Wczasy pod gruszą 2020. Kiedy i jak złożyć wniosek o wczasy pod gruszą. Zasady przyznawania dofinansowania do wakacji pracownika

Małgorzata Stempinska
Małgorzata Stempinska
Wczasy pod gruszą nie mają z góry określonej kwoty dofinansowania.
Wczasy pod gruszą nie mają z góry określonej kwoty dofinansowania. unsplash
Wczasy pod gruszą to najpopularniejsza forma wsparcia pracowników. Pieniądze na ten cel pochodzą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. O wysokości dofinansowania przesądza wysokość wynagrodzenia oraz ogólna sytuacja materialna pracownika.

Wczasy pod gruszą to dopłata do wypoczynku, który pracownik organizuje na własną rękę. Może to być np. wyjazd pod namiot, na kwaterę nad morze czy w góry, na zagraniczne wakacje lub do gospodarstwa agroturystycznego. Równie dobrze pracownik może nigdzie nie wyjeżdżać i cały urlop spędzić w domu. Nie ma również znaczenia kiedy pójdzie na wolne: wiosną, latem, zimą czy jesienią. Dofinansowanie i tak będzie mu się należało. Pod jednym warunkiem – musi złożyć wniosek o dofinansowanie wczasów pod gruszą.

Wczasy pod gruszą 2020 - czy każdy szef musi je wypłacać

Wczasy pod gruszą zazwyczaj są wypłacane w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Istnieje on w firmach, które zatrudniają według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (do 1 stycznia 2017 roku było to co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty).

TUTAJ dowiesz się: co z urlopem 2020 - czy pracodawca może odmówić udzielenia, co z wykorzystaniem urlopu zaległego. Także inne najnowsze zmiany w prawie pracy. KLIKNIJ!

Do utworzenia ZFŚS zobowiązani są również pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

- Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników - zaznacza Ewa Weśniuk-Cieśla z Państwowej Inspekcji Pracy.

Przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku wypłacania wczasów pod gruszą. Jeśli w danej firmie funkcjonuje fundusz socjalny, to część z jego środków szef może właśnie przeznaczyć na dofinansowanie wypoczynku pracowników na zasadach, jakie określi w regulaminie Funduszu. Szef może jednak wspomniane pieniądze przeznaczać na inne formy dofinansowań. Wszystko zależy od decyzji pracodawcy.

Wczasy pod gruszą 2020 - kto może się starać o dofinansowanie

Wsparcie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czyli m.in. wczasy pod gruszą, mogą otrzymać:

 • pracownicy zatrudnieni w każdym wymiarze etatu oraz członkowie ich rodzin,
 • pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym,
 • emeryci i renciści - również byli pracownicy i ich rodziny,
 • członkowie rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach, jeżeli pozostawali na ich utrzymaniu,
 • osoby, którym zakład przyznał prawo do korzystania ze świadczeń funduszu, np. pracownicy, którzy w danej chwili przebywają na urlopach bezpłatnych,
 • pracownicy młodociani, z którymi zakład zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • pracownicy, z którymi pracodawca zawarł umowę o wykonywanie pracy nakładczej, tzw. chałupnicy.
Wyciszone gabinety, kawiarnie, kanapy, bieżnie, pokoje gier czy nawet strefy do medytacji. To tylko niektóre z elementów wyróżniających najlepiej zaaranżowane biura w Polsce. W erze rynku pracownika coraz więcej firm inwestuje w przestrzeń biurową. Firma CBRE zorganizowała konkurs OFFICE SUPERSTAR 2019, w którym przyznano nagrody w 15 kategoriach. Zobaczcie biura, w których aż chce się pracować!

Biura, w których aż chce się pracować. Zobacz najlepsze miej...

W praktyce oznacza to, że pracodawca nie może wyłączyć tych osób z listy uprawnionych. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by tę listę rozszerzyć. Szef może do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzić zapis, że jeszcze inne osoby mogą korzystać z finansowego wsparcia. Najczęściej pracodawcy poszerzają krąg uprawnionych o pracowników tymczasowych i zleceniobiorców. Zatem nie tylko osoby na etatach mogą liczyć na dodatkowe pieniądze za urlop.

Uwaga! Jeśli środki na to pozwalają, to pracodawca może nie tylko wypłacić wspomniane wczasy pod gruszą, ale również dofinansować dzieciom tych samych pracowników wyjazd na kolonie czy obóz, także zagraniczny.

Wczasy pod gruszą 2020 - zasady przyznawania dofinansowania do wakacji pracownika

Wczasy pod gruszą nie mają z góry określonej kwoty. Niedopuszczalne jest jednak, by wszyscy pracownicy dostali tyle samo. Najwięcej wpłynie na konto tych, którzy zarabiają najmniej oraz tych, których sytuacja materialna jest najtrudniejsza. Pracodawca musi bowiem różnicować dostęp do wszystkich świadczeń z funduszu socjalnego (także wczasów pod gruszą) oraz ich wysokość w zależności od kryteriów socjalnych, czyli od sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej pracownika. Jest to zasada obowiązkowa i wynika ona wprost z przepisów prawa. Mówi o tym art. 8 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Warto przeczytać:

Co ważne, na wysokość wczasów pod gruszą nie mogą mieć wpływu takie kryteria jak zakładowy staż pracy, przebywanie na urlopie czy kwalifikacje. Pracodawca nie może też przyjąć, iż będzie wypłacał świadczenia w różnej wysokości w zależności od rodzaju umowy, jaka łączy pracownika z pracodawcą. Jedynym kryterium, jakie zgodnie z przepisami ustawy pracodawca może stosować, rozdzielając świadczenia z funduszu jest kryterium socjalne.

Wczasy pod gruszą 2020 - kiedy i jak złożyć wniosek

Wczasy pod gruszą nie należą się "z urzędu". Aby pracownik otrzymał świadczenie, musi co do zasady wykorzystać 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu oraz złożyć wniosek. Po wniosek najlepiej by pracownik udał się do działu kadr, choć może też skorzystać z gotowych wzorów dostępnych w internecie.

Wcześniej, z reguły na początku każdego roku kalendarzowego, pracownik musi złożyć oświadczenie o dochodach lub sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Na tej podstawie przełożony określa, czy i w jakiej kwocie wczasy pod gruszą oraz inne świadczenia z funduszu socjalnego będą przysługiwały.

Już za kilkanaście dni nie zapłacisz żadnego podatku bez posiadania specjalnego mikrorachunku. Wiesz jak go założyć? A co z nadpłatami w PIT za 2019 rok? Po prostu kliknij w ten tekst a dowiesz się wszystkiego od eksperta!

Większości pracowników zależy, by po powrocie z wakacji jak najszybciej dostać wczasy pod gruszą. Dlatego też zaraz po urlopie składają wniosek. Jednak mogą to zrobić także w późniejszym terminie.

Do kiedy można złożyć wniosek o wczasy pod gruszą

Nie ma ustawowego terminu określającego, kiedy wniosek o dofinansowanie wczasów ma być złożony. A wszystko dlatego, że te kwestie powinny być ustalone w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym w zakładzie pracy.

- Regulamin Funduszu określa zasady korzystania ze świadczeń, w tym terminy składania wniosków o przyznanie świadczenia oraz dokumentów wymaganych do ich rozpatrzenia - podkreśla Ewa Weśniuk-Cieśla.

Z reguły wczasy pod gruszą są przelewane na konta pracowników jeszcze przed rozpoczęciem urlopu. Może się zdarzyć, że wpłyną już po powrocie do pracy. Wszystko zależy od zapisu w regulaminie ZFŚS.

Warto przeczytać:

Wczasy pod gruszą – jaki podatek?

Wczasy pod gruszą, jako świadczenie wypłacane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych dla emerytów i rencistów do kwoty 3000 zł rocznie (do 31 grudnia 2017 roku była to kwota 2280 zł), a dla pracowników - do kwoty 1000 zł rocznie (do 31 grudnia 2017 roku było to 380 zł). Stawka podatku dla emerytów i rencistów po przekroczeniu kwoty 3000 zł wynosi 10 proc., a dla pracowników po przekroczeniu kwoty 1000 zł - 17 proc.

Warto również wspomnieć, że od kwoty świadczenia nie są pobierane składki ZUS.

Wczasy pod gruszą a świadczenie urlopowe

Wiele osób myli wczasy pod gruszą ze świadczeniem urlopowym. To są dwa różne świadczenia.

Jak już wspomnieliśmy, zakłady pracy zatrudniające więcej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty są zobowiązane do stworzenia ZFŚS, z którego dofinansowywany jest wypoczynek, m.in. wczasy pod gruszą. Z kolei szefowie, którzy zatrudniają mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą wypłacać tzw. świadczenie urlopowe ze środków własnych pracodawcy. Takie świadczenie wypłacane jest w stałej wysokości. Ustala się je proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. Nie ma dolnej granicy wysokości świadczenia. Jest natomiast granica maksymalna, która stanowi równowartość odpisu na fundusz socjalny obowiązujący w danym roku kalendarzowym.

Rekordowo niskie bezrobocie w Polsce sprawia, że firmy aby przyciągnąć do siebie kandydatów muszą zaproponować atrakcyjne warunki pracy. Oprócz wysokiego wynagrodzenia, pracownicy oczekują dodatkowych benefitów. W badaniu "Rynek pracy pod lupą" firma Grant Thornton sprawdziła, jakimi argumentami pracodawcy chcą skusić kandydatów. Zobacz, co oprócz pieniędzy firmy mają do zaoferowania.

Już nie tylko wysokie zarobki. Czym firmy kuszą kandydatów?

W 2019 roku świadczenie urlopowe nie może być wyższe niż:

 • 1229,30 zł dla całego etatu,
 • 921,98 zł dla 3/4 etatu,
 • 614,65 zł dla 1/2 etatu,
 • 307,33 zł dla 1/4 etatu.

Wysokość świadczenia urlopowego na 2020 rok nie jest jeszcze znana.

- Świadczenie urlopowe przysługuje pracownikowi raz w roku, jeśli korzysta on w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych - mówi Ewa Weśniuk-Cieśla.

Co ważne, 14 dni oznacza dni kalendarzowe, a nie robocze. Zatem nie ma tutaj znaczenia czy w trakcie urlopu przypadło święto. Prawo do świadczenia ma także pracownik, który wykorzystuje urlop w okresie wypowiedzenia.

Pracodawca powinien wypłacić świadczenie urlopowe nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu przez pracownika. Świadczenie urlopowe należy się wyłącznie osobie zatrudnionej na umowę o pracę i wypłacane jest niezależnie od jej stażu pracy, sytuacji życiowej, materialnej oraz rodzinnej. Nie musi być też wypłacane w ogóle, jeśli taką decyzję podejmie pracodawca.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Praca sezonowa. Jaką umowę podpisać?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 5

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
21 listopada, 15:16, Emerytka:

Emeryci zusowscy aby otrzymac wczasy turystyczne musza przedstawiac faktury za wypoczynek (minimum 10 dni). Nie moga wiec jechac pod namiot do znajomych np. czy chocby na tydzien za granice na wypoczynek.

I bardzo dobrze...wszystko musi być udokumentowane. Do ZUSu bez wszystkich dokumentów to nawet nie ma po co iść. Trzeba się cieszyć ze w ogóle jako emeryci możecie korzystać na taką skale z funduszu!!!

B
Bobik

Wczasy pod grusza w Kauflandzie wypłacane co drugi rok. Kwota śmieszna że na bilet nie starczy na pociąg nad morze

A
Anka

Fundusz socjalny powinien być zlikwidowany,a pieniądze być dołączone do pensji pracownika.

J
Ja

Wczasy pod grusza to ma niestety większości budzetowka w mniejszych firmach możemy sobie pomarzyć.

E
Emerytka

Emeryci zusowscy aby otrzymac wczasy turystyczne musza przedstawiac faktury za wypoczynek (minimum 10 dni). Nie moga wiec jechac pod namiot do znajomych np. czy chocby na tydzien za granice na wypoczynek.

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu