CV

Każdy, kto ubiega się o pracę, z pewnością zostanie poproszony o złożenie CV – curriculum vitae, czyli życiorysu zawodowego. Rozwiń opis

Każdy, kto ubiega się o pracę, z pewnością zostanie poproszony o złożenie CV – curriculum vitae, czyli życiorysu zawodowego. Na podstawie CV pracodawca jest w stanie ocenić, czy kandydat na dane stanowisko jest tym właściwym. Do CV najczęściej należy też dołączyć list motywacyjny, w którym można wyjaśnić pobudki ubiegania się o dane stanowisko i zawrzeć dodatkowe informacje, które mogą zainteresować pracodawcę.

W CV należy opisać swoje doświadczenia zawodowe, wykształcenie, osiągnięcia, posiadane kompetencje twarde i miękkie oraz inne umiejętności. Na wstępie jednak podaje się dane kandydata, takie jak:

• imię i nazwisko,
• nazwa obecnego stanowiska lub zawód wyuczony,
• adres e-mail,
• numer telefonu.

Pod danymi umieścić należy podsumowanie zawodowe, czyli krótki opis najważniejszych doświadczeń, osiągnięć i celów zawodowych. Po nim należy szczegółowo opisać doświadczenie zawodowe i posiadane umiejętności. Ostatnią pozycją w CV jest krótki opis własnego wykształcenia. Na dole Curriculum Vitae umieścić należy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która będzie zgodna z obowiązującym RODO.

Powiązane tematy

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu