Kurs EURO

Wartość danej waluty wyrażona w innej walucie nazywana jest kursem walutowym, zatem kurs euro w stosunku do polskiej złotówki. Rozwiń opis

Wartość danej waluty wyrażona w innej walucie nazywana jest kursem walutowym, zatem kurs euro w stosunku do polskiej złotówki to nic innego, jak cena jednej jednostki euro wyrażona w polskich złotych. Podstawowymi czynnikami decydującymi o wielkości kursu euro jest sama podaż euro na rynku i wielkość popytu na tę walutę.

Kurs euro pełni wiele ważnych funkcji zarówno na międzynarodowych rynkach walutowych, jak i w gospodarce krajowej. Wśród nich można wyróżnić takie funkcje, jak:
• funkcja informacyjna. Kurs euro informuje o cenie euro, a informacja ta jest niezbędna przy podejmowaniu wielu decyzji zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez podmioty indywidualne. Na podstawie aktualnego kursu euro oraz przewidywanych trendów zmian kursu zarówno przedsiębiorcy, jak i instytucje państwowe mogą planować i zarządzać swoimi działaniami;
• kreacja cen. Kurs euro wpływa znacząco na poziom cen krajowych. Zwiększający się kurs euro powoduje zwykle wzrost cen, a to może powodować daleko idące skutki gospodarcze;
• odzwierciedlenie stanu gospodarki. Kurs euro działa jak lustro dla gospodarki krajowej. W przypadku jej dobrej kondycji nasza waluta umacnia się, a gdy tempo rozwoju gospodarki spada lub wręcz hamuje, rodzima waluta ulega zwykle osłabieniu.

Powiązane tematy

Motus Motus Pro 10 Sport 2021

6 599,00 zł7 567,99 zł-13%
Zobacz ceny
Więcej informacji na stronie głównej Strefa Biznesu
Dodaj ogłoszenie