Kryzys gospodarczy

Negatywne zjawisko ekonomiczne, jakim jest kryzys gospodarczy, nieuchronnie co jakiś czas dotyka każde państwo kapitalistyczne. Rozwiń opis

Negatywne zjawisko ekonomiczne, jakim jest kryzys gospodarczy, nieuchronnie co jakiś czas dotyka każde państwo kapitalistyczne. Jego przyczyny mogą być różne i w zależności od wyznawanej szkoły ekonomicznej, specjaliści upatrują go albo w przyczynach zewnętrznych, albo samej naturze kapitalizmu.

Kryzys gospodarczy może być więc konsekwencją błędnej polityki finansowej czy gospodarczej, albo po prostu wynikiem cykliczności koniunktury. Można również upatrywać jego źródeł w ekstremalnych zdarzeniach losowych, takich jak np. kataklizmy naturalne czy epidemie.
Niezależnie od przyczyn, kryzys gospodarczy objawia się współistnieniem wielu niekorzystnych czynników, spośród których można wymienić m. in.:
● wzrost inflacji,
● spadek produkcji,
● wzrost bezrobocia,
● spadek płac,
● spadek dochodów,
● spadek konsumpcji,
● wzrost deficytu budżetowego,
● spadek PKB i inne.

Powiązane tematy

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu