emerytalnej jest rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.
Warunkiem wypłacenia odprawy emerytalnej jest rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. 123RF
Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę przysługuje odprawa emerytalna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Przedstawiciele niektórych grup zawodowych, np. nauczyciele czy urzędnicy, otrzymują więcej pieniędzy. Natomiast w związku z przejściem na rentę należy się odprawa rentowa.

Kto będzie niedługo przechodził na emeryturę i spodziewa się wysokiej odprawy może poczuć się zawiedziony. Zgodnie z Kodeksem pracy osobie, która kończy pracę zawodową i idzie na emeryturę, powinna być wypłacona jednorazowa odprawa pieniężna (tzw. odprawa emerytalna) w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jest to kwota gwarantowana, zatem odprawa emerytalna nie może być od niej niższa. Informację o wypłaceniu wspomnianej odprawy należy zamieścić w świadectwie pracy.

Od poniedziałku 4 maja ponownie otwarte są galerie. Czy to prawda, że aby do nich wejść trzeba będzie mieć specjalną aplikację w telefonie? czy da ona pierwszeństwo w kolejce albo inne przywileje? Co to jest aplikacja ProteGO Safe? Po prostu kliknij w ten tekst a poznasz odpowiedzi.

Kiedy należy się odprawa emerytalna

Kodeks pracy jasno wskazuje, że odprawa emerytalna przysługuje każdemu pracownikowi. Nie ma tutaj znaczenia czy był on zatrudniony na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru, czy też spółdzielczej umowy o pracę. Odprawa emerytalna nie zależy od stażu pracy pracownika, ani od tego, jak długo pracuje u ostatniego pracodawcy. By ją otrzymać, trzeba jednak spełnić określone warunki.

To ważne, przeczytaj!:

Warunkami, które muszą być spełnione, aby uzyskać prawo do odprawy emerytalnej, są:

 • ustanie stosunku pracy,
 • rozwiązanie (wygaśnięcie) stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę (także tą wcześniejszą).

Pojęcie "przejścia" na emeryturę należy rozumieć jako nadanie prawa do emerytury przez ZUS w wyniku postępowania przeprowadzonego na wniosek zainteresowanej osoby.

- Wymienione warunki muszą być spełnione łącznie. Oznacza to, że odprawa nie może być wypłacona w czasie trwającego stosunku pracy. Warunkiem wypłacenia odprawy emerytalnej jest bowiem rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę - zaznacza Waldemar Adametz z Państwowej Inspekcji Pracy.

Mówiąc krótko: niespełnienie którejkolwiek z wymienionych przesłanek powoduje, że pracownik traci uprawnienie do uzyskania odprawy emerytalnej.

Powszechny wiek emerytalny wynosi w Polsce 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Są jednak zawody, w których nie trzeba czekać tyle lat, aby otrzymać emeryturę.Przejdź na kolejne strony, by poznać przedstawicieli zawodów w których można przejść na wcześniejszą emeryturę

Emerytura dla niecierpliwych. W tych zawodach można pracować...

Warto jednak zaznaczyć, że Sąd Najwyższy w wyroku z 30 marca 1994 roku orzekł, że odprawa emerytalna przysługuje również pracownikowi wtedy, gdy złożył wniosek o przejście na emeryturę w czasie nieprzerwanego pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy, a prawo do emerytury nabył bezpośrednio po wyczerpaniu okresu zasiłkowego.

Kodeks pracy a odprawa emerytalna

W kodeksie pracy zapisano, że pracownikowi odprawa emerytalna przysługuje tylko raz. Nie może ponownie nabyć do niej prawa, bez względu na to, ile czasu by upłynęło odkąd otrzymał pieniądze. Jeśli zatem została mu już raz wypłacona odprawa w związku z przejściem na rentę, to w przyszłości pracownik nie nabędzie prawa do odprawy emerytalnej. Skoro raz już odbierze należne mu pieniądze, to drugi raz mu już się one nie będą należały. Co ważne, przepisy nie uzależniają prawa do odprawy od złożenia przez pracownika wniosku.

Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalnej ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym stało się wymagalne.

Jak oblicza się wysokość odprawy emerytalnej

Obliczając wysokość odprawy stosuje się zasady identyczne, jak przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia następuje poprzez uwzględnienie oraz wyliczenie sumy poniższych kwot:

 • wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej stawce - pracodawca bierze pod uwagę wysokość z miesiąca nabycia prawa do odprawy rentowej,
 • wynagrodzenia za okresy 1-miesięczne wynikające ze zmiennych składników - pracodawca bierze pod uwagę średnią wysokość z 3 ostatnich miesięcy,
 • wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc pracodawca bierze pod uwagę średnią wysokość z ostatnich 12 miesięcy.

Warto przeczytać:

Od wypłaconej pracownikowi odprawy emerytalnej pracodawca nie powinien naliczać składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy bowiem mówią, że z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, także na ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wyłączone są odprawy pieniężne wypłacone w związku z przejściem pracownika na emeryturę.

Uwaga! Odprawa emerytalna podlega natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych tak, jak wynagrodzenie za pracę.

Kiedy odprawa emerytalna jest wyższa

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom odprawę emerytalną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jest to kwota minimalna. Jednak pracodawca może zdecydować, że świeżo upieczonemu emerytowi wypłaci większą kwotę odprawy. Stanie się tak w sytuacji, gdy przepisy obowiązujące u danego pracodawcy (regulamin pracy albo układ zbiorowy pracy) przewidują wyższą odprawę niż ta przewidziana w Kodeksie pracy.

Co ważne, jeżeli pracodawca wypłaci odprawę wyższą niż wynika to z zapisów kodeksu pracy (np. trzy pensje), to wówczas również składki do ZUS nie powinny być naliczane od tej odprawy.

Odprawa emerytalna dla nauczycieli

Są jednak uprzywilejowane grupy zawodowe, których przedstawiciele otrzymują odprawę emerytalną wyższą niż jednomiesięczne wynagrodzenie. Mowa tutaj np. o nauczycielach. Zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela, nauczyciel, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę otrzymuje odprawę, której wysokość zależy od okresu przepracowanego w szkole. Jeżeli zatem nauczyciel posiada staż pracy mniejszy niż dwadzieścia lat, odprawa przysługuje mu w wysokości 2-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia. Natomiast, gdy staż pracy nauczyciela wynosi co najmniej dwadzieścia lat, odprawa przysługuje mu w wysokości 3-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia.

Odprawa emerytalna dla urzędników

Na wyższe odprawy emerytalne mogą liczyć także urzędnicy państwowi i pracownicy samorządowi. W Ustawie z 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych zapisano, że po dziesięciu latach pracy urzędnikowi należy się odprawa w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia. Po piętnastu latach pracy jest już to trzymiesięczne wynagrodzenie, a po dwudziestu latach pracy - 6-miesięczne wynagrodzenie.

Wyciszone gabinety, kawiarnie, kanapy, bieżnie, pokoje gier czy nawet strefy do medytacji. To tylko niektóre z elementów wyróżniających najlepiej zaaranżowane biura w Polsce. W erze rynku pracownika coraz więcej firm inwestuje w przestrzeń biurową. Firma CBRE zorganizowała konkurs OFFICE SUPERSTAR 2019, w którym przyznano nagrody w 15 kategoriach. Zobaczcie biura, w których aż chce się pracować!

Biura, w których aż chce się pracować. Zobacz najlepsze miej...

Odprawa emerytalna dla pracowników służby cywilnej

Uprzywilejowani są również pracownicy i urzędnicy służby cywilnej. Oni, na mocy Ustawy z 18 grudnia 1998 roku o służbie cywilnej, w przypadku stażu pracy wynoszącego mniej niż dwadzieścia lat mogą liczyć na odprawę emerytalną w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. Gdy pracują dłużej niż dwadzieścia lat, to ich odprawa emerytalna wyniesie sześć miesięcznych pensji.

Odprawa rentowa - kiedy się należy

Pracownikowi spełniającemu warunki do renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Powyższy przepis Kodeksu pracy ustanawia następujące przesłanki nabycia prawa do odprawy rentowej:

 • spełnienie przez pracownika warunków uprawniających do renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • ustanie stosunku pracy,
 • przejście na rentę,
 • istnienie związku pomiędzy ustaniem stosunku pracy a przejściem na rentę.

Pracownik, który już raz otrzymał odprawę rentową, nie może ponownie nabyć do niej prawa także w przypadku ponownego zatrudnienia i przejścia na emeryturę. W uchwale Sądu Najwyższego z 18 marca 2010 roku stwierdzono, że otrzymanie przez pracownika odprawy z tytułu przejścia na rentę z powodu niezdolności do pracy wyklucza nabycie przez tego pracownika prawa do kolejnej odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub prawa do odprawy uzupełniającej stanowiącej różnicę wysokości odprawy emerytalnej i wysokości otrzymanej odprawy rentowej.

Już za kilkanaście dni nie zapłacisz żadnego podatku bez posiadania specjalnego mikrorachunku. Wiesz jak go założyć? A co z nadpłatami w PIT za 2019 rok? Po prostu kliknij w ten tekst a dowiesz się wszystkiego od eksperta!

Warto zaznaczyć, że regulaminy wewnętrzne (np. regulamin wynagradzania) mogą określić wysokość odprawy rentowej w inny sposób niż wynika to z kodeksu pracy i przyznać pracownikowi odprawę w wysokości wyższej niż jednomiesięczne wynagrodzenie.

Warto przeczytać:

Jak oblicza się wysokość odprawy rentowej

Odprawę rentową oblicza się w ten sam sposób, co odprawę emerytalną. Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia następuje poprzez uwzględnienie oraz wyliczenie sumy poniższych kwot:

 • wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej stawce - pracodawca bierze pod uwagę wysokość z miesiąca nabycia prawa do odprawy rentowej,
 • wynagrodzenia za okresy 1-miesięczne wynikające ze zmiennych składników - pracodawca bierze pod uwagę średnią wysokość z 3 ostatnich miesięcy,
 • wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc pracodawca bierze pod uwagę średnią wysokość z ostatnich 12 miesięcy.
od 7 lat
Wideo

Zakaz krzyży w warszawskim urzędzie. Trzaskowski wydał rozporządzenie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 22

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

j
ja

pracuję w DPS za 50 groszy brutto na godz za podopiecznego.Za 12 godz to 6zł brutto.Przy okazji chcialam pozdrowić rodziny podopiecznych.Teraz gdy przyjdzie mi odprowadzać składki emerytalne to podziękuję.Kto będzie pracować w DPS? lub innych marnie opłacanych miejsc pracy?

G
Gość

Nic z tego ..firmy są takie mądre że dają umowę na pół roku gdy na 2.3 miesiące dochodzi wiek emerytalny już umowy nie.dają .pracownik zwolniony idzie do domu za 2 miesiące emerytura a oni przyjeli innego to już było tak zeszłym roku u 2 pracowników.

p
podatek

Z tą odprawą jest tak, że przy wypłacie jest pomniejszona o podatek, a przy rocznym rozliczeniu pit z pracy i pobieranej emerytury spowodowała przekroczenie drugiego progu i horrendalną dopłatę. Taki to bonus dla pracownika.

G
Gość

Ja przechodząc na emeryturę nie dostałem odprawy emerytalnej mimo zaskarżenia do sądu oprawa i tak nie została wypłacona bo syndyk nie zapewnił środków. A sąd wykreślił spółkę z 95%skarbu państwa z ewidencji.

G
Gość
5 października, 18:55, Gość:

Witam jak dodatek stazowy dostaną też pracownicy poza sfery budżetowej

5 października, 21:11, Gość:

Jak widać, tylko budżetowka na dodatek zasługuje. Pozostali "robole" - maja cicho siedzieć i cieszyć się, że najniższa krajowa dostana

24 listopada, 15:14, Urzędnik pozdrawiam:

Niestety dodatek stazowy w budżetoce

mydlenie oczu. Pracuje tam 26lat zarabiam bez dodatku 2300na rękę plus dodatek co daje łącznie 2830zł. Od 10lat nie mam podwyżki bo ktoś tam bawi się w świętego Mikołaja. Pracuje uczciwie i ciężko dorobiłem się już chorób zawodowych a pracy coraz więcej, ludzi mniej. Nikt nie twierdzi, że w bidrace jest mniej pracy i stresu to co tak ładnie z zewnątrz wygląda nie zawsze takie jest. Emerytura należy się wszystkim tym co pracują a nie tym którzy łapią wszelkie zasiłki i siedzą na pupach odwiedzając urzędy pracy raz na miesiąc. Przypominam, iż w handlu zarabia się teraz lepiej i nawet bardziej niż w urzędach przestrzega się godziny pracy.

Uważam że np w biedronce te kobiety powinny po 5 tysięcy zarabiać tak się narobia dniem i nocą a sieć obroty ma nieziemskie

G
Gość
5 października, 11:18, emeryt:

To dlatego pracodawca zwolnia pracownika PRZED osiagnieciem wieku emerytalnego aby nie wyplacac mu odprawy.

6 października, 05:40, Gość:

Pracownik jest pod ochroną 4lata przed emeryturą musi być poważne wykroczenie żeby go zwolnić z paragrafu....!

8 października, 13:02, kadrowa:

Kazda sytuacje mozna sprowokowac tak ze nie udowodnisz.

Wciagu JEDNEGO DNIA dostaniesz trzy nagany i WYNOCHA bo to pracodawca placi i to sa jego pieniadze.

Dlaczego niema dostac stazowy dodatek.pracownik ktory je chleb ze smalcem

G
Gość

Obliczamy emerytury

https://www.facebook.com/najlepszebiurorachunkowe

G
Gość
5 października, 18:55, Gość:

Witam jak dodatek stazowy dostaną też pracownicy poza sfery budżetowej

5 października, 21:11, Gość:

Jak widać, tylko budżetowka na dodatek zasługuje. Pozostali "robole" - maja cicho siedzieć i cieszyć się, że najniższa krajowa dostana

24 listopada, 17:19, Gość:

Czyli jak zwykle BUDŹETÓWKA ma PRZYWILEJE ODRĘBNE!!! A nauczyciele to już w ogóle niezwykle uprzywilejowanyii zapracowani ludzie: 18 godzin tygodniowo, ROCZNY,PŁATNY URLOP NA PORATOWANIE ZDROWIA, odprawa emerytalna inna - co jeszcze ??!!! SKANDAL.

Obyś cudze dzieci uczył!

G
Gość
5 października, 18:55, Gość:

Witam jak dodatek stazowy dostaną też pracownicy poza sfery budżetowej

5 października, 21:11, Gość:

Jak widać, tylko budżetowka na dodatek zasługuje. Pozostali "robole" - maja cicho siedzieć i cieszyć się, że najniższa krajowa dostana

Czyli jak zwykle BUDŹETÓWKA ma PRZYWILEJE ODRĘBNE!!! A nauczyciele to już w ogóle niezwykle uprzywilejowanyii zapracowani ludzie: 18 godzin tygodniowo, ROCZNY,PŁATNY URLOP NA PORATOWANIE ZDROWIA, odprawa emerytalna inna - co jeszcze ??!!! SKANDAL.

U
Urzednik
6 października, 17:54, Emerytka1:

Proszę powiedzieć czym różni się pracownik budżetowej od pracowników z innych zakładów. Wg mnie to chyba tylko tym, że opłacania są z podatków innych pracowników. Bo swoich podatków by im zabrakło. Paranoja,

Odp. tym, iż Pan/i dostaje 3000 zł na rękę bez stazowego a gość w urzędzie 3000zl ze stazowym.

U
Urzędnik pozdrawiam
5 października, 18:55, Gość:

Witam jak dodatek stazowy dostaną też pracownicy poza sfery budżetowej

5 października, 21:11, Gość:

Jak widać, tylko budżetowka na dodatek zasługuje. Pozostali "robole" - maja cicho siedzieć i cieszyć się, że najniższa krajowa dostana

Niestety dodatek stazowy w budżetoce

mydlenie oczu. Pracuje tam 26lat zarabiam bez dodatku 2300na rękę plus dodatek co daje łącznie 2830zł. Od 10lat nie mam podwyżki bo ktoś tam bawi się w świętego Mikołaja. Pracuje uczciwie i ciężko dorobiłem się już chorób zawodowych a pracy coraz więcej, ludzi mniej. Nikt nie twierdzi, że w bidrace jest mniej pracy i stresu to co tak ładnie z zewnątrz wygląda nie zawsze takie jest. Emerytura należy się wszystkim tym co pracują a nie tym którzy łapią wszelkie zasiłki i siedzą na pupach odwiedzając urzędy pracy raz na miesiąc. Przypominam, iż w handlu zarabia się teraz lepiej i nawet bardziej niż w urzędach przestrzega się godziny pracy.

G
Gość

No już prywaciarz da odprawę oni tylko dużo narzekają a robią co chcą, nie wiem czy ich prawo i kodeks pracy nie obowiązuje?

O
OBYWATEL

A prowadzący działalność gospodarczą to obywatele II kategorii czyli niewolnicy systemu pokomunistycznego i im się nic nie należy .Oczywiście oprócz płacenia danin ?

W
Wolny człowiek

Oczywiście w artykule mowa o państwowych firmach. Bo kto widział u prywaciarzy osoby przed emeryturą? Nikt. Tam nie ma osób w wieku powyżej 50-tki. Z oczywistych względów. Zresztą kto widział u prywaciarza trzynastkę, premię, dodatek stażowy, odprawę, zasiłek chorobowy, szacunek, zaufanie, i wiele różnych rzeczy.

G
Gość

A co z dodatkiem stazowym dla pracowników poza sfery budżetowej też dostaną

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu