Zarobki nauczycieli. W 2020 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile wyniesie minimalne i średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2020?

Maciej Mituła
Maciej Mituła
Zgodnie z ustawą okołobudżetową podpisaną przez Prezydenta, nauczyciele otrzymali od 1 września 2020 roku kolejną podwyżkę. Wyniosła ona 6%.
Zgodnie z ustawą okołobudżetową podpisaną przez Prezydenta, nauczyciele otrzymali od 1 września 2020 roku kolejną podwyżkę. Wyniosła ona 6%. Krzysztof Szymczak
Zarobki nauczycieli uzależnione są od posiadanego wykształcenia oraz stopnia awansu zawodowego. Konkretne stawki pedagogów określa rozporządzenie MEN w sprawie minimalnego wynagrodzenia. Na wysokość zarobków nauczycieli, oprócz pensji zasadniczej wpływają również różne dodatki (m.in. wysługa lat, dodatek wychowawczy lub motywacyjny). Pomimo tak rozbudowanego systemu wynagrodzeń, zarobki nauczycieli nie należą do wysokich, dlatego już od dawna nauczyciele domagają się podwyżek. Ostatnia podwyżka (6%) miała miejsce we wrześniu 2020 roku i wynikała z ustawy okołobudżetowej. Wcześniejszej podwyżki były efektem porozumienia, jakie resort edukacji podpisał w czasie ogólnopolskiego strajku z jedną z trzech central związkowych. Sprawdzamy, ile zarabiają aktualnie nauczyciele i ile wynosi średnie wynagrodzenie pedagogów.

Zarobki nauczycieli ustalane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Nauczyciel nie może otrzymać wynagrodzenia poniżej poziomu określonego w przepisach.

Rozporządzenie określa, ile zarobi nauczyciel w zależności od posiadanego stopnia awansu zawodowego oraz poziomu wykształcenia.

Zarobki nauczycieli 2020 – pensja uzależniona od awansu

Stopnie awansu nauczyciel uzyskuje wraz z kolejnymi latami pracy, po odbyciu stażu i zdaniu egzaminu. Wówczas pedagog otrzymuje akt nadania na stopień awansu zawodowego. Karta Nauczyciela, wyróżnia cztery stopnie awansu:

 • nauczyciel stażysta,
 • nauczyciel kontraktowy,
 • nauczyciel mianowany,
 • nauczyciel dyplomowany.

5 oznak, które świadczą o nieprofesjonalnym CV. Sprawdź jaki...

Na zarobki nauczyciela wpływa również wykształcenie, które posiada pedagog. Zgodnie z rozporządzaniem, wyróżnia się trzy poziomy wykształcenia, na podstawie których ustalane jest wynagrodzenie nauczycieli:

 • tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym,
 • tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego; tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym,
 • tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego; dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych; pozostałe wykształcenie.

Zarobki nauczycieli 2020 – minimalne wynagrodzenie pedagogów

Jak wskazują zapisy rozporządzenia MEN, podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.

Największą grupę nauczycieli stanowią pedagodzy z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (ok. 96 % wszystkich nauczycieli). Od 1 września 2020 r. minimalne wynagrodzenie tej grupy nauczycieli wynosi:

Stopień awansuwynagrodzenie bruttowynagrodzenie netto (do ręki)
nauczyciel stażysta2949 zł2166 zł
nauczyciel kontraktowy3034 zł2226 zł
nauczyciel mianowany3445 zł2516 zł
nauczyciel dyplomowany4046 zł2940 zł

Zarobki nauczycieli - podwyżki dla pozostałych grup

W związku z podwyżką nauczycielskich pensji od 1 września 2020 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zmiany dotyczą wzrostu zarobków dla nauczycieli ze wszystkich grup poziomy wykształcenia.

W przypadku nauczycieli z tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego oraz osób z licencjatem lub tytułem inżyniera, posiadających przygotowanie pedagogiczne, minimalne zarobki zgodnie rozporządzeniem MEN od 1 września 2020 r. wynoszą odpowiednio:

Stopień awansuwynagrodzenie bruttowynagrodzenie netto (do ręki)
nauczyciel stażysta2818 złok. 2073 zł
nauczyciel kontraktowy2823 złok. 2077 zł
nauczyciel mianowany3002 złok. 2204 zł
nauczyciel dyplomowany3523 złok. 2571 zł

Najniższe zarobki dotyczą nauczycieli z licencjatem lub tytułem inżyniera bez przygotowania pedagogicznego, a także nauczycieli z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz pedagogów z innym wykształceniem. W tej grupie zarobki od 1 września 2020 r. wynoszą:

Stopień awansuwynagrodzenie bruttowynagrodzenie netto (do ręki)
nauczyciel stażysta2800 złok. 2061 zł
nauczyciel kontraktowy2818złok. 2073 zł
nauczyciel mianowany2841 złok. 2089 zł
nauczyciel dyplomowany3079 złok. 2257 zł

Zarobki nauczycieli 2020 – dodatki do zasadniczego wynagrodzenia

Wynagrodzenie nauczycieli składa się nie tylko z części zasadniczej opisanej w rozporządzeniu. Na ostateczną wysokość nauczycielskiej pensji, oprócz podstawy, składają się również dodatki, które otrzymują pedagodzy. Jednak nie wszystkie są obligatoryjne, większość uzależniona jest od funkcji, jaką sprawuje nauczyciel bądź efektów jego pracy.

Wyciszone gabinety, kawiarnie, kanapy, bieżnie, pokoje gier czy nawet strefy do medytacji. To tylko niektóre z elementów wyróżniających najlepiej zaaranżowane biura w Polsce. W erze rynku pracownika coraz więcej firm inwestuje w przestrzeń biurową. Firma CBRE zorganizowała konkurs OFFICE SUPERSTAR 2019, w którym przyznano nagrody w 15 kategoriach. Zobaczcie biura, w których aż chce się pracować!

Biura, w których aż chce się pracować. Zobacz najlepsze miej...

Najpopularniejszy dodatek do pensji nauczyciela przyznawany jest za staż pracy. Dodatek stażowy wynosi 1 proc. za każdy przepracowany rok, jednak naliczany jest dopiero po osiągnięciu 4 lat pracy, a jego maksymalna wysokość wynosi 20 proc. Jest to jedyny dodatek przyznawany wszystkim nauczycielom, niezależnie od pełnionej funkcji czy zajmowanego stanowiska.

Zarobki nauczycieli 2020 – dodatek za wychowawstwo

Dodatek za wychowawstwo jest drugim najpopularniejszym dodatkowym składnikiem wynagrodzenia nauczycieli. Przyznawany jest nauczycielom w związku z pełnieniem funkcji wychowawcy klasy lub oddziału przedszkolnego. Od 1 września 2019 r. nauczyciele, którzy są wychowawcami mają zagwarantowany miesięczny dodatek w wysokości 300 zł brutto. Co istotne, samorządy mają możliwość zwiększenia wysokości tego dodatku.

Zarobki nauczycieli 2020 – popularne dodatki do pensji

Dodatek funkcyjny jak sama nazwa wskazuje, przyznawany jest za pełnienie przez nauczyciela określonej funkcji. Najczęściej dodatek ten przyznawany jest nauczycielom za piastowanie funkcji dyrektora lub wicedyrektora placówki.

Inne funkcje uprawniające pedagoga do otrzymywania dodatku funkcyjnego to m.in. pełnienie funkcji opiekuna nauczyciela odbywającego staż na wyższy stopień awansu zawodowego.

Nauczyciele mogą liczyć również na dodatek motywacyjny, przyznawany za osiągnięcia w pracy dydaktycznej lub na rzecz placówki. O przyznaniu i wysokości dodatku decyduje dyrektor szkoły bądź przedszkola.

W przypadku nauczycieli, którzy pracują w placówkach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do pięciu tysięcy mieszkańców, przepisy przewidują przyznanie dodatku wiejskiego. O jego wysokości decydują samorządy. Nauczyciele mogą również liczyć na dodatek za warunki pracy (np.: praca w trudnych warunkach lub w szkole specjalnej), nagrody jubileuszowe czy nagrody dyrektora przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Ponadto nauczyciele otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Trzynastka dla nauczycieli

Nauczyciele, tak jak wiele innych pracowników sektora budżetowego, mogą liczyć raz w roku na trzynastą pensję. Popularna „trzynastka” stanowi 8,5 proc. sumy łącznych zarobków uzyskanych w poprzednim roku i jest wypłacana w pierwszym kwartale nowego roku. Trzynastka jest wypłaca każdemu nauczycielowi, który przepracował co najmniej 6 miesięcy w danej placówce.

Zarobki nauczycieli 2020 – średnie wynagrodzenie

Oprócz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli funkcjonuje pojęcie średniego wynagrodzenia. Jest to kwota ustawowo gwarantowana dla grup nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku, gdy w danym regionie nauczyciele otrzymają niższe wynagrodzenie, samorząd jest zobowiązany do wypłaty dodatku uzupełniającego.

Firma Randstad sprawdziła w których branżach Polacy najczęściej zmieniają stanowiska (np: awansują, przechodzą do innego działu itp.). Wyniki badania mogą zaskakiwać. W niektórych branżach stanowisko zmienia co trzeci lub co czwarty pracownik.

14 branż, w których Polacy najczęściej awansują. Gdzie masz ...

Należy jednak podkreślić, że jest to przede wszystkim pojęcie związane z algorytmem rozliczania samorządów z otrzymanej subwencji oświatowej. Nie dotyczy więc zarobków każdego nauczyciela, lecz wszystkich pedagogów zatrudnionych na terenie danej gminy. Nie rzadko więc dochodzi do sytuacji, w której jedna część nauczycieli zarabia poniżej średniej (np.: początkujący pedagodzy), a druga część nauczycieli otrzymuje wynagrodzenie powyżej ustalonych kwot (np. dyrektorzy szkół).

Od 1 września 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosi odpowiednio:

 • 3 338 zł brutto dla nauczyciela stażysty,
 • 3 707 zł dla nauczyciela kontraktowego,
 • 4 806 zł dla nauczyciela mianowanego,
 • 6 141 zł dla nauczyciela dyplomowanego.

Zarobki nauczycieli - kolejne podwyżki od września 2020 r.

We wrześniu 2019 r. minister edukacji narodowej, Dariusz Piontkowski zapowiedział kolejną transzę podwyżek dla nauczycieli. Zgodnie z deklaracją ministra, kolejna podwyżka wyniosła 6%. Dla nauczycieli oznacza to wzrost zarobków od 166 do 229 zł brutto. Jednak wbrew postulatom związków zawodowych, plan rządu zakładał podwyżkę nie od 1 stycznia, lecz dopiero od początku nowego roku szkolnego, tj. od 1 września 2020 r.

19 lutego br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przyjętą wcześniej przez Sejm tzw. ustawę okołobudżetową, zakładającą m.in. 6% podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r. Wcześniej posłowie odrzucili poprawki opozycji oraz propozycje ZNP zakładające podwyżkę z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r.

Pod koniec sierpnia 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało rozporządzenie wprowadzają nowe (wyższe) stawki wynagrodzenia nauczycieli.

Strefa Biznesu - Co z limitami płatności gotówką?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 37

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

W
Wfista
11 lutego, 20:06, Gość:

Ile godzin pracujesz miesięcznie?NAUCZYCIELU. I do czego przygotowuje się matematyk, polonista A zwłaszcza wuefista....chyba wykonuje fiołki w domu ale to na własny użytek. Jestem ZA NIE....Dla Tej grupy ponieważ:

Pracują zaledwie kilkanaście godzin tygodniowo

Pracę domowe można sprawdzać w szkole

Urlop nauczycieli jest z gumy....A każdy obywatel posiada określoną liczbę dni

Wlycieczki szkolne w tym zagraniczne opłacają rodzice

Wychowawcy po zakończeniu pracy oczekują na nagrody że strony dzieci czyli składki rodziców...

Chcielibyście tak żyć??? Mieć wakacje, święta, ferie, długie weekendy wolne i puszczać o podwyżkę??

Szkoda słów dla ciemnej masy troli, które bezrozumnie wykonuje rozkazy swoich zwierzchników partyjnych. Znając jednak polski duch zazdrości sąsiedzkiej nie dziwi mnie tak prowadzona dyskusja. Uczę wf-u i mam gdzieś osąd pseudo specjalisty, który nigdy nie pracował w naszym zawodzie. Siedź trollu przed netem i wykonuj dalej rozkazy bo na nic konstruktywnego, kreatywnego i merytorycznego nigdy nie będzie "cię" stać.

G
Gość
21 lutego, 05:40, Gość:

Niech wszyscy co nam nauczycielom tak zazdroszczą złożą swoje CV w każdej szkole w woj. łódzkim, jest od marca tzw. ruch służbowy, znowu hejt na nauczycieli trolli, którzy nie przepracowali ani jednego dnia w szkole. A szkoda że autor nie napisał o wymaganiach jakie są dla nauczycieli i ile lat trwa i jakie wymogi należy spełnić oraz ile lat należy prowadzić niepłatnych zajęć dodatkowychaby uzyskać tytułu zawody szumnie nazywany ,,nauczyciel dyplomowany".

23 lutego, 16:24, Gość:

Bez przesady Chcielibyscie zarabiac jak chirurg przy stole operacyjnym czy pilot samolotu Studia jakie ma nauczyciel naleza do najlatwiejszych do ukonczenia .Do tego duzo wolnego wakacje , ferie , swieta. NIE wierze tez ze codziennie do lekcji przygotowywuje sie nauczyciel muzyki czy plastyki moze polonistka to tak

Dlatego polonista z definicji powinien mieć 500 złotych więcej!

G
Gość

Niech wszyscy co nam nauczycielom tak zazdroszczą złożą swoje CV w każdej szkole w woj. łódzkim, jest od marca tzw. ruch służbowy, znowu hejt na nauczycieli trolli, którzy nie przepracowali ani jednego dnia w szkole. A szkoda że autor nie napisał o wymaganiach jakie są dla nauczycieli i ile lat trwa i jakie wymogi należy spełnić oraz ile lat należy prowadzić niepłatnych zajęć dodatkowychaby uzyskać tytułu zawody szumnie nazywany ,,nauczyciel dyplomowany".

G
Gość
20 lutego, 14:17, taka prawda:

prawda o zarobkach nauczycieli:

https://24wspolnota.pl/pl/parczew/wydarzenia/57485/wynagrodzenia-nauczycieli-z-podstawowki-w-jab-oniu.htm

do tego dochodzi 13tka.

To zostań nauczycielem i wtedy zobaczysz czy będziesz tak żył .Kto ci broni mądralo .Proszę bardzo.

t
taka prawda

prawda o zarobkach nauczycieli:

https://24wspolnota.pl/pl/parczew/wydarzenia/57485/wynagrodzenia-nauczycieli-z-podstawowki-w-jab-oniu.htm

do tego dochodzi 13tka.

G
Gość
11 lutego, 20:06, Gość:

Ile godzin pracujesz miesięcznie?NAUCZYCIELU. I do czego przygotowuje się matematyk, polonista A zwłaszcza wuefista....chyba wykonuje fiołki w domu ale to na własny użytek. Jestem ZA NIE....Dla Tej grupy ponieważ:

Pracują zaledwie kilkanaście godzin tygodniowo

Pracę domowe można sprawdzać w szkole

Urlop nauczycieli jest z gumy....A każdy obywatel posiada określoną liczbę dni

Wlycieczki szkolne w tym zagraniczne opłacają rodzice

Wychowawcy po zakończeniu pracy oczekują na nagrody że strony dzieci czyli składki rodziców...

Chcielibyście tak żyć??? Mieć wakacje, święta, ferie, długie weekendy wolne i puszczać o podwyżkę??

słaba wiedza na temat zawodu nauczyciela. pracuję w przedszkolu, mam 35 dni urlopu,nie mam ferii, prowadzę dokumentację, dokształcam się za własne pieniądze w soboty i niedziele, słucham nieudacznych rodziców co się skarżą że nie dają sobie rady z TAK małym dzieckiem, rodziców roszczeniowych który chcieliby aby wychować i wykształcić im dzieci

G
Gość
15 lutego, 19:58, Gość:

Pracuja po 5 godzin niech przestana zarzekac

to zapraszam do szkoły, przedszkola popracować w dziećmi wychowywanymi (w większości) bezstresowo przez roszczeniowych rodziców, wypełniać tony dokumentów, szkolić się za własne pieniądze w dni wolne (soboty i niedziele)

G
Gość

Rzeczywistość jest taka, że w biedniejszych gminach nie ma dodatku motywacyjnego, a i o nadgodziny trudno, bo zastępstwa za nieobecnych nauczycieli realizuje w etacie np. pedagog szkolny. Mało kto zatem osiąga 3000 zł. na rękę.

G
Gość
4 grudnia, 18:19, Gość:

Jestem nauczycielem mianowanym, 19 lat pracy, stawka brutto od września 3250 zł. Za listopad z zastępstwami mam 3212,49 zł, co oznacza, że wszystkie dodatki do pensji tak skrupulatnie nauczycielom wyliczane, są pochłaniane przez podatek i składki. Ciekawe, kto w MEN wyliczył to średnie wynagrodzenie 4806 zł? A po 20 latach pracy pensja nie wzrośnie ani o grosz. Chyba że ministerstwo każe samorządom płacić więcej, bo do tego sprowadzają się podwyżki nauczycieli. Pracuję w dużej gminie (8 podstawówek, 12 przedszkoli) i nie dziwię się wójtowi, że powoli ma nas dość i woli budować chodniki... Ale chyba nie uchodzi aby nauczyciel w dużym kraju europejskim zarabiał na pograniczu najniższej krajowej

18 grudnia 2019, 12:21, Piotr:

Nauczyciel mianowany po 19 latach pracy? Czyli wygląda na to że nie jestes na tyle inteligenty bo zrobić kolejny etap. Po drugie. Do średniej wlicza się także nagrody jubileuszowe. Po 20-25-30-35 latach pracy. A wynoszą one 100% pensje i potem 200%. Po trzecie do dodaniu do twojej pensji 13 wynagrodzenia otrzymasz kwotę o duża większą od twojej. I niech mi nie mówi nikt ze nauczyciel pracuje ponad pensum. Kartkówki ocenia się na okienkach. A nauczyciel historii czy innych przedmiotów robiąc to samo co rok utrwala materiał więc przygotowywać się do nauki nie musi. Jak komuś żle to sektor prywatny przyjmie takich specjalistów. Tylko że tak naprawdę znam wielu ludzi którzy przeszli z sektora prywatnego do pracy nauczyciela jednak odwrotnie nie znam. Bo się po prostu do takiej roboty nie nadają. I pracować 40h miesięcznie bez wakacji i ferii to niestety nie jest takie proste

11 stycznia, 19:31, Gość:

40 h miesięcznie? Rzeczywiście musi być ciężko. W sektorze prywatnym rozumiem codziennie robi się coś innego i pracuje się bite 8h dziennie? Widać to na każdym kroku. Z tych 8 godzin często przepracowane jest 5-6, a czasami 3-4.

11 stycznia, 20:01, moniks:

Tak. W biedronkach i innych sklepach codziennie robi się co innego jest się efektywnym. Pracuję się tam 160 h w miesiącu. Czlowiek po takiej robocie jest mocno ztyrany i nie ma czasu na nic.

Czyli co innego?Chyba wykładasz inne produkty na półkę...A może dla odmiany raz w tygodniu chodzisz tyłem a resztę tygodnia bokiem.Ewentualnie siedzisz nie na kasie nr.1 tylko nr4....

B
Belfer muzyczny

Jedna mała uwaga co do dodatku za wychowawstwo: nauczyciele szkół muzycznych również pełnią obowiązki wychowawcy(wywiadówki,spotkania indywidualne z rodzicami,wypełnianie świadectw,wycieczki,etc...) jednak przez 8 lat pracy nie dostałem ani grosza...Czyli odpowiedzialnosc prawna za piękny uśmiech...Dziękuję dojna zmiano

G
Gość
9 grudnia, 22:36, Wychowawczyni:

Bardzo proszę o przekazywanie całej prawdy a nie tej podawanej w mediach. Owszem 300 zł dodatku za wychowawstwo obligatoryjnie otrzymali wychowawcy w szkole. Przedszkole zostało bez zmian i zdaje się na łaskę samorządu, bogatszy może da 200 zł, biedniejszy 30 zł. Gdzie jest sprawiedliwość i czym się różni praca nauczyciela w jednym czy drugim mieście? Ma pecha bo uczy w biedniejszej gminie? Uczył się tyle samo lat i ma podobne wykształcenie. O nauczycielach przedszkola w ogóle się nie mówi. Wrzuceni do jednego worka z nauczycielami szkoły. A jednak wiele nas różni... wynagrodzenia, urlopy (helloł w wakacje, ferie i przerwy między świetami —> pracujemy). Kochamy tę pracę dlatego w niej trwamy ale to wszystko do okola jest smutne... Dla formalności nasze stanowisko to: Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego.

10 grudnia, 4:13, Gość:

Dokładnie!!!!

31 grudnia 2019, 19:24, Gość:

Prawda. I ile się więcej pracuje?! Nie mówiąc o wakacjach i ledwo wystarczającym urlopie ?

31 stycznia, 15:44, Gość:

Trzeba było zostać nauczycielem jak masz za mało urlopu buahaha

No są nauczyciele- pracujący w przedszkolu!!!!!!

B
Brak komentarza

https://24wspolnota.pl/pl/parczew/wydarzenia/57703/Wynagrodzenia-nauczycieli-z-podstawówek-w-gminie-Parczew-i-Dębowa-Kłoda.htm

G
Gość
9 grudnia, 22:36, Wychowawczyni:

Bardzo proszę o przekazywanie całej prawdy a nie tej podawanej w mediach. Owszem 300 zł dodatku za wychowawstwo obligatoryjnie otrzymali wychowawcy w szkole. Przedszkole zostało bez zmian i zdaje się na łaskę samorządu, bogatszy może da 200 zł, biedniejszy 30 zł. Gdzie jest sprawiedliwość i czym się różni praca nauczyciela w jednym czy drugim mieście? Ma pecha bo uczy w biedniejszej gminie? Uczył się tyle samo lat i ma podobne wykształcenie. O nauczycielach przedszkola w ogóle się nie mówi. Wrzuceni do jednego worka z nauczycielami szkoły. A jednak wiele nas różni... wynagrodzenia, urlopy (helloł w wakacje, ferie i przerwy między świetami —> pracujemy). Kochamy tę pracę dlatego w niej trwamy ale to wszystko do okola jest smutne... Dla formalności nasze stanowisko to: Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego.

10 grudnia, 4:13, Gość:

Dokładnie!!!!

31 grudnia 2019, 19:24, Gość:

Prawda. I ile się więcej pracuje?! Nie mówiąc o wakacjach i ledwo wystarczającym urlopie ?

Trzeba było zostać nauczycielem jak masz za mało urlopu buahaha

G
Gość
4 grudnia, 18:19, Gość:

Jestem nauczycielem mianowanym, 19 lat pracy, stawka brutto od września 3250 zł. Za listopad z zastępstwami mam 3212,49 zł, co oznacza, że wszystkie dodatki do pensji tak skrupulatnie nauczycielom wyliczane, są pochłaniane przez podatek i składki. Ciekawe, kto w MEN wyliczył to średnie wynagrodzenie 4806 zł? A po 20 latach pracy pensja nie wzrośnie ani o grosz. Chyba że ministerstwo każe samorządom płacić więcej, bo do tego sprowadzają się podwyżki nauczycieli. Pracuję w dużej gminie (8 podstawówek, 12 przedszkoli) i nie dziwię się wójtowi, że powoli ma nas dość i woli budować chodniki... Ale chyba nie uchodzi aby nauczyciel w dużym kraju europejskim zarabiał na pograniczu najniższej krajowej

18 grudnia 2019, 12:21, Piotr:

Nauczyciel mianowany po 19 latach pracy? Czyli wygląda na to że nie jestes na tyle inteligenty bo zrobić kolejny etap. Po drugie. Do średniej wlicza się także nagrody jubileuszowe. Po 20-25-30-35 latach pracy. A wynoszą one 100% pensje i potem 200%. Po trzecie do dodaniu do twojej pensji 13 wynagrodzenia otrzymasz kwotę o duża większą od twojej. I niech mi nie mówi nikt ze nauczyciel pracuje ponad pensum. Kartkówki ocenia się na okienkach. A nauczyciel historii czy innych przedmiotów robiąc to samo co rok utrwala materiał więc przygotowywać się do nauki nie musi. Jak komuś żle to sektor prywatny przyjmie takich specjalistów. Tylko że tak naprawdę znam wielu ludzi którzy przeszli z sektora prywatnego do pracy nauczyciela jednak odwrotnie nie znam. Bo się po prostu do takiej roboty nie nadają. I pracować 40h miesięcznie bez wakacji i ferii to niestety nie jest takie proste

11 stycznia, 19:31, Gość:

40 h miesięcznie? Rzeczywiście musi być ciężko. W sektorze prywatnym rozumiem codziennie robi się coś innego i pracuje się bite 8h dziennie? Widać to na każdym kroku. Z tych 8 godzin często przepracowane jest 5-6, a czasami 3-4.

11 stycznia, 20:01, moniks:

Tak. W biedronkach i innych sklepach codziennie robi się co innego jest się efektywnym. Pracuję się tam 160 h w miesiącu. Czlowiek po takiej robocie jest mocno ztyrany i nie ma czasu na nic.

Oj zmień pracę, choć do szkoły albo przedszkolu tu się pobawisz i już

E
El
4 grudnia, 18:19, Gość:

Jestem nauczycielem mianowanym, 19 lat pracy, stawka brutto od września 3250 zł. Za listopad z zastępstwami mam 3212,49 zł, co oznacza, że wszystkie dodatki do pensji tak skrupulatnie nauczycielom wyliczane, są pochłaniane przez podatek i składki. Ciekawe, kto w MEN wyliczył to średnie wynagrodzenie 4806 zł? A po 20 latach pracy pensja nie wzrośnie ani o grosz. Chyba że ministerstwo każe samorządom płacić więcej, bo do tego sprowadzają się podwyżki nauczycieli. Pracuję w dużej gminie (8 podstawówek, 12 przedszkoli) i nie dziwię się wójtowi, że powoli ma nas dość i woli budować chodniki... Ale chyba nie uchodzi aby nauczyciel w dużym kraju europejskim zarabiał na pograniczu najniższej krajowej

18 grudnia 2019, 12:21, Piotr:

Nauczyciel mianowany po 19 latach pracy? Czyli wygląda na to że nie jestes na tyle inteligenty bo zrobić kolejny etap. Po drugie. Do średniej wlicza się także nagrody jubileuszowe. Po 20-25-30-35 latach pracy. A wynoszą one 100% pensje i potem 200%. Po trzecie do dodaniu do twojej pensji 13 wynagrodzenia otrzymasz kwotę o duża większą od twojej. I niech mi nie mówi nikt ze nauczyciel pracuje ponad pensum. Kartkówki ocenia się na okienkach. A nauczyciel historii czy innych przedmiotów robiąc to samo co rok utrwala materiał więc przygotowywać się do nauki nie musi. Jak komuś żle to sektor prywatny przyjmie takich specjalistów. Tylko że tak naprawdę znam wielu ludzi którzy przeszli z sektora prywatnego do pracy nauczyciela jednak odwrotnie nie znam. Bo się po prostu do takiej roboty nie nadają. I pracować 40h miesięcznie bez wakacji i ferii to niestety nie jest takie proste

11 stycznia, 19:31, Gość:

40 h miesięcznie? Rzeczywiście musi być ciężko. W sektorze prywatnym rozumiem codziennie robi się coś innego i pracuje się bite 8h dziennie? Widać to na każdym kroku. Z tych 8 godzin często przepracowane jest 5-6, a czasami 3-4.

11 stycznia, 20:01, moniks:

Tak. W biedronkach i innych sklepach codziennie robi się co innego jest się efektywnym. Pracuję się tam 160 h w miesiącu. Czlowiek po takiej robocie jest mocno ztyrany i nie ma czasu na nic.

Zmień pracę, zapraszam do przedszkola albo szkoły ale lepiej przedszkola tam nic się nie robi

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu
Dodaj ogłoszenie