Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku. Jak przygotować się do rozmowy o pracę w języku angielskim. Pytania i odpowiedzi na rozmowie o pracę

Katarzyna Piojda
Katarzyna Piojda
Kto dostanie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną po angielsku, a w życiorysie przecenił swoje umiejętności, ten znajduje się w pułapce.
Kto dostanie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną po angielsku, a w życiorysie przecenił swoje umiejętności, ten znajduje się w pułapce. 123RF
Rozmowa kwalifikacyjna zazwyczaj stresuje. Gdy natomiast kandydata czeka rozmowa kwalifikacyjna po angielsku, stres jest podwójny. Kto nie zna tego obcego języka, to szybko może polec.

Język angielski jest najpopularniejszym językiem obcym, którym posługują się Polacy. Jedni jednak posługują się nim perfekcyjnie. Według drugich nauka zdobyta w szkole podstawowej czy średniej, utwierdza ich w mylnym przekonaniu, że ten język obcy wcale im taki obcy nie jest, a oni dobrze nim władają.

Przed laty znajomość języka angielskiego stanowiła atut. Dzisiaj posługiwanie się językiem angielskim – i to nie tylko na poziomie podstawowym – jest niemal standardem. Z tego też względu coraz częściej pracodawcy podczas rekrutacji zapraszają kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną po angielsku.

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku - dialog

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku przebiega podobnie, jak po polsku, gdyż ma podobną kolejność. Niemal pewne, że potencjalny pracodawca najpierw zechce, dla rozluźnienia atmosfery, poznać nie-zawodową stronę osoby starającej się o posadę. Podajemy najczęściej pojawiające się kwestie, które rekruter może poruszyć na rozmowie kwalifikacyjnej po angielsku. Jest prawie pewne, że padną wybrane pytania na rozmowie kwalifikacyjnej po angielsku.

5 oznak, które świadczą o nieprofesjonalnym CV. Sprawdź jaki...

1. „Can you tell me something about yourself?” („Czy może pani/pan powiedzieć mi coś o sobie?”) albo „Introduce yourself, please” („Proszę się przedstawić”).

Proponowana odpowiedź: „My name is (…) and I live in (…). I am a marketing specialist. From 2014 to 2018 I worked as a marketing specialist in an advertising agency. I am an ambitious person and I would like to develop so I am applying for a job in your company”.

To znaczy: „Nazywam się (…) i mieszkam w (…). Jestem specjalistą ds. marketingu. W latach 2014-2018 pracowałem jako specjalista marketingu w firmie reklamowej. Jestem ambitny i chciałbym się rozwijać, więc ubiegam się o pracę w państwa firmie”.

2. „What did you do in your previous company?” (Co pani robiła/pan robił w poprzedniej pracy?”). „Please, tell me about your last job” („Proszę opowiedzieć mi o swoim ostatnim miejscu pracy”).

Proponowana odpowiedź: „I worked in a big international company as a salesman. I was responsible for customer service, especially complaints service. I worked there from 2010 to 2018. I started there as a serial seller. In a few years I was promoted to the position of sales manager”.

To znaczy: „Pracowałem w dużym, międzynarodowym przedsiębiorstwie jako sprzedawca. Odpowiadałem za obsługę klienta, zwłaszcza za obsługę reklamacji. Pracowałem tam w latach 2010-2018. Zaczynałem jako sprzedawca na stanowisku szeregowym. Na przestrzeni kilku lat awansowałem na stanowisko menadżera sprzedaży”.

Warto przeczytać:

3. „Why do you want to work for us?” („Dlaczego chciałaby pani/chciałby pan pracować dla nas?”).

Proponowana odpowiedź: „I would like to continue my career in your company because I have got a professional experience and I am ready for a new challenge. I realize that your company is one of the fastest developing in the trade so I would be honoured if I worked for you”.

To znaczy: „Chciałbym kontynuować swoją karierę w państwa przedsiębiorstwie, ponieważ zdobyłem doświadczenie zawodowe i jestem gotów na nowe wyzwania. Zdaję sobie sprawę z tego, że państwa firma jest jedną z najszybciej rozwijających się w branży, więc byłbym zaszczycony pracować dla państwa”.

4. „How much do you want to earn here?” („Ile chciałaby pani/chciałby pan tutaj zarabiać?”).

Proponowana odpowiedź: „In my position, earnings range from 3000 to 3700 net per month so I would like to earn 3100 net per month. I think it would be fair payment for me”.

To znaczy: „Na moim stanowisku zarobki kształtują się na poziomie od 3000 do 3700 złotych netto miesięcznie, więc chciałbym zarabiać 3100 złotych netto miesięcznie. Myślę, że to byłoby uczciwe wynagrodzenie dla mnie”.

Warto przeczytać:

5. „Give me some example of your bad personality trait” („Proszę podać przykład pani/pana złej cechy charakteru”).

Proponowana odpowiedź: „I am a perfectionist and some people consider it a disadvantage. I check everything twice to make sure everything is ok. It sometimes causes delays but in my opinion it is better to do something accurately than wrong”.

To znaczy: „Jestem perfekcjonistą, co niektórzy uznają za wadę. Sprawdzam wszystko dwukrotnie, aby mieć pewność, że wszystko się zgadza. To niekiedy powoduje opóźnienia, lecz według mnie lepiej jest zrobić coś dokładnie niż źle”.

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku przez telefon

Jeśli potencjalny pracodawca zadzwoni, to kandydat może zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, która będzie prowadzona po angielsku. Równie dobrze osoba ubiegająca się o stanowisko w danej firmie może już w słuchawce usłyszeć pytania po angielsku. Zdarza się bowiem (i te sytuacje nie należą do rzadkości), iż rekruter prowadzi z kandydatem rozmowę po angielsku właśnie przez telefon. Tym samym nie daje kandydatowi czasu na ewentualne przygotowanie się do rozmowy.

Do jakiego kraju planujesz wyjechać do pracy za granicę?  Takie pytanie zadał Polakom planującym emigrację Instytut Badawczy Randstad. Większość ankietowanych jako kierunek wyjazdu za granicę wskazało państwa Unii Europejskiej. Jednak wśród odpowiedzi pojawiło się kilka egzotycznych krajów.

Najpopularniejsze kierunki emigracji. Do tych krajów najwięc...

Na rozmowie przez telefon, swoistym teście, padają zazwyczaj takie pytania, jakie kandydat usłyszałby na spotkaniu w sprawie pracy. Ubiegającemu się o pracę nie zawsze natomiast pasuje moment, w którym dzwoni do niego rekruter.

Jeżeli telefon zadzwoni, gdy kandydat jest w autobusie, na ulicy czy w poczekalni przychodni, może grzecznie wybrnąć z sytuacji.

Proponowana odpowiedź: „I am really sorry but I can not talk right now. Can I call you back in 10 minutes?”.

To znaczy: „Naprawdę przepraszam, ale nie mogę teraz rozmawiać. Mogę oddzwonić za 10 minut?”. Można także poprosić o drugi telefon: „Please call back in half an hour”. To znaczy: „Proszę oddzwonić za pół godziny”.

Jeśli jednak potencjalny szef zadzwoni i kandydat ma możliwość podjęcia rozmowy, może stosować takie zwroty, jak: „„It is a great question, let me take a moment to think about it”. To znaczy: „To dobre pytanie, proszę dać mi chwilę na zastanowienie się”.

Gdy z kolei niedokładnie słychać osobę po drugiej stronie słuchawki, warto poprosić o powtórzenie. Można poprosić: „I am sorry. I can not hear you. Can you repeat?”. To znaczy: „Przepraszam, nie słyszę pana. Może pan powtórzyć?”. Można także użyć zwrotu: „I am not sure if I understood your question correctly. Could you repeat it, please?”. To znaczy: „Nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem pańskie pytanie. Może pan je powtórzyć?”.

Zapamiętaj te słowa po angielsku

Są słowa, które kandydat może usłyszeć w rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim. Oto niektóre z nich:

  • rozmowa kwalifikacyjna – interview,
  • CV – curriculum vitae, CV,
  • list motywacyjny – letter of application,
  • doświadczenie zawodowe – professional experience,
  • pracodawca – employer,
  • przełożony – boss,
  • pensja – salary,
  • brutto – gross,
  • netto – net.

W żadnym wypadku nie wolno tłumaczyć słów z angielskiego na polski tak, jakby występowałyby one osobno. Należy brać pod uwagę całe wyrażenie czy zwrot.

Jak wynika z badania Monitor Rynku Pracy firmy Randstad, 76% Polaków nie zamierza wyjechać do pracy za granicę. Jakie są główne powody, które powstrzymują nas przed wyjazdem za pracą? Dowiesz się tego przechodząc do kolejnych zdjęć.

11 powodów, które powstrzymują nas przed emigracją. Co spraw...

Przykład: „rozmowa kwalifikacyjna” to po angielsku wspomniane „interview”, a nie – jak mógłby przetłumaczyć słownik internetowy „conversation qualifying”. Podobnie: „list motywacyjny” to nie „letter incentive”, ale „CV”, ewentualnie wspomniany „letter of application”.

Kolejny przykład: „Idę na rozmowę w sprawie pracy” prawidłowo będzie brzmiało: „I am going to a job interview”, nie zaś: „I am going in matter work”. Od takich błędów aż się roi w niektórych „spreparowanych” dokumentach aplikacyjnych. Rekruter szybko wyłapie podwójne wykroczenie kandydata. Podwójne, bo wyjdzie na jaw nieznajomość języka obcego, zarazem to, że kandydat chciał uprościć sobie zadanie, więc wziął gotowe wyrażenia z Internetu.

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku – czasy

W języku angielskim istnieją 3 podstawowe czasy: teraźniejszy prosty (Present simple), przeszły prosty (Past simple) oraz przyszły prosty (Future simple). Teoretycznie, kto się nimi posługuje bez problemu, powinien poradzić sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku.

Warto jednak w tejże rozmowie używać innych czasów. To przede wszystkim Present perfect, nie mający odpowiednika w języku polskim. Present perfect stanowi niejako połączenie przeszłości z teraźniejszością. Tego czasu używamy, gdy zamierzamy opowiedzieć o sytuacjach/zdarzeniach z przeszłości, które mają wpływ na teraźniejszość lub trwają od tamtego czasu, lecz nie wskazujemy konkretnej daty wystąpienia tych zdarzeń.

Uśmiechasz się do „wybrańców”, a resztę traktujesz wyniośle? To pierwszy krok do tego, aby zespół nie chciał z tobą pracować. Według badaczy to też prosta droga, aby zostać nielubianym agresorem.Kliknij dalej, aby sprawdzić z jakimi ludźmi nie lubią pracować inni i czy jesteś jednym z nich.

Ludzie, z którymi inni nie lubią pracować. Czy jesteś jednym z nich?

Przykład: kandydat może powiedzieć: „I have gained a lot of experience in banking”. To znaczy: „Zdobyłem spore doświadczenie w bankowości” (w znaczeniu: „Kiedyś zdobyłem i teraz je mam”). Im więcej bardziej skomplikowanych czasów kandydat będzie prawidłowo używał podczas rozmowy kwalifikacyjnej, tym większe staną się jego szanse na zatrudnienie.

Znajomość języka obcego – co wpisać w CV

Mało który kandydat w swoim curriculum vitae przyznaje się, że zna język angielski tylko w stopniu podstawowym bądź komunikatywnym. Ubiegający się o zatrudnienie z reguły podają znajomość angielskiego w stopniu zaawansowanym czy biegłym. Zdają sobie sprawę, iż bardzo dobra znajomość języka obcego zwiększy ich szansę na pracę, a ten, kto umie mówić i pisać po angielsku w stopniu podstawowym, ten praktycznie sam przekreśla swoją szansę na udział w kolejnych etapach rekrutacji.

Kto jednak dostanie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną po angielsku, a w życiorysie przecenił swoje umiejętności, ten znajduje się w pułapce. Jeżeli nawet od otrzymania zaproszenia na rozmowę po angielsku w sprawie pracy do dnia tego spotkania minie przykładowo tydzień, kandydat i tak nie zdąży nauczyć się biegle władać językiem. Rekruter szybko zorientuje się, że to, co zadeklarował kandydat w CV, mija się z prawdą. Będzie pewnie miała wówczas wątpliwości co do tego, czy wszystko inne w tymże CV ma odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Kto zatem nie zna angielskiego, niech nie kłamie w dokumentach aplikacyjnych. Jeśli posunie się do koloryzowania rzeczywistości, zostanie zdemaskowany przez rekrutera. Na niewiele przecież zda się wyuczenie zwrotów, zaczerpniętych z internetowych ściąg, których się nie rozumie.

od 16 lat
Wideo

Rekordowa liczba rekrutów w Człuchowie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

J
Jowita Kubiak

Chodziłam na angielski indywidualny do Demostenes we Wrocławiu - bardzo przydatne zajęcia. Kiedy miałam mieć rozmowę kwalifikacyjną po angielsku, lektor zgodził się pomóc mi się przygotować. Najwięcej chyba o tej szkole i zajęciach powie fakt, że pracę dostałam :D

G
Gość

Przeczytalem tylko pierwszych kilka zdan. Kto to tlumaczy???? Przeciez to jest kompletnie zle skonstruowane zdanie. "develop what"???? Jak tak macie ludzi uczyc to sie lepiej zajmijcie czym innym.

"I am an ambitious person and I would like to develop so I am applying for a job in your company”.

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu